Hợp nhất một số cơ quan đảng, nhà nước có nhiệm vụ tương đồng

15:38 07-11-2019 | :167

Laocaitv.vn - Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, biên chế và cơ cấu ngạch công chức. Trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định của ban chấp hành, ban thường vụ.

Trong đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, huyện ủy, thành ủy rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, năng lực cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, hợp lý. Đặc biệt là khắc phục về tình trạng trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện; giảm số lượng đầu mối các cơ quan hành chính, cấp tỉnh, cấp huyện.

Tỉnh ủy Lào Cai cũng chỉ đạo thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đến nay, đã triển khai tại 09/09 huyện, thành phố các chức danh: Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ tại huyện Bảo Thắng; 07/09 Bí thư huyện ủy, thành ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 02 Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại các huyện Mường Khương và Văn Bàn. Đây là bước đi quan trọng, cần thiết hướng đến mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết