Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

16:58 11-06-2019 | :83

Laocaitv.vn - Với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng cho cả năm 2019, UBND tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tháng 5 tăng so với tháng trước, tuy nhiên giảm so cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua địa bàn tỉnh tháng 5 ước đạt 257 triệu USD, lũy kế đạt trên 1,1 triệu tỷ USD và đạt 29,8% so với kế hoạch.

UBND tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu, tăng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xác định trong tháng 6 sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu. Các cơ quan chức năng quản lý cửa khẩu rà soát các thủ tục hải quan, biên phòng, kiểm dịch...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và thương nhân tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết