Dự kiến xây dựng 10 trung tâm văn hóa, thể thao xã trong năm 2019

18:38 16-07-2019 | :72

Laocaitv.vn - Thời gian qua, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai được quan tâm đầu tư. Năm 2019, dự kiến toàn tỉnh sẽ có thêm 10 trung tâm văn hóa - thể thao xã được đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, sẽ xây dựng mới 41 nhà văn hóa thôn; sửa chữa, nâng cấp 39 nhà văn hóa thôn; cấp trang thiết bị cho 15 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 278 nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Hướng tới mục tiêu đó, trong 6 tháng đầu năm nay, các địa phương  đã xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng 5 trung tâm văn hóa - thể thao xã; xây dựng và sửa chữa, nâng cấp 14 nhà văn hóa thôn.

Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có 94/143 xã có nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng, trên 87% số thôn có nhà văn hóa thôn.

Toàn tỉnh có 94/143 xã có nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất văn hóa vẫn còn gặp khó khăn nhất định. Cụ thể, thực hiện chủ trương sáp nhập các thôn không đạt tiêu chuẩn nên hiện nay một số thôn có 2 nhà văn hóa thôn. Mặt khác, các thôn sau khi sáp nhập thì quy mô, diện tích, vị trí của nhà văn hóa thôn lại không đảm bảo nhu cầu phục vụ các sinh hoạt cộng đồng.

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết