Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

15:21 10-01-2019 | :107

Laocaitv.vn - Tổng kết công tác dân vận toàn quốc, đánh giá "Năm Dân vận chính quyền 2018" là nội dung chính hội nghị vừa được Ban Cán sự Đảng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng ngày 10/1. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận TW. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trương ương, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Lào Cai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Liên)

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho thấy: Năm 2018, công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các Đảng bộ cũng tăng cường chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động nhân dân; triển khai “Năm dân vận chính quyền”. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội; công tác dân vận được đánh giá là góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Liên)

Đối với tỉnh Lào Cai: Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch công tác thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Công tác dân dân vận được coi trọng, đổi mới thông qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang... Trong đó, tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo cũng được quan tâm. Mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tại hội nghị, phát biểu của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành Trung ương làm rõ hơn kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận năm 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân vận. Thành tựu kinh tế - xã hội đất nước đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới, có tính phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành từ Trương ương đến địa phương chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động; lắng nghe tâm tư nguyện vong, giải quyết ý kiến, kiến nghị, hạn chế đến mức thấp nhất những bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, đạo đức công vụ của cán bộ trongg nhiệm vụ chuyên môn. Nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong công tác dân vận; gắn công tác dân vận của Đảng với thực hiện năm dân vận chính quyền. Công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, do đó, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp trong công tác dân vận của Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết