Đang phát: Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nước sạch sinh hoạt và điện lưới quốc gia đáp ứng nhu cầu thiết yếu