Thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ báo chí

13:54 11-01-2019 | :313

Laocaitv.vn - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ báo chí.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở TT&TT tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 123/STTTT-TTBCXB ngày 08/03/2017 về việc lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại 2 số điện thoại: 09816346xx - 8987089xx

Tuy nhiên, để kịp thời tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ thông tin báo chí từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời thống nhất số điện thoại của người phát ngôn Sở TT&TT với số điện thoại đường dây nóng, Sở TT&TT đã ra văn bản số 18/STTTT-TTBCXB về việc công bố số điện thoại thay thế cho 2 số kể trên là 0889.289.289 và hộp thư điện tử: duongdaynongbaochi@laocai.gov.vn

Minh Đức


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết