Nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai

08:51 14-11-2019 | :31

Laocaitv.vn - Theo kết quả giám sát của Ban Dân tộc – HĐND tỉnh Lào Cai về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2019 cho thấy: Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai.

Điển hình như chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa bị thiên tai chưa phù hợp. Việc di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm gặp khó khăn do phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của Trung ương, vẫn còn nhiều khu dân cư bà con đang sinh sống trong điều kiện thiếu an toàn. Đa số hộ dân di chuyển nhà ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm theo các dự án định canh, định cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ thực trạng trên, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai kiến nghị Chính phủ sửa đổi, nâng mức hỗ trợ hộ gia đình di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các huyện, thành phố chủ động rà soát hộ bị thiên tai năm 2019, lập danh sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa, di chuyển theo quy định. Rà soát các khu dân cư, thôn bản, hộ gia đình sinh sống ở những nơi có nguy cơ cao, xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung và xen ghép, tạo điều kiện cho người dân chuyển ra nơi an toàn. Rà soát công trình hạ tầng bị ảnh hưởng do thiên tai để lập phương án sửa chữa, đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết