Lào Cai giảm gần 10.000 hộ nghèo

16:05 04-12-2022 | :208

Laocaitv.vn - Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã giảm được gần 10.000 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,83%, vượt gần 30% so với chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực cho giảm nghèo, có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; triển khai đầy đủ các hợp phần chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên cho 10 xã nghèo nhất tỉnh. Đồng thời, tiếp tục bổ sung nguồn vốn vay tạo việc làm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cùng với tạo việc làm tại chỗ...

Tính đến nay, toàn tỉnh còn 18,37% hộ nghèo, tương đương với trên 34.000 hộ. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 3 - 5 % số hộ nghèo; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6%/năm trở lên.  

Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết