Lào Cai phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

17:24 07-07-2020 | :72

Laocaitv.vn - Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Lào Cai phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5% đến 7% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trong đó, hằng năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%. Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các đơn vị sử dụng điện phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai triển khai tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; xây dựng, ban hành kế hoạch sử dụng điện hằng năm và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc; đưa nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, ý thức chấp hành kỷ luật vào tiêu chí đánh giá hằng năm trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; thường xuyên đôn đốc, rà soát kiểm tra việc chấp hành thực hiện nội quy và các quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước nóng phục vụ sinh hoạt giảm tiêu thụ điện năng từ nguồn điện quốc gia./.

 Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết