Phấn đấu 164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

16:41 13-03-2019 | :77

Laocaitv.vn - Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai đã có 154/164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 93,9%. Trong đó, riêng năm 2018 có 16 xã đạt tiêu chí này.

Toàn tỉnh có 154/164 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

Năm 2019, Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã và y tế thôn bản, duy trì tiêu chí y tế tại 154 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đồng thời phấn đấu thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế đối với 10 xã còn lại. Bên cạnh đó, để tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho y tế tuyến xã, trong năm nay, tỉnh sẽ tiếp tục điều động bác sỹ khám chữa bệnh định kỳ để đảm bảo trên 50% xã có bác sỹ khám chữa bệnh định kỳ, đồng thời bổ sung thêm nhân viên y tế thôn bản, đảm bảo 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động.

Huyền Trang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết