Năm 2023 tiếp tục giãn, hoãn thuế cho các doanh nghiệp

21:42 27-01-2023 | :113

Laocaitv.vn - Năm 2023, Bộ Tài Chính tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp.

Bộ Tài Chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước như mức áp dụng trong năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ Tài Chính cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, vướng mắc về mặt pháp lý, dòng tiền, các vấn đề liên quan khác để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển.

 Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết