Kết nạp đảng viên mới vượt mục tiêu đề ra

10:51 08-11-2019 | :316

Laocaitv.vn - Hằng năm, tỉnh Lào Cai kết nạp bình quân trên 2.500 đảng viên mới, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra cho giai đoạn 2015 - 2020 trên 500 đảng viên. Đây là thống kê mới nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phát triển đảng viên mới.  

Đáng chú ý đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số chiếm trên 52%; đảng viên là nữ chiếm trên 44%, kết quả phát triển đảng viên mới những năm qua đã góp phần đưa tỷ lệ đảng viên đạt 6,8% trên tổng dân số. Số chi bộ thôn bản có chi ủy cũng tăng nhanh, chiếm trên 60%, gần đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trên thực tế, công tác kết nạp đảng viên mới những năm gần đây không những vượt cao so với mục tiêu đề ra, mà đáng chú ý là chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng cũng là những dấu hiệu tích cực trong chủ trương phát triển đảng trên địa bàn. Việc tăng số lượng đảng viên kết nạp mới, đặc biệt là ở vùng khó khăn góp phần đẩy nhanh chủ trương xây dựng chi bộ thôn, bản độc lập, nâng dần tỷ lệ chi bộ có chi ủy, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa bàn dân cư./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết