Tỉnh Lào Cai có 147 đề án khuyến công được triển khai

08:40 12-06-2019 | :72

Laocaitv.vn - Trong giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có 147 đề án khuyến công với tổng kinh phí đạt khoảng 16,5 tỷ đồng đã được triển khai.

Nguồn kinh phí của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được tỉnh Lào Cai tập trung hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn, nguồn kinh phí trên còn dành cho hỗ trợ các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng dành một phần để hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tư vấn và cung cấp thông tin cho các cơ sở trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thông qua chương trình khuyến công đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa của phát triển công nghiệp nông thôn, qua đó tứng bước cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế hăng hái đầu tư về khu vực nông thôn, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Qua 5 năm triển khai chương trình khuyến công đã góp phần gia tăng số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 7.342 năm 2014 lên gần 7.700 cơ sở vào năm 2018. Các cơ sở sản xuất này đã tạo việc làm thêm cho khoảng 15 nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Quang Thuận


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết