Phát huy hiệu quả kinh tế từ mô hình hợp tác xã nông nghiệp

14:38 02-12-2019 | :166

Laocaitv.vn - Mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Toàn tỉnh hiện có 369 hợp tác xã nông nghiệp.

Với việc tạo nhiều cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khoa học kỹ thuật... một số hợp tác xã nông nghiệp nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên. Toàn tỉnh hiện có 369 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, 236 hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả. Đến nay, Lào Cai có 53 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất; 62 chuỗi và 230 dòng sản phẩm được quản lý an toàn thực phẩm. Nhiều mô hình liên kết sản xuất triển khai hiệu quả như: Liết kết sản xuất tiêu thụ chè an toàn, rau an toàn, lợn đen bản địa, hoa, tương ớt, gạo chất lượng cao…

Tuy nhiên, các hợp tác xã của Lào Cai nhìn chung quy mô còn nhỏ, doanh thu thấp; hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là giữa hợp tác xã với các hộ nông dân dẫn đến liên kết sản xuất chưa bền vững. Đây là những tồn tại đang được tỉnh chỉ đạo, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích hợp tác xã nông nghiệp phát triển, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm mang tính bền vững hơn.

Lê Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết