Triển khai đồng bộ chính sách đạt mục tiêu giảm nghèo

06:59 13-02-2018 | :79

Laocaitv.vn - Để đạt mục tiêu giảm từ 4% đến 5% hộ nghèo trở lên trong giai đoạn 2016 – 2020 theo Đề án 09 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo, triển khai các nhóm giải pháp cụ thể.

Đó là: Tăng cường truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, người dân khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, hướng dẫn người dân lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững; tiếp tục rà soát, đánh giá lại các cơ chế chính sách hiện có, đề xuất tham mưu cho tỉnh và Trung ương giảm bớt các chính sách hỗ trợ trực tiếp, chỉ trợ giúp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quan tâm đào tạo nghề chuyên sâu; tiếp tục có chính sách thu hút các doanh nghiệp đủ năng lực, làm nòng cốt đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm đầu tàu, thu hút lao động và tạo sức lan tỏa để người dân, nhất là các hộ nghèo đầu tư tăng gia sản xuất, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại; ban hành chính sách đặc thù, nhằm khuyến khích hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh cũng sẽ ưu tiên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo tại tại 4 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30% gồm: Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai và 54 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ trong bình xét hộ nghèo ở cơ sở, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ, các chương trình chính sách đến đúng đối tượng./.

Phương Liên

 

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết