Lào Cai thành lập mới 10 hợp tác xã nông nghiệp

14:56 12-07-2021 | :291

Laocaitv.vn - Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có thêm 10 hợp tác xã được thành lập, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh lên 225 hợp tác xã.

Trong đó, có 73 hợp tác đã thực hiện liên kết sản xuất, tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Hầu hết các hợp tác xã được tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012. Năng lực nội tại của hợp tác xã từng bước được nâng lên. Nhiều hợp tác xã đổi mới phương thức quản lý, điều hành, định hướng hoạt động, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách thực hiện các giải pháp khuyến khích thành lập các hợp tác xã nông nghiệp mới, thúc đẩy và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

An Hồng - Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết