75.800 hộ dân vùng khó khăn được hỗ trợ phát triển sản xuất

10:06 08-10-2019 | :163

Laocaitv.vn - Thời gian qua, các chương trình hỗ trợ người dân vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, chương trình 135 nói riêng được thực hiện với phương thức "Cho cần câu cá chứ không cho con cá” đã cho hiệu quả tích cực, hỗ trợ trên 75.800 hộ dân vùng khó khăn phát triển sản xuất.

Trong giai đoạn 2016 – 2019 đã có trên 75.800 hộ dân ở các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình 135 của Chính Phủ, với tổng kinh phí trên 99 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ người dân được thực hiện với hình thức: Hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp; giống gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị sản xuất; thăm quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất và thực hiện phát triển các mô hình sản xuất...

Từ những hình thức hỗ trợ đó, mỗi hộ dân đã chịu khó học tập, trang bị thêm những kinh nghiệm để sản xuất, chăn nuôi hiệu quả hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh trên 5%/năm. Riêng trong 09 tháng của năm nay, ước số hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5.388 hộ; số hộ nghèo còn lại là 21.976 hộ, tương ứng với 12,91%./.

Mai Huệ - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết