Giảm 6 tổ đội tại các chi cục thuộc Hải quan Lào Cai

10:14 12-06-2018 | :115

Laocaitv.vn - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Trong quyết định, có 6 tổ đội tại các Chi cục thuộc Hải Quan Lào Cai trong diện giảm, cơ cấu lại.

 

Cụ thể, Quyết định số 1745/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã quy định lại cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan và Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai như sau:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai có cơ cấu gồm 3 đội và tổ: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội giám sát hải quan và Tổ kiểm soát hải quan; Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai và Chi cục Hải quan Bát Xát cơ cấu gồm 2 đội: Đội Tổng hợp và Đội nghiệp vụ hải quan.

Còn lại các Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương và Chi cục kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát Hải quan không tổ chức cấp Đội, tổ trực thuộc. Như vậy, với sự thay đổi này, Cục Hải quan Lào Cai đã giảm 6/14 đội, tổ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Hùng Cường - Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết