Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
05:30 Truyền hình thực tế tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T90
06:50 Truyền hình thanh niên: Nguyễn Hoàng Dương - Phó Bí thư đoàn tài năng
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo - T4
07:35 Văn học nghệ thuật: Nhà văn Mã Lềnh - Một đời viết
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T12
08:50 Giáo dục và Đào tạo: Nét bút đầu xuân
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu: Khám phá thiên nhiên - P36
09:50 Nhà nước & Pháp luật
10:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T27
10:50 Trang địa phương Si Ma Cai
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo - T4
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: Nghiêng nghiên dòng nước - T13
12:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
13:25 Văn học nghệ thuật: Nhà văn Mã Lềnh - Một đời viết
13:45 Chuyên mục văn hóa: Phong tục đón tết của đồng bào người Nùng
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T91
14:50 Nhà nước & Pháp luật
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Giáo dục và Đào tạo: Nét bút đầu xuân
15:20 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc về mùa xuân - P3
15:40 Phim tài liệu: Khám phá thiên nhiên - P36
16:00 Phim truyện: Tình muộn - T4
16:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo -T4
17:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
18:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T28
18:50 Truyền hình thanh niên: Nguyễn Hoàng Dương - Phó Bí thư đoàn tài năng
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai - Dự báo thời tiết
20:20 Phụ nữa và Cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
20:30 An toàn thực phẩm
20:40 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
20:55 Phim truyện: Tình muộn - T5
21:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P1
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc về mùa xuân - P3
22:30 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
22:45 Dân tộc và phát triển tiếng H'Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 19/2/2019
04:57 Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T91
06:50 Truyền hình thanh niên: Nguyễn Hoàng Dương - Phó Bí thư đoàn tài năng
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo - T5
07:35 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T13
08:50 Nhà nước & Pháp luật
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P1
09:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
10:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T28
10:50 An toàn thực phẩm
11:00 Thời sự tiếng H'Mông
11:20 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo -T5
11:55 Bản tin an toàn giao thông
12:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T14
12:50 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
13:25 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
13:40 Kết nối
13:45 Chuyên mục văn hóa
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T91
14:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Nhà nước & Pháp luật
15:20 Giải trí quốc tế: 100 Ca khúc hay nhất - P1
15:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P1
16:00 Phim truyện: Tình muộn - T5
16:50 Phụ nữa và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:20 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo - T5
17:45 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
18:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T29
18:50 An toàn thực phẩm
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai - Dự báo thời tiết
20:20 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
20:30 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
20:40 Gương điển hình tiên tiến: Người nông dân làm giàu từ những mô hình kinh tế mới
20:55 Phim truyện: Tình muộn - T6
21:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P2
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về tình yêu hay nhất - P1
22:25 Thời sự tiếng H'Mông
22:40 Ca nhạc tiếng H'Mông
23:05 Giới thiệu chương trình ngày 20/2/2019
05:27 Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng H'Mông
05:45 Ca nhạc tiếng H'Mông
06:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T92
06:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo T6
07:35 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T14
08:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
09:00 Thời sự
09:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
09:20 Kết nối
09:25 Trailer
09:30 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P2
09:50 Phụ nữa và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
10:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T29
10:50 An toàn thực phẩm
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao, Giới thiệu chương trình
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo T6
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T15
12:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
13:00 Thời sự
13:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
13:20 Bản tin ATGT
13:25 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng hoa bách hợp - P3
13:40 Trailer
13:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai
14:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T92
14:50 Phụ nữa và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
15:00 Thời sự
15:10 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo
15:20 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về tình yêu hay nhất - P2
15:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P2
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T6
16:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kungfu heo T6
17:45 Gương điển hình tiên tiến: Người nông dân làm giàu từ những mô hình kinh tế mới
18:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T30
18:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Cải cách hành chính: Tp Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% Thủ tục hành chính
20:30 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
20:40 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
20:55 Phim truyện: Tình muộn – T7
21:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P3
22:00 Thời sự
22:10 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về tình yêu hay nhất - P2
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 21/2/2019
05:27 Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T93
06:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng P1
07:35 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
07:45 Bản tin an toàn giao thông
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T15
08:50 Phụ nữa và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu
09:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
10:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T30
10:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
11:00 Thời sự tiếng HMông
11:15 Ca nhạc tiếng HMông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng P1
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T16
12:50 Cải cách hành chính: Tp Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% Thủ tục hành chính
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
13:25 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
13:35 Kết nối
13:40 Trailer
13:45 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
14:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T93
14:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
14:55 An toàn giao thông
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Phụ nữa và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
15:20 Giải trí quốc tế: Những ca khúc bất hủ dành cho năm mới - P1
15:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P3
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T7
16:50 Cải cách hành chính: Tp Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% Thủ tục hành chính
17:00 Thời sự tiếng HMông
17:15 Ca nhạc tiếng HMông
17:30 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng P1
17:45 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
18:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T31
18:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin an toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Tài nguyên và môi trường: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
20:30 An ninh Lào Cai
20:40 Tìm hiểu lịch sử: Thế giới cổ đại - P17
20:55 Phim truyện: Tình muộn – T8
21:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P4
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Những ca khúc bất hủ dành cho năm mới - P1
22:30 Thời sự tiếng HMông
22:45 Ca nhạc tiếng HMông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 22/2/2019
05:27 Nhạc hiệu - Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng H'Mông
05:45 Ca nhạc tiếng H'Mông
06:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T94
06:50 An ninh Lào Cai
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng - P2
07:35 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
07:50 Bản tin ATGT
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T16
08:50 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
09:00 Thời sự
09:10 Tìm hiểu lịch sử: Thế giới cổ đại - P17
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P4
09:50 Cải cách hành chính: TP Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% Thủ tục hành chính
10:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T31
10:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng - P2
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T17
12:50 Tài nguyên và môi trường: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
13:00 Thời sự
13:10 Tìm hiểu lịch sử: Thế giới cổ đại - P17
13:25 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô - P4
13:40 Kết nối
13:45 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Không khí ra quân xây dựng Nông thôn mới
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện : Đội đặc nhiệm chống Mafia – T94
14:50 Cải cách hành chính: TP Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% Thủ tục hành chính
15:00 Thời sự
15:10 Học tập và làm theo gương Bác về bảo tồn văn hóa các dân tộc
15:20 Phóng sự phản ánh Hội Báo xuân
15:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P4
16:00 Phim truyện: Tình muộn - T8
16:50 Tài nguyên và môi trường: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
17:00 Thời sự tiếng H'Mông
17:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Chú khủng long tốt bụng - P2
17:45 Tìm hiểu lịch sử: Thế giới cổ đại - P17
18:00 Phim truyện: Mẹ Hổ Bố Mèo - T32
18:50 An ninh Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự - Dự báo thời tiết
20:20 Quốc phòng toàn dân
20:30 Trang Thành phố Lào Cai
20:40 Chuyên mục văn hóa: Lễ hội mùa xuân
20:50 Kết nối
20:55 Phim truyện: Tình muộn - T9
21:40 Phim tài liệu: Thiên nhiên hoang dã Châu Phi - P5
22:00 Thời sự
22:10 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc bất hủ dành cho năm mới - P2
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 23/2/2019
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Phụ nữ và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 Bản tin An toàn GT
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc: Khúc giao mùa
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Cải cách hành chính: Bảo Thắng tăng cường công tác CCHC phục vụ người dân
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Căng da mặt không cần phẫu thuật
08:55 Tìm trong vốn cổ: Triều đại nhà Lý - Kỳ 13
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Giáo dục và đào tạo: Nét bút đầu xuân
09:40 Phụ nữ và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
09:50 Cải cách hành chính: Bảo Thắng tăng cường công tác CCHC phục vụ người dân
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Dân ca & Nhạc cổ truyền
10:45 Tìm trong vốn cổ: Triều đại nhà Lý - Kỳ 13
11:00 Kỹ năng sống: Nuôi dưỡng niềm đam mê cho trẻ
11:15 Chính sách và pháp luật
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Giáo dục và đào tạo: Nét bút đầu xuân
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Phụ nữ và cuộc sống: Phụ nữ Xa Phó gìn giữ nghề thêu thổ cẩm truyền thống
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật: Những khúc ca xuân
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Cải cách hành chính: Bảo Thắng tăng cường công tác CCHC phục vụ người dân
15:10 Lào Cai trong âm nhạc
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Căng da mặt không cần phẫu thuật
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ: Triều đại nhà Lý - Kỳ 13
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống: Nuôi dưỡng niềm đam mê cho trẻ
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ngày này Năm xưa
17:40 Chương trình thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Cải cách hành chính: Bảo Thắng tăng cường công tác CCHC phục vụ người dân
19:10 Giáo dục và đào tạo: Nét bút đầu xuân
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ: Triều đại nhà Lý - Kỳ 13
19:40 Kỹ năng sống: Nuôi dưỡng niềm đam mê cho trẻ
19:55 Chương trình thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học Nghệ thuật: Truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người: Căng da mặt không cần phẫu thuật
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai
22:00 Tiếp sóng Đài TNVN
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (dân ca & nhạc cổ truyền ): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc: Du xuân
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Lào Cai XD NTM: Không khí ra quân xây dựng nông thôn mới
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Trị ốm vặt cho trẻ
08:55 Ca nhạc (dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:20 Vấn đề bạn quan tâm: Lễ hội Đền Thượng - điểm đến lý thú trong hành trình du xuân
09:30 Lào Cai học tập và làm theo gương Bác: Bảo tồn văn hóa các dân tộc Lào Cai
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Lào Cai XD NTM: Không khí ra quân xây dựng nông thôn mới
10:00 Văn học Nghệ thuật tổng hợp
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: du xuân
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Trị ốm vặt cho trẻ
11:15 Lào Cai học tập và làm theo gương Bác: Bảo tồn văn hóa các dân tộc Lào Cai
11:25 Bản tin An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Lào Cai học tập và làm theo gương Bác: Bảo tồn văn hóa các dân tộc Lào Cai
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Kinh tế và phát triển
13:40 Sức khỏe cho mọi người: Trị ốm vặt cho trẻ
13:55 Bản tin An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật tổng hợp
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Lào Cai XD NTM: Không khí ra quân xây dựng nông thôn mới
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Trị ốm vặt cho trẻ
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Vấn đề bạn quan tâm: Lễ hội Đền Thượng - điểm đến lý thú trong hành trình du xuân
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn giao thông
16:50 Lào Cai học tập và làm theo gương Bác: Bảo tồn văn hóa các dân tộc Lào Cai
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ngày này năm xưa
17:40 Ca nhạc thiếu nhi
17:55 An toàn thực phẩm
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Thiếu nhi Lào Cai: Mùa xuân của em
19:10 Lào Cai học tập và làm theo gương Bác: Bảo tồn văn hóa các dân tộc Lào Cai
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Trị ốm vặt cho trẻ
19:40 Chuyên mục: Kinh tế và phát triển
19:50 Ca nhạc: nhạc trẻ
20:15 Bản tin An toàn giao thông
20:20 Lào Cai XD NTM: Không khí ra quân xây dựng nông thôn mới
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Vấn đề bạn quan tâm: Lễ hội Đền Thượng - điểm đến lý thú trong hành trình du xuân
21:10 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:25 Thời sự Lào Cai
21:55 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc( Dân ca & Nhạc cổ truyền ): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và Pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Du xuân
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Biến chứng bệnh u nang nước
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách và Pháp luật
09:20 Đại đoàn kết các dân tộc
09:30 Cải cách hành chính Lào Cai: Thành phố Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Du xuân
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Biến chứng bệnh u nang nước
11:15 Cải cách hành chính Lào Cai: Thành phố Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính
11:25 Bản tin An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời ;
13:15 Cải cách hành chính Lào Cai: Thành phố Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 Đại đoàn kết các dân tộc
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn giao thông
14:00 Văn học nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Biến chứng bệnh u nang nước
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Đại đoàn kết các dân tộc
15:50 Kinh tế và phát triển
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn giao thông
16:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Thành phố Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ngày này năm xưa
17:40 Ca nhạc thiếu nhi
17:55 An toàn thực phẩm
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
19:10 Cải cách hành chính Lào Cai: Thành phố Lào Cai thực hiện cắt giảm 30% thủ tục hành chính
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Biến chứng bệnh u nang nước
19:40 Chính sách và Pháp luật
19:50 Ca nhạc nhạc trẻ
20:15 Bản tin An toàn giao thông
20:20 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Đại đoàn kết các dân tộc
21:10 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:25 Thời sự Lào Cai
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc ( Dân ca & Nhạc cổ truyền )
06:50 Chính sách và Pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Lào Cai - Nơi những dòng sông giao duyên
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 An ninh Lào Cai
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ cho người già
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách và Pháp luật
09:20 Du lịch và Cuộc sống
09:30 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 An ninh Lào Cai
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Lào Cai - Nơi những dòng sông giao duyên
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ cho người già
11:15 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 Du lịch và Cuộc sống
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin ATGT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 An ninh Lào Cai
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ cho người già
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Du lịch và Cuộc sống
15:50 An ninh Lào Cai
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin ATGT
16:50 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ngày này năm xưa
17:40 Ca nhạc thiếu nhi
17:55 An toàn thực phẩm
18:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 An ninh Lào Cai
19:10 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ cho người già
19:40 Chính sách và Pháp luật
19:50 Ca nhạc: nhạc trẻ
20:15 Bản tin ATGT
20:20 An ninh Lào Cai
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch và Cuộc sống
21:10 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:25 Thời sự Lào Cai
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này Năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền)
06:50 Chính sách và Pháp luật
07:00 Thời sự
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Thầy cô và mái trường
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ ở người già
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền)
09:10 Chính sách và Pháp luật
09:20 Du lịch và Cuộc sống: Hội xuân Đền Thượng
09:30 Quốc phòng toàn dân
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
10:30 Văn học Nghệ thuật tổng hợp
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Thầy cô và mái trường
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ ở người già
11:15 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời ; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Quốc phòng toàn dân
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Phóng sự: Ghi nhận Hội báo xuân 2019
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật tổng hợp
14:30 Thời sự
15:00 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ ở người già
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Du lịch và Cuộc sống: Hội xuân Đền Thượng
15:50 Quốc phòng toàn dân
16:00 Nhạc không lời ; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Quốc phòng toàn dân
17:00 Thời sự
17:35 Ngày này Năm xưa
17:40 Ca nhạc thiếu nhi
17:55 An toàn thực phẩm
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
19:10 Quốc phòng toàn dân
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Điều trị bệnh mất ngủ ở người già
19:40 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
19:50 Ca nhạc nhạc trẻ
20:05 Chính sách và Pháp luật
20:15 Bản tin An toàn GT
20:20 Tài nguyên - Môi trường và Phát triển: Thực trạng thu gom rác thải ở khu vực nông thôn
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch và Cuộc sống: Hội xuân Đền Thượng
21:10 Ca nhạc: nhạc truyền thống Cách mạng
21:25 Thời sự
21:55 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN