Lịch phát sóng

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn giao thông
05:55 Kết nối
06:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T37
06:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Công nghệ: Những khám phá khoa học công nghệ vĩ đại - P17
07:35 Lào Cai hội nhập: Trường TH Kim Đồng áp dụng giáo dục thể chất theo mô hình Nhật Bản
07:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Đoạt tình – T78
08:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động làm quen với môn toán
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T47
09:40 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P1
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân - T39
10:50 Khuyến công
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng H'Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Chuyên mục Văn hóa: Điệu Then người Tày Phú Nhuận
11:50 Hoa ngày thường: Thanh niên Lào Cai năng động trong phát triển kinh tế
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T79
12:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ: Những khám phá khoa học công nghệ vĩ đại - P17
13:25 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin : Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai làm chủ kỹ thuật phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn siêu âm doppler
13:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T47
14:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T37
14:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động làm quen với môn toán
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Chuyên mục Văn hóa: Điệu Then người Tày Phú Nhuận
15:20 Hoa ngày thường: Thanh niên Lào Cai năng động trong phát triển kinh tế
15:30 Giải trí quốc tế: Ban nhạc CNBLUE – P1
15:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T48
16:45 Lào Cai hội nhập: Trường TH Kim Đồng áp dụng giáo dục thể chất theo mô hình Nhật Bản
17:00 Dân tộc và phát triển tiếng H'Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P1
17:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động làm quen với môn toán
18:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân - T40
18:50 Ghitar cover: Giọng ca triển vọng
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
20:35 An ninh Lào Cai
20:45 Phim truyện: Tình muộn – T49
21:30 Hội nông dân tỉnh Lào Cai – Dấu ấn một nhiệm kỳ đại hội
21:45 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T48
22:05 Thời sự
22:25 Giải trí quốc tế: Ban nhạc CNBLUE – P1
22:45 Dân tộc và phát triển tiếng H'Mông
23:15 Giới thiệu chương trình ngày hôm sau
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Kẻ trộm giấc mơ – P3
06:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T31
06:50 Quốc phòng toàn dân
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu nhờ nho thân gỗ - P2
07:30 Truyền hình công đoàn: Hoạt động của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Mường Khương
07:45 Chắp cánh ước mơ: Những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Đoạt tình – T72
08:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: Gương học sinh tiêu biểu vượt khó trường THCS TT Phố Lu, Bảo Thắng
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T41
09:35 Chuyên mục Văn hóa
09:45 Chuyên mục Thiếu nhi: Trải nghiệm làm nhân viên vệ sinh buồng phòng
10:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T33
10:50 Lao động và việc làm: BHYT học sinh, sinh viên – Vì tương lai phát triển
11:00 Thời sự tiếng H'Mông
11:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Chuyên mục Văn hóa
11:50 Quốc phòng toàn dân
12:00 Phim truyện: Quốc phòng toàn dân
12:50 Chuyên mục Thiếu nhi: Trải nghiệm làm nhân viên vệ sinh buồng phòng
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu nhờ nho thân gỗ - P2
13:25 Chắp cánh ước mơ: Những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ
13:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T41
14:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T31
14:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: Gương học sinh tiêu biểu vượt khó trường THCS TT Phố Lu, Bảo Thắng
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Chuyên mục Thiếu nhi: Trải nghiệm làm nhân viên vệ sinh buồng phòng
15:25 Truyền hình công đoàn: Hoạt động của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Mường Khương
15:40 Giải trí quốc tế: Những bản tình ca buồn Âu Mỹ - P2
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T42
16:50 Quốc phòng toàn dân
17:00 Thời sự tiếng H'Mông
17:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Kẻ trộm giấc mơ – P3
17:45 Truyền hình công đoàn: Hoạt động của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Mường Khương
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T34
18:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: Cai: Gương học sinh tiêu biểu vượt khó trường THCS TT Phố Lu, Bảo Thắng
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi
20:30 Hộp thư truyền hình
20:40 Phim truyện: Tình muộn – T43
21:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T42
21:50 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Những bản tình ca buồn Âu Mỹ - P2
22:30 Thời sự tiếng H'Mông
22:45 Ca nhạc tiếng H'Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 17/10/2018
23:03 Laocaitv.vn
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng H'Mông
05:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn giao thông
05:55 Trailer
06:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T39
06:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử Singapore – P9
07:35 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
07:45 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
08:00 Phim truyện: Đoạt tình – T80
08:50 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T49
09:40 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P3
09:55 An toàn giao thông
10:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T41
10:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động làm quen với môn toán
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 An ninh Lào Cai
11:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
12:00 Phim truyện: Đoạt tình – T81
12:45 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử Singapore – P9
13:25 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
13:35 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T49
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T39
14:50 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
15:20 An ninh Lào Cai
15:35 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản – P1
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T50
16:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P3
17:45 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
18:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T42
18:50 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
20:30 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
20:40 Phim truyện: Tình muộn – T51
21:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T50
21:50 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản – P1
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 18/10/2018
23:03 Laocaitv.vn
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Dao
05:15 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P4
06:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T40
06:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Công nghệ: Những khám phá Khoa học, Công nghệ vĩ đại - P17
07:30 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
07:40 Lào Cai xây dựng nông thôn mới
07:50 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
08:00 Phim truyện: Đoạt tình – T81
08:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T50
09:35 Ứng xử tuổi mới lớn: Câu chuyện Tuổi mới lớn
09:45 Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
09:55 Trailer
10:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T42
10:50 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
11:00 Thời sự tiếng H'Mông
11:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 An ninh Lào Cai
11:50 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
12:00 Phim truyện: Đoạt tình – T82
12:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ: Những khám phá Khoa học, Công nghệ vĩ đại - P17
13:25 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
13:35 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T50
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T40
14:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
15:20 An ninh Lào Cai
15:30 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản – P2
15:50 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T51
16:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
17:00 Thời sự tiếng H'Mông
17:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P4
17:45 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T43
18:50 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Trang TP Lào Cai
20:30 Phân loại chất thải rắn
20:40 Phim truyện: Tình muộn – T52
21:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T51
21:50 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản – P2
22:30 Thời sự tiếng H'Mông
22:45 Ca nhạc tiếng H'Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 19/10/2018
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng H'Mông
05:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn giao thông
05:55 Trailer
06:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T41
06:50 Trang TP Lào Cai
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ nuôi ong
07:35 Phân loại chất thải rắn: Phân loại rác thải tại nguồn - Vai trò của hội phụ nữ các cấp
07:45 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
07:55 An toàn thực phẩm
08:00 Phim truyện: Đoạt tình – T82
08:50 An ninh Lào Cai
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T51
09:40 Phim Thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P5
09:55 An toàn giao thông
10:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T43
10:50 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Các tấm gương học tập và làm theo lời Bác
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
11:50 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
12:00 Phim truyện: Đoạt tình – T83
12:50 Bảo vệ chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ nuôi ong
13:25 Trang TP Lào Cai
13:35 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T51
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T41
14:50 Phân loại chất thải rắn: Phân loại rác thải tại nguồn - Vai trò của hội phụ nữ các cấp
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
15:20 Cải cách hành chính Lào Cai: UBND xã Phong Hải đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
15:30 Khởi nghiệp: Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp - Động lực cho thanh niên Lào Cai lập thân lập nghiệp
15:40 Giải trí quốc tế: Ca khúc dành cho phụ nữ - P1
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Tình muộn – T52
16:50 Bảo vệ chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản: Chuỗi gạo Séng Cù an toàn
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P5
17:45 Phim thiếu nhi: Cú Soren dũng cảm – P5
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Yêu giữa mùa xuân – T44
18:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Lào Cai tham gia xây dựng nông thôn mới
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Trang địa phương huyện Mường Khương
20:30 Lao động và việc làm: Khi nông dân trở thành công nhân
20:40 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn – P1
21:30 Chuyên mục Văn hóa: Dân ca Tày
21:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới – T52
22:00 Thời sự Lào Cai
22:20 Giải trí quốc tế: Ca khúc dành cho phụ nữ - P1
22:40 Thời sự tiếng Dao
22:55 Ca nhạc tiếng Dao
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 20/10/2018
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Thông tin Kinh tế
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 An toàn giao thông
07:00 Thời sự Lào Cai sáng
07:30 Ca nhạc
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Kinh tế & Phát triển: Hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị cây chuối
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh sỏi mật – P2
08:55 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê – Kỳ 4
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
09:40 An ninh Lào Cai
09:50 Kinh tế & Phát triển: Hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị cây chuối
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Dân ca & Nhạc cổ truyền : Dân ca 3 miền
10:45 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 4
11:00 Kỹ năng sống : Làm gì khi trẻ bướng bỉnh
11:15 Chính sách và Pháp luật
11:25 An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai trưa
12:00 Tiếp sóng Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Thông tin Kinh tế
13:55 An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai trưa
15:00 Kinh tế & Phát triển: Hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị cây chuối
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh sỏi mật – P2
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 4
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống: Làm gì khi trẻ bướng bỉnh
17:00 Thời sự Lào Cai chiều
17:30 Chính sách và Pháp luật
17:40 Chương trình thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Kinh tế & Phát triển
19:10 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 4
19:40 Kỹ năng sống: Làm gì khi trẻ bướng bỉnh
19:55 Chương trình thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học nghệ thuật: Giới thiệu truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh sỏi mật – P2
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai tối
22:00 Tiếp sóng Đài TNVN
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Thông tin Kinh tế
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 Bản tin An toàn giao thông
07:00 Thời sự Lào Cai sáng
07:30 Ca nhạc: Tiếng hát NSND Trung Đức – NSND Thu Hiền
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền phòng chống đói rét cho gia súc
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh – P1
08:55 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 3
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Chuyên đề Khoa học & Đời sống: Chân dung các nhà khoa học
09:40 Thông tin Kinh tế
09:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền phòng chống đói rét cho gia súc
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền ): Dân ca 3 miền
10:45 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 3
11:00 Kỹ năng sống: Có nên cho trẻ nuôi thú cưng
11:15 Chính sách và Pháp luật
11:25 Bản tin An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai trưa
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Chuyên đề Khoa học & Đời sống : Chân dung các nhà khoa học
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Bản tin Kinh tế
13:55 Bản tin An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai trưa
15:00 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền phòng chống đói rét cho gia súc
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người : Dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh – P1
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê – Kỳ 3
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống : Có nên cho trẻ nuôi thú cưng
17:00 Thời sự Lào Cai chiều
17:30 Chính sách và Pháp luật
17:40 Chương trình thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền phòng chống đói rét cho gia súc
19:10 Chuyên đề Khoa học & Đời sống : Chân dung các nhà khoa học
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê – Kỳ 3
19:40 Kỹ năng sống : Có nên cho trẻ nuôi thú cưng
19:55 Chương trình dành thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học nghệ thuật: Giới thiệu truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người : Dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh – P1
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai tối
22:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời Sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Thông tin Kinh tế
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 An toàn giao thông
07:00 Thời sự Lào Cai sáng
07:30 Ca nhạc: Bài hát ngợi ca mẹ
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Khởi nghiệp: Một số mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Lào Cai
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh viêm phế quản co thắt
08:55 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 5
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Cải cách hành chính: Phỏng vấn ông Đức VNPT về ứng dụng CNTT XD chính quyền điện tử
09:40 Thông tin Kinh tế
09:50 Khởi nghiệp: Một số mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Lào Cai
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc (Dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
10:45 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê – Kỳ 5
11:00 Kỹ năng sống: Giải quyết xung đột
11:15 Chính sách và Pháp luật
11:25 An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai Trưa
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Cải cách hành chính: Phỏng vấn ông Đức VNPT về ứng dụng CNTT XD chính quyền điện tử
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Bản tin Kinh tế
13:55 An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai trưa
15:00 Khởi nghiệp: Một số mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Lào Cai
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh viêm phế quản co thắt
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê – Kỳ 5
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống: Giải quyết xung đột
17:00 Thời sự Lào Cai chiều
17:30 Chính sách và Pháp luật
17:40 Chương trình thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Khởi nghiệp: Một số mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Lào Cai
19:10 Cải cách hành chính: Phỏng vấn ông Đức VNPT về ứng dụng CNTT XD chính quyền điện tử
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 5
19:40 Kỹ năng sống: Giải quyết xung đột
19:55 Chương trình thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học Nghệ thuật: Giới thiệu truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh viêm phế quản co thắt
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai tối
22:00 Tiếp sóng VOV
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Thông tin Kinh tế
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 An toàn giao thông
07:00 Thời sự Lào Cai sáng
07:30 Ca nhạc: Bài ca đi cùng năm tháng
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Nông nghiệp & NT: Khó khăn trong việc liên kết xây dựng vùng hàng hóa
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Làm thế nào để giảm cân – P1
08:55 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê kỳ 5
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Khoa học & Đời sống: Chân dung các nhà khoa học
09:40 Thông tin Kinh tế
09:50 Nông nghiệp & NT: Khó khăn trong việc liên kết xây dựng vùng hàng hóa
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
10:45 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê kỳ 5
11:00 Kỹ năng sống
11:15 Chính sách và Pháp luật
11:25 An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai Trưa
12:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Khoa học & Đời sống: Chân dung các nhà khoa học
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Bản tin Kinh tế
13:55 An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai trưa
15:00 Nông nghiệp & NT: Khó khăn trong việc liên kết xây dựng vùng hàng hóa
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Làm thế nào để giảm cân – P1
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ : Nhà Tiền Lê kỳ 5
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống
17:00 Thời sự Lào Cai chiều
17:30 Chính sách và Pháp luật
17:40 Chương trình thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Nông nghiệp & NT: Khó khăn trong việc liên kết xây dựng vùng hàng hóa
19:10 Khoa học & Đời sống: Chân dung các nhà khoa học
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê kỳ 5
19:40 Kỹ năng sống
19:55 Chương trình thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học Nghệ thuật: Truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người: Làm thế nào để giảm cân – P1
21:15 Ca nhạc : Nhạc truyền thống cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai tối
22:00 Tiếp sóng VOV
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Thông tin Kinh tế
06:45 Chính sách và Pháp luật
06:55 An toàn giao thông
07:00 Thời sự Lào Cai sáng
07:30 Ca nhạc: Ca khúc được yêu thích
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Người cao tuổi: Gương sáng người cao tuổi
08:40 Sức khỏe CMN: Làm thế nào để giảm cân – P2
08:55 Tìm trong vốn cổ: Nhà tiền Lê kỳ 6
09:10 Chương trình thiếu nhi
09:30 Phát thanh thanh niên: Khó khăn trong hoạt động đội tại các trường vùng cao
09:40 Thông tin Kinh tế
09:50 Người cao tuổi
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc (dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
10:45 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 6
11:00 Kỹ năng sống: Giao tiếp qua mạng
11:15 Chính sách và Pháp luật
11:25 An toàn giao thông
11:30 Thời sự Lào Cai Trưa
12:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
13:15 Phát thanh thanh niên
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và Pháp luật
13:40 An toàn thực phẩm
13:45 Bản tin Kinh tế
13:55 An toàn giao thông
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai trưa
15:00 Người cao tuổi
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Làm thế nào để giảm cân – P2
15:30 Chính sách và Pháp luật
15:40 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 6
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời; Nhạc thính phòng; Nhạc Quốc tế
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Kỹ năng sống : Giao tiếp qua mạng
17:00 Thời sự Lào Cai chiều
17:30 Chính sách và Pháp luật
17:40 Chương trình thiếu nhi: Ca nhạc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Người cao tuổi
19:10 Phát thanh thanh niên
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Tìm trong vốn cổ: Nhà Tiền Lê – Kỳ 6
19:40 Kỹ năng sống : Giao tiếp qua mạng
19:55 Chương trình thiếu nhi
20:15 Ca nhạc: Nhạc trẻ
20:30 Văn học nghệ thuật: Giới thiệu truyện ngắn hay
21:00 Sức khỏe cho mọi người: Làm thế nào để giảm cân – P2
21:15 Ca nhạc: Ca nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai tối
22:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN