Triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước từ thuế

14:29 17-09-2019 | :356

Laocaitv.vn - Với mục tiêu đạt số thu 10.000 tỷ đồng trong năm 2019, tỉnh Lào Cai hiện đang tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu thuế.

Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2019 giảm xuống còn dưới 5%.

Các biện pháp trọng tâm là: Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu, đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn quản lý. Ngành chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp chống chuyển giá, trốn thuế, nợ đọng thuế, phí; kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; đồng thời đôn đốc thu đối với số thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như: Ô tô, hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất... Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2019 giảm xuống còn dưới 5% so với số thực thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết