Hội Luật gia tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

16:00 12-07-2019 | :116

Laocaitv.vn – Sáng 12/7, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội đã thực hiện truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 919 buổi cho 57.448 lượt người nghe, cấp phát 1.160 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. Hội Luật gia tỉnh thực hiện tư vấn pháp luật cho 27 lượt người dân theo yêu cầu; trợ giúp tư vấn miễn phí 72 vụ việc; các cấp hội thực hiện trợ giúp pháp lý 282 vụ. Các đơn vị đã tiếp 41 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh; đã phân tích, thuyết phục công dân rút 4 đơn khiếu nại. Các vụ việc được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền, lợi ích của công dân...

Thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của hội luật gia; chủ động tham gia ý kiến góp ý đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật do TW Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh chuyển đến đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; trong đó chú trọng tăng cường tuyên truyền tại các địa bàn khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại hội nghị, các hội viên Hội Luật gia tỉnh đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các thành viên.

Thanh Hà – Đình Hiếu


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết