Đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

08:41 15-04-2018 | :198

Laocaitv.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đang tích cực chỉ đạo các trường học tăng cường thông tin tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Hiện tại, công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp bước đầu được quan tâm thực hiện chủ yếu tại các trường Trung học phổ thông.

Đặc biệt, năm 2017, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó, đề ra các mục tiêu đến năm 2020. Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở phân theo các luồng như sau: học Trường Trung học phổ thông khoảng 70% (tương đương trên 30 nghìn em); học Trường Trung học phổ thông và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp khoảng 3% (tương đương 1 nghìn 300 em); học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên khoảng 10% (tương đương gần 4 nghìn 400 em); học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong và ngoài tỉnh khoảng 17% (tương đương 7 nghìn 400 em); phấn đấu có ít nhất 14% học sinh được học nghề có trình độ trung cấp. Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông phân theo các luồng như sau: Học đại học 20%, học nghề các hệ cao đẳng, trung cấp khoảng 70%, học ngắn hạn, bồi dưỡng 10%. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch này. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, việc tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh đang gặp nhiều khó khăn do thông tin về nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, cũng như thị trường lao động còn ít, biến động theo theo gian; công tác dự báo nhân lực chưa sát với thực tế, đặc biệt là dự báo giai đoạn. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, hoặc học nghề chưa tìm được việc làm phù hợp, khiến cho công tác tư vấn, hướng nghiệp tiếp tục gặp khó khăn.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết