Hỗ trợ 200 tỷ đồng cho khởi nghiệp nông nghiệp, nông thôn

Kinh tế - Môi trường 15:46 22-05-2018
Laocaitv.vn - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Viện K..

Bát Xát đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

Kinh tế - Môi trường 15:04 22-05-2018
Laocaitv.vn - Trong khi ở các xã, thị trấn trên địa bà..

Lào Cai có 5 dự án nhà máy thủy điện chậm tiến độ

Kinh tế - Môi trường 10:34 22-05-2018
Laocaitv.vn - Trong số 80 công trình thủy điện đã đượ..

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Bát Xát

Kinh tế - Môi trường 09:16 22-05-2018
Laocaitv.vn - Với các chỉ tiêu chính trong lĩnh vực kinh tế,..

Cần chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông

Kinh tế - Môi trường 06:37 22-05-2018
Laocaitv.vn - Hiện nay, lúa xuân vùng thấp đang trong g..

Lào Cai chủ trương tinh gọn diện tích trồng chuối, dứa

Kinh tế - Môi trường 15:08 21-05-2018
Laocaitv.vn - Hiện toàn tỉnh Lào Cai có khoảng 2.195ha..

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm và làm việc tại Công ty kiến trúc quy hoạch PTW Architech

Kinh tế - Môi trường 08:18 21-05-2018
Laocaitv.vn - Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ng&a..

Nâng cao vai trò của Hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế - Môi trường 06:38 21-05-2018
Laocaitv.vn - Ở Lào Cai việc xây dựng một mô hình..

Xác định lộ trình chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

Tin trong nước 19:58 20-05-2018
Laocaitv.vn - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu khẩn t..

Cấp 45.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Kinh tế - Môi trường 07:42 20-05-2018
Laocaitv.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th&oci..