Thành phố Lào Cai hoàn thành mục tiêu đại hội đề ra

20:09 13-08-2019 | :79

Laocaitv.vn - Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa 22 (nhiệm kỳ 2015 - 2020), theo đánh giá của Đảng bộ thành phố: Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển mạnh, giữ vững đà tăng trưởng.

Trong đó, một số kết quả nổi bật đó là: Tăng trưởng bình quân hàng năm trên 16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người dự ước đến hết năm 2019 đạt 100 triệu đồng/người/năm, vượt 20% mục tiêu đại hội và bằng 100% mục tiêu Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy.

Dự  kiến đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt 102 triệu/người/năm. Về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, cũng theo dự ước hết năm nay đạt 2.200 tỷ đồng, vượt mục tiêu và về đích sớm so với Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Lào Cai và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, riêng thu ngân sách 7 tháng năm 2019 đạt 1.341 tỷ đồng. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thành phố đang tập trung chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 tất cả các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa 22 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đều đạt từ 120% trở lên./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết