Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn - T7
06:50 Thanh niên: Hiệu quả những công trình măng non trong trường học
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T3
07:40 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
08:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T75
08:50 Học tập & Làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
09:00 Thời sự
09:10 Gương điển hình tiên tiến: Nông dân làm giàu từ mô hình chăn nuôi đại gia súc
09:20 Phim tài liệu: Thủy quái - P10
09:40 Lào Cai trong âm nhạc: Khúc ca xuân
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T78
10:50 Giáo dục Nghề nghiệp: Những dấu ấn tự hào
11:00 Dân tộc & phát triển tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 An toàn thực phẩm: Tăng cường kiểm tra ATTP dịp Tết Canh Tý
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T76
12:50 Lao động & Xã hội: Niềm vui giảm nghèo
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Thủy quái - P10
13:35 An ninh Lào Cai
13:45 Gương điển hình tiên tiến: Nông dân làm giàu từ mô hình chăn nuôi đại gia súc
13:55 Địa chỉ tin cậy: Hoa địa lan Sa Pa
14:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn – T7
14:50 Thanh niên: Hiệu quả những công trình măng non trong trường học
15:00 Thời sự
15:15 Học tập & Làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
15:25 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
15:45 Gương điển hình tiên tiến: Nông dân làm giàu từ mô hình chăn nuôi đại gia súc
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T13
16:50 Giáo dục Nghề nghiệp: Những dấu ấn tự hào
17:00 Dân tộc & phát triển tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T3
17:50 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán của đồng bào DTTS ở Lào Cai
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T79
18:50 Lao động & Xã hội: Niềm vui giảm nghèo
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Địa chỉ tin cậy: Gà ngon Bảo Thắng
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
20:35 Tài nguyên Môi trường và Phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
20:45 Dân tộc và phát triển
21:00 Học tập & Làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
21:10 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T14
22:00 Thời sự
22:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Phương pháp trồng hoa cúc hiệu quả trong mùa đông
22:30 Dân tộc & phát triển tiếng Mông
22:45 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 21/01/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn - T8
06:50 Tài nguyên Môi trường & Phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T4
07:40 Địa chỉ tin cậy: Gà ngon Bảo Thắng
07:45 Dân tộc & Phát triển
08:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T76
08:50 Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
09:00 Thời sự
09:10 Thanh niên: Hiệu quả những công trình Măng non trong trường học
09:20 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Phương pháp trồng hoa cúc hiệu quả trong mùa đông
09:40 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T79
10:50 Học tập & Làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập & Làm theo Bác
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 Gương điển hình tiên tiến: Nông dân làm giàu từ mô hình chăn nuôi đại gia súc
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T77
12:50 Giáo dục Nghề nghiệp: Những dấu ấn tự hào
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Thủy quái - P10
13:35 Lào Cai trong âm nhạc: Khúc ca xuân
13:55 Địa chỉ tin cậy: Gà ngon Bảo Thắng
14:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn - T8
14:50 Tài nguyên - môi trường & phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
15:00 Thời sự
15:15 Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
15:25 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
15:45 Thanh niên: Hiệu quả những công trình Măng non trong trường học
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T14
16:50 Học tập & làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập & Làm theo Bác
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T4
17:50 Gương điển hình tiên tiến: Nông dân làm giàu từ mô hình chăn nuôi đại gia súc
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T80
18:50 Giáo dục Nghề nghiệp: Những dấu ấn tự hào
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Đọc sách vì tương lai: Xây dựng thư viện trường học tại Trường Tiểu học Bắc Lệnh
20:35 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Niềm vui về đích NTM
20:45 Sức khỏe Cộng đồng
20:55 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán của đồng bào DTTS ở Lào Cai
21:05 Địa chỉ tin cậy: Gà ngon Bảo Thắng
21:10 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T15
22:00 Thời sự
22:10 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P24
22:30 Thời sự tiếng Mông
22:45 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 22/01/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn - T9
06:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Niềm vui về đích NTM
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T5
07:40 Sức khỏe cộng đồng
07:50 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán của đồng bào DTTS ở Lào Cai
08:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T77
08:50 Đọc sách vì tương lai: Xây dựng thư viện trường học tại Trường TH Bắc Lệnh
09:00 Thời sự
09:10 Tài nguyên - môi trường & phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
09:20 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P24
09:40 Kết nối
09:45 Dân tộc và phát triển
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T80
10:50 Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Đại đoàn kết tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 Thanh niên: Hiệu quả những công trình Măng non trong trường học
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T78
12:50 Học tập & Làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
13:00 Thời sự
13:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Phương pháp trồng hoa cúc hiệu quả trong mùa đông
13:35 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
13:55 Địa chỉ tin cậy: Gà ngon Bảo Thắng
14:00 Phim truyện: Tôi yêu cô đơn - T9
14:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Niềm vui về đích NTM
15:00 Thời sự
15:15 Đọc sách vì tương lai: Xây dựng thư viện trường học tại trường TH Bắc Lệnh
15:25 Ca nhạc quốc tế: Các ca khúc về tình yêu - P2
15:45 Tài nguyên - môi trường & phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T15
16:50 Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Đại đoàn kết Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T5
17:50 Thanh niên: Hiệu quả những công trình Măng non trong trường học
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T81
18:50 Học tập & làm theo gương Bác: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Địa chỉ tin cậy: Hoa đào Xuân Quang
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Quốc phòng toàn dân
20:35 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chuẩn bị cấy lúa xuân
20:45 Truyền hình nhân đạo: Tết vì người nghèo
21:00 Thông tin đối ngoại: Sa Pa sẵn sàng đón khách trong dịp tết Canh Tý 2020
21:10 Phim truyện: Người thương, kẻ nhớ - T16
22:00 Thời sự
22:10 Công nghệ: Công nghệ sản xuất thực phẩm - P1
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Đại đoàn kết Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 23/1/2020
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự Tiếng Mông
05:15 Câu chuyện của tôi Tiếng Mông
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự Tiếng Dao
05:45 Câu chuyện của tôi Tiếng Dao
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự Tiếng Giáy
06:15 Câu chuyện của tôi Tiếng Giáy
06:30 Đối thoại chính sách
07:00 Chính sách & Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày Tết trên quê hương
08:00 CT phát thanh tiếng Mông:Thời sự Tiếng Mông
08:15 An Toàn Thực phẩm (tiếng Mông)
08:25 Ca nhạc Tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự Tiếng Dao
09:15 An Toàn Thực phẩm (tiếng Dao)
09:25 Ca nhạc Tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự Tiếng Giáy
10:15 An Toàn Thực phẩm (tiếng Giáy)
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Việt
11:15 CM An ninh Lào Cai
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 CM Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
11:55 An toàn giao thông
12:00 Thời sự tiếng Mông
12:15 Dân tộc & Phát triển tiếng Mông
12:30 Thời sự Tiếng Dao
12:45 Dân tộc và Phát triển tiếng Dao
13:00 Thời sự Tiếng Giáy
13:15 Dân tộc và Phát triển tiếng Giáy
13:30 Thời sự tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt Chiều
17:15 Tài nguyên, MT & PT: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 CM Cải cách hành chính: CCHC - Một năm nhìn lại
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày Tết trên quê hương
05:00 CT phát thanh tiếng Mông:Thời sự Tiếng Mông
05:15 Dân tộc và PT Tiếng Mông
05:30 Thời sự Tiếng Dao
05:45 CT phát thanh tiếng Dao: Dân tộc và PT Tiếng Dao
06:00 Thời sự Tiếng Giáy
06:15 CT phát thanh tiếng Giáy:Dân tộc và PT Tiếng Giáy
06:30 Thầy thuốc của bạn: Dọn dẹp ngày tết dẫn đến đau lưng, đau cột sống cần phải làm gì?
07:00 Chính sách & Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày tết trên quê hương
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự Tiếng Mông
08:15 CS và PL Tiếng Mông
08:25 Ca nhạc Tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự Tiếng Dao
09:15 CS và PL Tiếng Dao
09:25 Ca nhạc Tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự Tiếng Giáy
10:15 CS và PL Tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền: Dân ca 3 miền
11:15 Tài nguyên, môi trường và phát triển: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trước và sau Tết
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Đọc sách vì tương lai
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự Tiếng Mông
12:20 Phụ nữ Vùng Cao Hôm nay tiếng Mông
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự Tiếng Dao
12:50 Phụ nữ Vùng Cao Hôm nay tiếng Dao
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự Tiếng Giáy
13:20 Phụ nữ Vùng Cao Hôm nay tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Việt
13:45 Ca nhạc trẻ
14:00 Câu chuyện cuộc sống
14:30 Thời sự Tiếng Mông
14:45 Ca nhạc Tiếng Mông
15:20 Thời sự Tiếng Dao
15:35 Ca nhạc Tiếng Dao
16:10 Thời sự Tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Lào Cai Xây dựng NTM: Niềm vui về đích NTM
17:25 Dự báo thời tiết
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự Tiếng Mông
19:15 Ca nhạc Tiếng Mông
19:50 Thời sự Tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự Tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc Tiếng Giáy
21:30 Thời sự Tiếng Việt
21:50 Đọc sách vì tương lai
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày Tết trên quê hương
05:00 CT phát thanh tiếng Mông:Thời sự tiếng Mông
05:20 Phụ nữ Vùng Cao Hôm nay tiếng Mông
05:30 CT phát thanh tiếng Dao:Thời sự tiếng Dao
05:50 Phụ nữ Vùng Cao Hôm nay tiếng Dao
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy:Thời sự tiếng Giáy
06:20 Phụ nữ vùng cao hôm nay tiếng Giáy
06:30 Thầy thuốc của bạn: Dọn dẹp ngày tết dẫn đến đau lưng, đau cột sống cần phải làm gì?
07:00 Chính sách & pháp luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày tết trên quê hương
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Mông
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Dao
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 TH nhân đạo: Tết vì người nghèo
11:15 Lào Cai Xây dựng NTM: Niềm vui về đích NTM
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 Quốc phòng toàn dân
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:20 Lào Cai Xây dựng NTM: Niềm vui về đích NTM (tiếng Mông)
12:30 CT phát thanh tiếng Dao:Thời sự tiếng Dao
12:50 Lào Cai Xây dựng NTM: Niềm vui về đích NTM (tiếng Dao)
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy:Thời sự tiếng Giáy
13:20 Lào Cai Xây dựng NTM: Niềm vui về đích NTM (tiếng Giáy)
13:30 Thời sự tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Nông nghiệp & phát triển nông thôn: Chuẩn bị cây lúa xuân
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & pháp luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc tiếng Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 Quốc phòng toàn dân
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Ngày tết trên quê hương