Nhiều vấn đề được thảo luận tại hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

17:56 30-09-2022 | :93

Laocaitv.vn - Tại hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tập trung thảo luận với nhiều nội dung quan trọng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Một trong những nội dung được các đại biểu nêu nhiều ý kiến là về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng chí Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn nói: “Đề nghị chúng ta phải có những quy định về bảo vệ rừng, xác định các loại rừng để giao đất giao rừng cho Nhân dân. Vì thực tế hiện nay, có nhiều địa phương Nhân dân thiếu đất sản xuất.”

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã có 334 giáo viên xin nghỉ việc và chuyển sang nghề khác. Đây là một vấn đề cấp thiết tỉnh cần quan tâm giải quyết để đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy trong năm học 2022- 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nói: “Về lâu dài, nếu chúng ta muốn giữ nguồn giáo viên vùng cao, tỉnh cần có cơ chế để những giáo viên này được mua đất làm nhà để ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài.”

Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, thu ngân sách của một số địa phương vẫn còn thấp. Về giải ngân vốn cũng còn nhiều vướng mắc, nhất là nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2023, dự kiến giao tăng thu ngân sách thêm 35%, tương đương tổng mức thu là 11.500 tỷ đồng. Do vậy, cần có nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu này.

Đồng chí Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai nói: “Trước hết tập trung giải ngân nguồn vốn đã giao, các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đôn đốc thu ngân sách, trong đó có thu thuế và phí và thu liên quan đến tiền đất”.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nhất là đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ bộ nữ trong các giai đoạn tới.

Đức Tính – Nông Quý – Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết