Lào Cai phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019

09:04 03-07-2019 | :403

Laocaitv.vn - Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, tăng thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ở tất cả các ngành, các cấp theo Quyết định số 485 ngày 1/3/2019 của UBND tỉnh. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 tối thiểu đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, gắn với quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Cục thuế tỉnh thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng nộp thu ngân sách trên địa bàn quản lý, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp giảm thu so với kế hoạch; Triển khai quyết liệt các biện pháp chống chuyển giá, trốn thuế; Kiểm tra, kiểm soát tốt việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; Đôn đốc thu tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước; UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với Ngành Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ của các lô đất đã có kế hoạch đấu giá và thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất đảm bảo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết.

 Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết