Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị

10:23 13-02-2018 | :83

Laocaitv.vn - Năm 2018, nhiệm vụ cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ, quyết liệt tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương. Cụ thể, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Đề án "Tinh giản biên chế tỉnh Lào Cai" giai đoạn 2016-2021, đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ. Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý; tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng trở lên theo Đề án "Thi tuyển được phê duyệt". Tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy các cơ quan theo quy định; quản lý tốt các hội, quỹ từ thiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tiếp tục nâng cao tính bền vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh: PAPI, ICT Index,... Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa liên thông, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm vào lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, cấp phép xây dựng. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết