Đang phát: Phim tài liệu: Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh - 65 năm xây dựng và phát triển (09/5/2024)