Hiệu quả sau 2 năm thực hiện thí điểm nguồn thu nước công nghiệp

07:17 13-07-2018 | :110

Laocaitv.vn - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng trực tiếp nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện sau hai năm đã mang lại nhiều hiệu quả. Nổi bật nhất là hiện không có đơn vị nào nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Lào Cai không có đơn vị nào nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng

Tính đến hết tháng 6 năm 2018, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thu được là 568 triệu đồng. Trong đó, thu trực tiếp từ các cơ sở sản xuất công nghiệp là 334 triệu đồng và thu thu gián tiếp qua Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng nước sạch Lào Cai đối với 13 cơ sở sản xuất công nghiệp khác là 234 triệu đồng.

Quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp lần đầu tiên áp dụng tại Lào Cai là cơ chế tài chính mới, hỗ trợ tích cực cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị kinh tế của rừng, góp phần quan trọng trong việc giữ rừng, điều tiết và duy trì nguồn nước phục vụ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, hạn chế tối đa các rủi ro về điều kiện tự nhiên gây ra. Việc triển khai chính sách là phù hợp với xu thế chung phát triển kinh tế xã hội.

 Ngọc Hà – Thanh Hoài


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết