Tổng kết hoạt động thi hành án dân sự năm 2018

09:01 09-11-2018 | :135

Laocaitv.vn - Ngày 8/11, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp tỉnh đã tiếp tục được kiện toàn, hoạt động giúp Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tổ chức hữu quan phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho công tác thi hành án dân sự địa phương. Công tác thi hành án dân sự triển khai hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả thi hành án dân sự vượt 21,5% so với chỉ tiêu được giao về việc, vượt 18,5% so với chỉ tiêu được giao về tiền. Trong năm, Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức phối hợp tổ chức thành công 42/42 việc cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó có 19/19 việc cưỡng chế huy động lực lượng liên ngành tại địa phương Sa Pa, thành phố Lào Cai. Công tác phối hợp chỉ đạo trong thi hành án dân sự được nâng cao. Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt công tác phối hợp và được cụ thể hóa bằng các quy chế, ký kết giữa các đơn vị như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội… Trên cơ sở các quy chế ký kết, các ngành, địa phương phát huy vai trò phối hợp, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thi hành án dân sự, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các bản án.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp thi hành 5.300 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 4.399 việc. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là trên 393 tỷ đồng, tổng số phải thi hành là trên 385 tỷ, trong đó có điều kiện thi hành là hơn 153,3 tỷ đồng. Tổng số có điều kiện thi hành, thi hành xong là trên 80 tỷ đồng, tăng hơn 28,9 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, nhất là trong công tác phối hợp, xây dựng quy chế, cung cấp thông tin. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thi hành án dân sự các cấp và các đơn vị thành viên bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của ngành; tiếp tục triển khai, thi hành các văn bản chỉ đạo, văn bản luật thi hành án; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự; thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra trong ngành, chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, rà soát quy hoạch, điều động luân chuyển cán bộ phù hợp với vị trí, việc làm; đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự. Song song đó, thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hà – Đình Hiếu


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết