Ban pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 8

19:50 05-12-2018 | :124

Laocaitv.vn - Dự kiến tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, Ban pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai sẽ trình 15 báo cáo quan trọng.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, Ban pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai sẽ trình 15 báo cáo quan trọng

Trong đó, đối với báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế, HĐND tỉnh năm 2018, chương trình hoạt động 2019 cho thấy trong năm qua: Hoạt động của ban đã được thực hiện đúng luật, đảm bảo theo đúng quy chế và chương trình hoạt động đã được HĐND tỉnh thông qua. Các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của ban đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc lựa chọn nội dung giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những nội dung nổi cộm được cử tri quan tâm. Qua giám sát, khảo sát thực tế, ban đã kịp thời báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời…

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã cho y kiến vào dự thảo của 15 báo cáo dự kiến sẽ trình tại kỳ họp sắp tới. Trong đó có các dự thảo báo cáo quan trọng như:  Báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2019... Đối với các nội dung này, các thành viên Ban Pháp chế, HDDND tỉnh cơ bản nhất trí cao. Tuy nhiên, để các báo cáo có chất lượng cao hơn, các đại biểu cũng đề nghị ban cần chỉnh sửa một số về nội dung, số liệu và câu chữ để cập nhật kịp thời với tình hình thực tế hiện nay.

 Vinh Quang – Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết