Các giải pháp đẩy mạnh bảo vệ, phát triển rừng

08:47 16-05-2018 | :121

Laocaitv.vn - Trọng tâm là Hạt Kiểm lâm tại các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ rừng tập trung cao độ cho công tác phong cháy chữa cháy rừng, nhất là tại các vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong những ngày thời tiết khô hanh kéo dài, cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V; kiên quyết không để cháy rừng lớn xảy ra.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật lâm sinh, đẩy mạnh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu giống cây lâm nghiệp cho kế hoạch trồng rừng năm 2018; tiến hành cấp chứng chỉ lô cây con đối với các loài cây trồng vụ xuân hè; triển khai công tác thu hồi, bồi thường rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng; thẩm định, phê duyệt các hồ sơ dự án, phương án và các hồ sơ thiết kế kỹ thuật lâm sinh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, chế biến tiêu thụ lâm sản của chủ rừng; đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương thực thi pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp và xác nhận nguồn gốc lâm sản theo quy định; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai trong sản xuất lâm nghiệp.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết