Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 – 4/12

09:12 02-12-2020 | :114

Laocaitv.vn - Theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 - 4/12. Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 62 báo cáo, ban hành 46 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Trong các báo cáo được thảo luận tại kỳ họp, trọng tâm là báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 cùng một số báo cáo quan trọng khác.

Kỳ họp tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp... và một số nội dung quan trọng khác.  

Để công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch, giao UBND tỉnh và một số ngành có liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, tài liệu phục vụ kỳ họp.

  Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết