Đổi mới hoạt động văn hóa tại cơ sở

15:16 18-03-2020 | :117

Laocaitv.vn - Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 4.600 buổi tuyên truyền lưu động, trong đó có khoảng 80% số buổi được thực hiện ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, lồng ghép các chủ đề tuyên truyền lớn như về xây dựng nông thôn mới, biên giới và biển đảo, tập trung hướng về cơ sở, nhất là vùng cao, vùng khó khăn.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa tại cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 700 đội văn nghệ thôn bản, nổi bật như các đội văn nghệ ở Sa Pa, Bắc Hà, các câu lạc bộ Khắp Nôm Văn Bàn, câu lạc bộ bản sắc của thành phố Lào Cai. Rạp chiếu phim của Lào Cai sau 4 năm đi vào hoạt động cũng đã có nhiều đổi mới về chất lượng, thu hút ngày càng đông khán giả, trung bình phục vụ 20.000 lượt khán giả mỗi năm. Hàng năm, tỉnh cũng đều tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động, hội diễn nghệ thuật quần chúng, vừa thúc đẩy phong trào phát triển, vừa là dịp để phát hiện những hạt nhân văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết