Quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa

15:46 29-06-2018 | :138

Laocaitv.vn - Các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được ngành chức năng phối hợp các địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chi đạo triển khai hoàn thiện hồ sơ khoa học Bảo Trấn Hà xã Tân An, huyện Văn Bàn trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu thập, bổ sung tư liệu đền Quan Tăng Hán Bảo - xã Long Khánh - huyện Bảo Yên. Tổ chức quay phim lễ xuống đồng của người Tày ở Văn Bàn, lễ Gầu Tào của người Mông ở Sa Pa, Mường Khương, hội hát qua làng của người Dao tại Bảo Hà, Kéo Co Tày, Giáy ở Sa Pa để lưu giữ. Ngành cũng tiến hành khảo sát 2 di chỉ khảo cổ tại huyện Bát Xát, gồm: Hang động tại xã A Lù và tại Mỏ đồng Sin Quyền.

Bên cạnh đó, việc củng cố và phát triển Chương trình xây dựng đời sống văn hoá, thể thao ở khu dân cư nhằm đáp ứng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh cũng được quan tâm đẩy mạnh.  Đối với các hoạt động phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đã thực hiện 648 buổi tuyên truyền lưu động, trong đó, phục vụ vùng sâu vùng xa 483 buổi. Hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá, nghệ thuật và thể thao được tăng cường. Việc tổ chức các lễ hội truyền thống được chấn chỉnh theo hướng an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết