Kết luận thanh tra công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Cam Đường, TP. Lào Cai

21:32 11-06-2018 | :861

Laocaitv.vn - Trong bài "Công trình cấp nước "đắp chiếu" trong khi người dân khát nước sạch", chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về dự án công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đất Đèn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai – Một công trình đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Và mới đây, cơ quan thanh tra tỉnh đã có kết luận thanh tra về dự án này.

Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Đất Đèn – Tát 2 – Sơn Cánh, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai không phát huy hiệu quả, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Dự án công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đất Đèn – Tát 2 – Sơn Cánh, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai do UBND xã Cam Đường làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư công trình được quyết toán là 2,881 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2014, nhưng đến nay người dân không được sử dụng nước sạch từ công trình.

Qua kiểm tra xác minh, Thanh tra tỉnh có kết luận cụ thể như sau:

Dự án công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đất Đèn – Tát 2 – Sơn Cánh, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Chủ đầu tư là UBND xã Cam Đường đã xác định địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng không phù hợp, chưa tham khảo ý kiến của người dân, người hưởng lợi khi lựa chọn địa điểm đầu tư, dẫn đến việc đầu tư xong dự án không phát huy hiệu quả.

Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh chưa chú ý đến việc thu thập số liệu về khí tượng, thủy văn để đánh giá trữ lượng, lưu lượng, chất lượng nước đảm bảo vệ sinh, không kiểm tra thực tế công trình. Việc khảo sát của đơn vị tư vấn và sự thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư là UBND xã Cam Đường đã dẫn đến quyết định đầu tư công trình không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra đề nghị xử lý hành chính đối với chủ đầu tư dự án là UBND xã Cam Đường, Trưởng Ban quản lý dự án là Chủ tịch UBND xã Cam Đường giai đoạn 2011 – 2015. Đề nghị UBND thành phố thành lập hội đồng xem xét kỷ luật trách nhiệm Đảng, Chính quyền đối với Chủ tịch UBND xã Cam Đường giai đoạn 2011 – 2015 và Ban quản lý dự án công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đất Đèn – Tát 2 – Sơn Cánh xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Giao Sở Xây dựng tiến hành xử phạt đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh, địa chỉ số: 002, đường Phú Bình, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/7/2018.

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai, UBND xã Cam Đường tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh Tra tỉnh trước ngày 30/8/2018 theo đúng quy định.


Đức Tính

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết