Quý 1/2018, Lào Cai đã tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính đối với 66 đơn vị

08:30 16-04-2018 | :254

Laocaitv.vn - Đến nay, các cơ quan chức năng đã ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra, trong đó 7 đơn vị vi phạm; tổng số tiền sai phạm trên 1 tỷ 730 triệu đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ 620 triệu đồng, 1 suất đất tái định cư, xử lý hành chính đối với 2 tổ chức và 4 cá nhân vi phạm.

Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra đã và được ngành chức năng của tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ tính riêng trong quý 1/2018, đã tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính đối với 66 đơn vị. Hiện đã kết thúc thanh tra, ban hành kết luận 10 cuộc, trong đó 7 đơn vị vi phạm; tổng số tiền sai phạm trên 1 tỷ 730 triệu đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ 620 triệu đồng, 1 xuất đất tái định cư, xử lý hành chính đối với 2 tổ chức và 4 cá nhân vi phạm. Về thanh tra chuyên ngành, thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 148 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm trên 1 tỷ đồng, đã ban hành 133 quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền xử phạt vi phạm trên 1 tỷ 280 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra cũng được thực hiện theo quy định. Cùng với đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, các cấp, các ngành đã tiếp gần 1 nghìn lượt người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo; nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Tiếp nhận 896 đơn, trong đó, đơn kiến nghị đã và đang tiến hành xử lý là 807 đơn.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết