Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ dịp Tết dương lịch, 30/4 và 1/5 năm 2019

14:03 16-04-2018 | :402

Laocaitv.vn - Dự thảo Tờ trình nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, đang được gửi đi lấy ý kiến 12 bộ, ban ngành. Theo đó, Bộ LĐTB&XH đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn trong năm 2019.

Đối với dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2019, Bộ LĐTB&XH đề xuất phương án: Công chức, viên chức đi làm thứ bảy, ngày (05/01/2019) để nghỉ thứ hai, ngày 31/12/2018. Bộ LĐTB&XH đang đề xuất các phương án hoán đổi ngày nghỉ. Như vậy, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 4 ngày từ thứ bảy ngày 29/12/2018 đến hết ngày thứ ba 1/1/2019 dương lịch. Bộ LĐTB&XH cho rằng, phương án này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hằng tuần với 1 ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện. Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Bộ LĐTB&XH đang đề xuất 2 phương án. Phương án 1: Nghỉ 2 ngày, thứ ba ngày 30/4 và thứ tư ngày 1/5, không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, dịp lễ này công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày. Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019 dương lịch. Do ngày thứ hai là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên Bộ này đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ bảy 4/5/2019 dương lịch. Bộ LĐTB&XH đề xuất phương án nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ liên tục 05 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Trong dự thảo Tờ trình, Bộ LĐTB&XH cho rằng phương án 2 hài hòa, phù hợp hơn vì đã giải quyết được 1 ngày làm việc xen giữa những ngày nghỉ, đồng thời số ngày nghỉ liên tục không quá dài. Do vậy, Bộ LĐTB&XH đề nghị nghỉ dịp này theo phương án 2. Bộ LĐTB&XH cho rằng việc hoán đổi ngày nghỉ không làm thay đổi số ngày làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Việc hoán đổi còn tránh được 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ. Đối tượng áp dụng hoán đổi là công chức, viên chức của các đơn vị có lịch nghỉ hằng tuần là 2 ngày thứ bảy, chủ nhật, không áp dụng với doanh nghiệp và người dân nói chung. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có lịch làm việc bình thường là cả thứ bảy không áp dụng việc hoán đổi nên vẫn đi làm cả ngày thứ bảy cũng như ngày đang dự kiến nghỉ trong lịch hoán đổi. Theo lộ trình xin ý kiến về dự thảo Tờ trình, Bộ LĐTB&XH dự kiến tổng hợp các góp ý và trình Chính phủ vào tháng 6/2018.

Quỳnh Chi


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết