Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T72
06:50 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa hè
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai: Phụ nữ Lào Cai tích cực học và làm theo Bác
07:35 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe & Đời sống
07:50 Lào Cai trong ký ức
07:55 Chuyển đổi số
08:00 Phim truyện: Say nắng - T1
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T40
10:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
11:20 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Phim truyện: Say nắng - T2
12:50 Vươn tới ước mơ
12:55 Lào Cai trong ký ức
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Sao OCOP
13:30 Thử thách tiếng Anh
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T72
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Đảng trong cuộc sống: Học & Làm theo Bác
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T3
16:40 Vươn tới ước mơ
16:45 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe & Đời sống
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T16
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
17:40 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T41
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Truyền thông chính sách
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động
20:20 Phóng sự tài liệu
20:35 Đảng trong cuộc sống: Công tác Dân vận
20:50 Còn mãi thanh xuân
21:20 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Công nghệ 4.0
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T4
23:10 Thời sự (tiếng Dao)
23:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
23:30 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 14/5/2024
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T73
06:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe & Đời sống
07:35 Đảng trong cuộc sống: Học & Làm theo Bác
07:50 Vươn tới ước mơ
07:55 Lào Cai trong ký ức
08:00 Phim truyện: Say nắng - T2
08:50 Truyền thông chính sách
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T41
10:50 Phóng sự tài liệu: Nguy cơ từ việc san gạt, mở rộng ruộng bậc thang tự phát
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối
11:55 Lào Cai trong ký ức
12:00 Phim truyện: Say nắng - T3
12:50 Truyền thông chính sách
12:55 Vươn tới ước mơ
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối
13:25 Khám phá di sản
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T73
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Đảng trong cuộc sống: Học & Làm theo Bác
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T4
16:40 Truyền thông chính sách
16:45 Phóng sự tài liệu: Nguy cơ từ việc san gạt, mở rộng ruộng bậc thang tự phát
16:55 Sao OCOP
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T17
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học & Làm theo Bác
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T42
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Chuyển đổi số
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động
20:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi thủy sản
20:35 Dân tộc & Phát triển: Thi đua xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số
20:50 Thử thách tiếng Anh
21:20 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai: Phụ nữ Lào Cai tích cực học và làm theo Bác
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T5
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học & Làm theo Bác
23:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 15/5/2024
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T72
06:50 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa hè
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai: Phụ nữ Lào Cai tích cực học và làm theo Bác
07:35 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe & Đời sống
07:50 Lào Cai trong ký ức
07:55 Chuyển đổi số
08:00 Phim truyện: Say nắng - T1
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T40
10:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
11:20 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Phim truyện: Say nắng - T2
12:50 Vươn tới ước mơ
12:55 Lào Cai trong ký ức
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Sao OCOP
13:30 Thử thách tiếng Anh
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T72
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Đảng trong cuộc sống: Học & Làm theo Bác
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T3
16:40 Vươn tới ước mơ
16:45 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe & Đời sống
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T16
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
17:40 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T41
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Truyền thông chính sách
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:20 Phóng sự tài liệu
20:35 Đảng trong cuộc sống: Công tác Dân vận
20:50 Còn mãi thanh xuân
21:20 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Công nghệ 4.0
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T4
23:10 Thời sự (tiếng Dao)
23:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
23:30 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 16/5/2024./.
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao): Học & Làm theo Bác
05:50 Ca nhạc (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T75
06:50 Bản tin Tài chính - Thị trường
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Nông nghiệp - Nông thôn:Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi thủy sản
07:35 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
07:45 Bản tin tiếng Anh
07:55 Truyền thông chính sách
08:00 Phim truyện: Say nắng - T4
08:50 Chuyển đổi số
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Còn mãi thanh xuân
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T43
10:50 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Truyền thông chính sách
12:00 Phim truyện: Say nắng - T5
12:50 Khám phá di sản
12:55 Vươn tới ước mơ
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Sao OCOP
13:30 Bản tin tiếng Anh
13:40 Bản vui
13:55 Lào Cai trong ký ức
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T75
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
15:25 Truyền thông chính sách
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T6
16:40 Chuyển đổi số
16:45 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
16:55 Sao OCOP
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T19
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T44
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Lào Cai trong ký ức
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:20 Phát triển bền vững:Bảo vệ & Phát triển rừng: Thực hiện nghiêm pháp luật góp phần bảo tồn, phát triển nguồn gen động vât rừng nguy cấp, quý hiếm
20:30 Lào Cai trong ký ức
20:35 Nông nghiệp - Nông thôn:Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi thủy sản
20:50 Trang truyền hình huyện Bát Xát
21:00 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
21:10 Bản tin tiếng Trung Quốc
21:20 Truyền thông chính sách
21:25 Dân tộc & Phát triển: Thi đua xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T7
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
23:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:40 Giới thiệu chương trình 17/5/2024
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T76
06:50 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng và đô thị
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Đảng trong cuộc sống: Học và làm theo Bác
07:35 Trang truyền hình huyện Bát Xát
07:45 Sao OCOP
07:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
08:00 Phim truyện: Say nắng - T5
08:50 Lào Cai trong ký ức
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Bản tin tiếng Anh
09:10 Bản vui
09:25 Chuyển đổi số
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T44
10:50 Phát triển bền vững: Bảo vệ và phát triển rừng
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối
11:55 Vươn tới ước mơ
12:00 Phim truyện: Say nắng - T6
12:50 Lào Cai trong ký ức
12:55 Sao OCOP
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Khám phá di sản
13:30 Bản tin tiếng Trung Quốc
13:40 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng và đô thị
13:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T76
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Trang truyền hình huyện Bát Xát
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T7
16:40 Truyền thông chính sách
16:45 Lào Cai trong ký ức
16:50 Phát triển bền vững: Bảo vệ và phát triển rừng
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T20
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
17:40 Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T45
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 ATGT
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động
20:20 Xây dựng chính quyền: Ý kiến khán giả
20:35 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng và đô thị
20:45 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
20:55 Nông nghiệp - Nông thôn: Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi thủy sản
21:10 Phát triển bền vững: Bảo vệ và phát triển rừng
21:20 Đảng trong cuộc sống: Học và làm theo Bác: Những tấm gương tập thể và cá nhân trong học và làm theo Bác
21:35 Kết nối
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T8
23:10 Thời sự (tiếng Dao)
23:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
23:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 18/5/2024
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T77
06:50 Bản tin tiếng Anh
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
07:30 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng: Thực hiện nghiêm pháp luật góp phần bảo tồn, phát triển nguồn gen động vât rừng nguy cấp, quý hiếm
07:40 Lào Cai trong ký ức
07:45 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai – Nơi gửi gắm niềm tin
07:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
08:00 Phim truyện: Say nắng - T6
08:50 Bản tin An toàn giao thông
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Bản tin tiếng Trung Quốc
09:10 Xây dựng Chính quyền: Ý kiến khán giả
09:25 Sao OCOP
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Đảng trong cuộc sống: Học và làm theo Bác
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T45
10:50 Bản tin tiếng Anh
11:00 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
11:10 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học và làm theo Bác
11:20 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Phim truyện: Say nắng - T7
12:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai – Nơi gửi gắm niềm tin
13:30 Xây dựng Chính quyền: Ý kiến khán giả
13:45 Sao OCOP
13:50 Phát triển bền vững: Thực hiện nghiêm pháp luật góp phần bảo tồn, phát triển nguồn gen động vât rừng nguy cấp, quý hiếm
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T77
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
15:25 Lào Cai trong ký ức
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T8
16:40 Bản tin An toàn giao thông
16:45 Xây dựng Chính quyền: Ý kiến khán giả
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T21
17:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học và làm theo Bác
17:40 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T46
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:45 Thời sự
20:03 Bản tin Thế giới
20:10 Tường thuật trực tiếp: Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới"
21:40 Kết nối
21:41 Clip cổ động, Clip bù giờ
21:45 Kết đoàn: Thanh niên Lào Cai
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Còn mãi thanh xuân
22:35 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Đề tài nông thôn trong văn học, nghệ thuật
22:50 Văn hóa - Xã hội: Khoa học & Công nghệ
22:55 Khám phá thế giới
23:25 Xây dựng Chính quyền: Ý kiến khán giả
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 19/5/2024./.
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông): Học & Làm theo Bác
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T78
06:50 Bản tin tiếng Trung Quốc
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Bản tin An toàn giao thông
07:25 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
07:30 Tường thuật trực tiếp: Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
10:00 Thời sự
10:10 Bản tin Thế giới
10:15 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T46
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
11:20 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Lào Cai trong ký ức
12:00 Phim truyện: Say nắng - T8
12:50 Tạp chí Kinh tế:Hạ tầng & Đô thị
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Sao OCOP
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T78
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Văn hóa - Xã hội:Khoa học & Công nghệ
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Chu Tân truyện - T9
16:40 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên mục An ninh Lào Cai
16:50 Bản tin Tài chính - Thị trường
17:00 Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng - T22
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
17:40 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T47
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Vươn tới ước mơ
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:20 Văn hóa - Xã hội:Giáo dục: Học & Làm theo Bác - Động lực để thầy cô vượt khó
20:35 Em yêu Lào Cai
21:20 Đảng trong Cuộc sống:Học & Làm theo Bác
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Chu Tân truyện - T10
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
23:30 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
23:40 Giới thiệu chương trình 20/5/2024
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Xây dựng chính quyền: Cải cách hành chính
07:10 Thời sự
07:30 Học & Làm theo Bác
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học & Đời sống
08:20 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
08:30 Ca nhạc chủ đề
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 Tìm trong vốn cổ
09:55 Chuyển đổi số
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Kết đoàn: (tiếng Mông): Phụ nữ Lào Cai
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Kết đoàn: (tiếng Dao): Phụ nữ Lào Cai
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Kết đoàn: (tiếng Giáy): Phụ nữ Lào Cai
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
12:20 Bản tin Tài chính - Thị trường
12:30 Ca nhạc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Học & Làm theo Bác
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội
15:20 Ca nhạc chủ đề
15:50 Xây dựng Chính quyền: Cải cách hành chính
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Chuyển đổi số
16:30 Thử thách tiếng Anh
17:00 Thời sự
17:20 Truyền thông chính sách
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Nhạc chờ
18:50 Vươn tới ước mơ
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Kết đoàn: (tiếng Mông): Phụ nữ Lào Cai
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Kết đoàn: (tiếng Dao): Phụ nữ Lào Cai
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Kết đoàn: (tiếng Giáy): Phụ nữ Lào Cai
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Học & Làm theo Bác
21:20 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
21:30 Thời sự
21:50 Tìm trong vốn cổ
22:00 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
22:10 Truyền thông chính sách
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
07:10 Thời sự
07:30 Tìm trong vốn cổ
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học và Đời sống
08:20 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
08:30 Ca nhạc chủ đề
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 Bản tin Tài chính - Thị trường
09:55 Truyền thông chính sách
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Văn hóa - Xã hội (tiếng Mông): Sức khỏe cho mọi người
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Văn hóa - Xã hội (tiếng Dao): Sức khỏe cho mọi người
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Văn hóa - Xã hội (tiếng Giáy): Sức khỏe cho mọi người
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Học & Làm theo Bác
12:20 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội
12:30 Ca nhạc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Dân tộc & Phát triển
15:20 Ca nhạc chủ đề: Cha yêu
15:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay: Chính sách xã hội – Gắn với tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Truyền thông chính sách
16:30 Thử thách tiếng Anh
17:00 Thời sự
17:20 Chuyển đổi số
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Nhạc chờ
18:50 Vươn tới ước mơ
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Văn hóa - Xã hội (tiếng Mông): Sức khỏe cho mọi người
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Văn hóa - Xã hội (tiếng Dao): Sức khỏe cho mọi người
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Văn hóa - Xã hội (tiếng Giáy): Sức khỏe cho mọi người
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Tìm trong vốn cổ
21:20 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
21:30 Thời sự
21:50 Bản tin Tài chính - Thị trường
22:00 Học & Làm theo Bác
22:10 Vươn tới ước mơ
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
07:10 Thời sự
07:30 Bản tin Tài chính - Thị trường
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học và Đời sống
08:20 Học & làm theo Bác
08:30 Ca nhạc chủ đề: Cha yêu
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội
09:55 Vươn tới ước mơ
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Chuyện bản tôi (tiếng Giáy)
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
12:20 Dân tộc & Phát triển
12:30 Ca nhạc cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & đô thị
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 An ninh - Quốc phòng: An ninh Lào Cai
15:20 Ca nhạc chủ đề: Cha yêu
15:50 Văn hóa - Xã hội: Sức khỏe cho mọi người
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Chuyển đổi số
16:30 Thử thách tiếng Anh
17:00 Thời sự
17:20 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
17:30 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
17:40 Tuổi hoa Lào Cai
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Chuyển đổi số
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Chuyện bản tôi (tiếng Giáy)
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Bản tin Tài chính - Thị trường
21:20 Học & làm theo Bác
21:30 Thời sự
21:50 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
22:00 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
22:10 Truyền thông chính sách
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Học & Làm theo Bác
07:10 Thời sự
07:30 Phát triển bền vững: Lao động & Xã hội
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học & Đời sống
08:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
08:30 Ca nhạc chủ đề: Cha yêu
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 Dân tộc & Phát triển
09:55 Truyền thông chính sách
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Giáy): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
12:20 An ninh - Quốc phòng: Chuyên mục An ninh Lào Cai
12:30 Ca nhạc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Văn học Nghệ thuật
15:20 Ca nhạc chủ đề
15:50 Học & Làm theo Bác
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
16:30 Vấn đề bạn quan tâm
17:00 Thời sự
17:20 Truyền thông chính sách
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Nhạc chờ
18:50 Vươn tới ước mơ
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Giáy): Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
21:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
21:30 Thời sự
21:50 Dân tộc & Phát triển
22:00 Tạp chí Kinh tế:Hạ tầng & Đô thị
22:10 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Nông nghiệp - Nông thôn: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
07:10 Thời sự
07:30 Dân tộc & Phát triển
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học và đời sống
08:20 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & đô thị
08:30 Ca nhạc chủ đề
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
09:55 Chuyển đổi số
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Dân tộc & Phát triển (tiếng Giáy)
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
12:20 Văn học Nghệ thuật
12:30 Ca nhạc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Xây dựng chính quyền: Nhịp cầu thính giả
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Học & Làm theo Bác
15:20 Ca nhạc chủ đề
15:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
16:30 Thử thách tiếng Anh
17:00 Thời sự
17:20 An toàn giao thông
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Nhạc chờ
18:50 Truyền thông chính sách
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Phụ nữ vùng cao hôm nay (tiếng Mông): Chính sách xã hội - Gắn với tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Phụ nữ vùng cao hôm nay (tiếng Dao): Chính sách xã hội - Gắn với tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Phụ nữ vùng cao hôm nay (tiếng Giáy): Chính sách xã hội - Gắn với tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Dân tộc & Phát triển
21:20 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & Đô thị
21:30 Thời sự
21:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
22:00 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
22:10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Em yêu Lào Cai
07:00 Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & đô thị
07:10 Thời sự
07:30 An ninh - Quốc phòng: An ninh Lào Cai
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học và Đời sống
08:20 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
08:30 Ca nhạc chủ đề
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:45 Văn học nghệ thuật
09:55 Vươn tới ước mơ
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:15 Phát triển bền vững (tiếng Mông): Bảo vệ & Phát triển rừng
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Phát triển bền vững (tiếng Dao): Bảo vệ & Phát triển rừng
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Phát triển bền vững (tiếng Giáy): Bảo vệ & Phát triển rừng
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Xây dựng chính quyền: Nhịp cầu thính giả
12:20 Học & làm theo Bác
12:30 Ca nhạc cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Kết đoàn: Thanh niên Lào Cai
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Tìm trong vốn cổ
15:20 Phóng sự tài liệu chính luận: Lài Cai phát huy tinh thần "7 dám"
15:50 Văn hóa - Xã hội: Khoa học & Công nghệ
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Truyền thông chính sách
16:30 Còn mãi thanh xuân
17:00 Thời sự
17:20 Chuyển đổi số
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 An toàn giao thông
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 Phát triển bền vững (tiếng Mông): Bảo vệ & Phát triển rừng
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 Phát triển bền vững (tiếng Dao): Bảo vệ & Phát triển rừng
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 Phát triển bền vững (tiếng Giáy): Bảo vệ & Phát triển rừng
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 An ninh - Quốc phòng: An ninh Lào Cai
21:20 Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng
21:30 Thời sự
21:50 Văn học nghệ thuật
22:00 Xây dựng chính quyền: Nhịp cầu thính giả
22:10 Truyền thông chính sách
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Phóng sự tài liệu chính luận: Lào Cai phát huy tinh thần "7 dám"
07:00 Phát triển bền vững:Bảo vệ & Phát triển rừng
07:10 Thời sự
07:30 Văn học Nghệ thuật
07:40 Tây Bắc chuyển động
07:50 Văn học & Đời sống
08:20 Xây dựng Chính quyền: Nhịp cầu thính giả
08:30 Ca nhạc chủ đề
09:00 Còn mãi thanh xuân
09:30 Thời sự
09:45 Học & Làm theo Bác
09:55 Truyền thông chính sách 10:00
10:15 Kể chuyện (tiếng Mông)
10:25 Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30 Thời sự (tiếng Dao)
10:45 Kể chuyện (tiếng Dao)
10:55 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00 Thời sự (tiếng Giáy)
11:15 Kể chuyện (tiếng Giáy)
11:25 Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tây Bắc chuyển động
12:10 Kết đoàn:Thanh niên Lào Cai
12:20 Tìm trong vốn cổ
12:30 Ca nhạc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Văn hóa - Xã hội:Chuyên đề Giáo dục
13:30 Em yêu Lào Cai
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:15 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:35 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:55 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Tài chính - Thị trường
15:20 Ca nhạc chủ đề
15:50 Phát triển bền vững:Bảo vệ & Phát triển rừng
16:00 Thời sự
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Chuyển đổi số
16:30 Còn mãi thanh xuân
17:00 Thời sự
17:20 Vươn tới ước mơ
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Nhạc chờ
18:50 Truyền thông chính sách
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Thời sự
19:30 Thời sự (tiếng Mông)
19:45 An ninh Lào Cai (tiếng Mông)
19:55 Thời sự (tiếng Dao)
20:10 An ninh Lào Cai (tiếng Dao)
20:20 Thời sự (tiếng Giáy)
20:35 An ninh Lào Cai (tiếng Giáy)
20:45 Tây Bắc chuyển động
20:55 Ca nhạc trẻ
21:10 Văn học Nghệ thuật
21:20 Xây dựng Chính quyền:Nhịp cầu thính giả
21:30 Thời sự
21:50 Học & Làm theo Bác
22:00 Kết đoàn:Thanh niên Lào Cai
22:10 An toàn giao thông
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng TS VOV2