Khó khăn trong công tác quản lý diện tích nuôi thủy sản tại Bảo Thắng

10:47 12-02-2020 | :83

Laocaitv.vn - Những năm gần đây, phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế được nông dân ở khắp các địa phương thực hiện. Tại huyện Bảo Thắng, khi thủy sản trở thành nguồn thu nhập ổn định, nhiều nông dân địa phương đã tự đắp bờ, đào ao, nuôi cá. Diện tích vượt, sản lượng tăng và đồng nghĩa với việc cần phải tính toán đến đầu ra cho thủy sản của địa phương.

10 năm trước, Lào Cai có chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá. Khi đó, các hộ chủ động khai báo diện tích với chính quyền cơ sở để được nhận tiền hỗ trợ sau khi đào ao. Tuy nhiên, khi nuôi cá mang lại thu nhập cao thì nhiều nơi nông dân chủ động chuyển đổi mà không cần đến sự hỗ trợ của Nhà nước, Theo đó, diện tích ao nuôi đã tăng lên nhưng không nằm trong thống kê của chính quyền cơ sở, khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cá giống.

Nghề nuôi cá ở Bảo Thắng phát triển nhanh, sản lượng tăng cao đã ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm.

Theo thống kê thực tế của cơ quan chuyên môn, huyện Bảo Thắng hiện có hơn 777 ha ao hồ nuôi thủy sản. So với số liệu năm 2019, diện tích thực tế tăng hơn 40 ha. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là sản lượng, vì nếu tính toán sai lệch lớn về sản lượng sẽ ảnh hưởng đến đầu ra cho cá thương phẩm.

Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng cho biết: “Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phải rà soát, đăng ký chuyển đối mục đích sử dụng đất sao cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Ngoài ra, khi có số liệu chính xác sẽ định hướng được nhu cầu sản xuất, quảng bá và xúc tiến thương mại”.

Việc chủ động tìm hướng phát triển kinh tế của mỗi hộ dân là cần thiết. Thế nhưng, việc các hộ có báo cáo với thôn bản, với xã lại rất quan trọng. Bởi từ đây sẽ liên quan đến hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho mỗi địa phương. Đồng thời, việc thống kê sẽ liên quan đến quy hoạch phát triển, tránh được tình trạng phát triển nóng, không tính toán được đầu ra cho thủy sản của địa phương.

Ngọc Hà – Nông Quý – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết