Lào Cai tổng dư nợ đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng

08:12 23-05-2019 | :65

Laocaitv.vn - Kết thúc tháng 4 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hơn 49 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Kết thúc tháng 4 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 49 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng. Điều đáng ghi nhận là dòng vốn ngân hàng đã hướng vào đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Để kiểm soát nợ xấu và đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã sớm đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm các cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và tích cực đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện phân loại quan hệ tín dụng của khách hàng để có biện pháp phù hợp nhằm giảm thấp nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết