“Cởi trói” cho các doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng

15:57 22-08-2019 | :72

Laocaitv.vn - Hàng loạt thủ tục, giấy tờ được sẽ được cắt bỏ tại Dự thảo sửa đổi về Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nhiều quy định sẽ được bãi bỏ tại Dự thảo sửa đổi về Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, hiện nay, thị trường vàng đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh số giao dịch vàng miếng toàn hệ thống và sức mua vàng trong dân giảm. Do đó, việc giảm bớt các quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là hợp lý và cần thiết.

Trên cơ sở rà soát các quy định, Dự thảo bãi bỏ quy định về thủ tục, hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính, đó là: Thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; Bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; Đề nghị được chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, Dự thảo Thông tư cũng quy định về trách nhiệm báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Định kỳ hàng quý, năm, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn./.

PV/VOV.VN


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết