Chuyển đổi số - cơ hội để doanh nghiệp bứt phá

Chuyển đổi số 13:00 09-05-2024
Laocaitv.vn - Cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang..

Tuổi trẻ thành phố Lào Cai tiên phong trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số 09:15 26-03-2024
Laocaitv.vn - Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm,..

Dữ liệu số - nền tảng xây dựng nền hành chính công hiện đại

Chuyển đổi số 20:46 27-01-2024
Laocaitv.vn - Để chuyển đổi số theo hướng thực chất, tỉnh Lào Cai x&aacut..

Lào Cai chuyển đổi số theo hướng thực chất

Chuyển đổi số 20:39 27-01-2024
Laocaitv.vn - Theo bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính..

Sơn La: Thay đổi thói quen đi chợ truyền thống từ nền tảng công nghệ

Chuyển đổi số 10:51 26-12-2023
Laocaitv.vn - Trên địa bàn tỉnh Sơn La, với sức mạnh từ công..