Bảo Thắng chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

16:30 19-08-2019 | :873

Laocaitv.vn - Trong những ngày qua, huyện Bảo Thắng đã chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh Lào Cai, kế hoạch của UBND tỉnh và căn cứ Chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Bảo Thắng năm 2019. Để cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao, trong những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện Bảo Thắng đã chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

 

Quang cảnh luyện tập điểm kế hoạch B - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng. (Ảnh: Phạm Hồ Trúc)

Để cuộc diễn tập KVPT huyện đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Thắng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục và cơ sở vật chất; ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập như: Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, các tiểu ban giúp việc văn kiện, khánh tiết thi đua, bảo vệ an ninh, tiểu ban huấn luyện; bảo đảm vật chất phục vụ và ý định diễn tập; Kế hoạch tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các tổ giúp việc, xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập. Đồng thời, xây dựng nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương; huy động lực lượng tham gia làm thao trường bảo đảm phục vụ cho phần diễn tập thực binh. Tổ chức luyện tập điểm kế hoạch B cho Ban Tuyên giáo và ngành Y tế huyện, qua đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt yêu cầu thứ tự các bước của cuộc diễn tập.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, cuộc diễn tập KVPT huyện Bảo Thắng sẽ diễn ra trên quy mô lớn, phạm vi không gian rộng với nhiều lực lượng và thành phần tham gia ở các khối: Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện và thị trấn Phố Lu. Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện và công tác tham mưu đắc lực của các đơn vị lực lượng vũ trang, đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, cuộc diễn tập dự kiện sẽ được diễn ra vào cuối tháng 9.

Huyện Bảo Thắng là địa phương cuối cùng của tỉnh trong nhiệm kỳ này tổ chức diễn tập, chính vì vậy, sau cuộc diễn tập KVPT huyện Bảo Thắng, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm toàn tỉnh để nhiệm kỳ sau đạt kết quả cao hơn.

Phạm Hồ Trúc


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết