Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T13
06:50 Ứng xử tuổi mới lớn
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Felicie tuyệt vời – T3
07:40 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P1
08:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T17
08:50 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc & Giáo dục trẻ em
09:00 Thời sự
09:10 Vui đến trường: Trường Mầm non Tả Phời, TP Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Quái vật tí hon - P6
09:40 Lào Cai giảm nghèo bền vững: Làu giàu từ rừng
09:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Sa Pa tập trung phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
10:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T29
10:50 Công thương Lào Cai: Lào Cai đẩy nhanh tiến trình đưa điện về nông thôn
11:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 An toàn thực phẩm: Những điều cần lưu ý về thực phẩm chức năng
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T18
12:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Vai trò của MTTQ các cấp trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Quái vật tí hon - P6
13:35 Trang địa phương thị xã Sa Pa
13:50 Lào Cai giảm nghèo bền vững: Làu giàu từ rừng
14:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T13
14:50 Ứng xử tuổi mới lớn
15:00 Thời sự
15:15 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc & Giáo dục trẻ em
15:25 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P1
15:45 Vui đến trường: Trường Mầm non Tả Phời, TP Lào Cai
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T8
16:50 Công thương Lào Cai: Lào Cai đẩy nhanh tiến trình đưa điện về nông thôn
17:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Felicie tuyệt vời - T4
17:50 Nét đẹp Lào Cai: Phục dựng văn hóa Hà Nhì
18:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T30
18:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Vai trò của MTTQ các cấp trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Cải cách hành chính: Hiệu quả hoạt động "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
20:35 An ninh Lào Cai
20:45 Trang địa phương huyện Bát Xát
20:55 Dân tộc & Phát triển
21:10 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T9
22:00 Thời sự
22:10 Kinh nghiệm Nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ ếch - T7
22:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 11/8/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T14
06:50 CM: An ninh Lào Cai
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Felicie tuyệt vời - T4
07:40 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
07:45 Dân tộc v& Phát triển
08:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T18
08:50 Cải cách hành chính: Hiệu quả hoạt động "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
09:00 Thời sự
09:10 Ứng xử tuổi mới lớn: Con yêu mẹ
09:20 Kinh nghiệm Nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ ếch - T7
09:40 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P1
10:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T30
10:50 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc & Giáo dục trẻ em
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 Vui đến trường: Trường Mầm non Tả Phời, TP Lào Cai
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T19
12:50 Công thương Lào Cai: Lào Cai đẩy nhanh tiến trình đưa điện về nông thôn
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Quái vật tí hon - P6
13:35 Lào Cai trong âm nhạc: Màu hoa đỏ
13:55 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
14:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T14
14:50 An ninh Lào Cai
15:00 Thời sự
15:15 Cải cách hành chính: Hiệu quả hoạt động "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
15:25 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P1
15:45 Ứng xử tuổi mới lớn: Con yêu mẹ
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T9
16:50 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc &Giáo dục trẻ em
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Người cá Ponyo - P1
17:50 Vui đến trường: Trường Mầm non Tả Phời, TP Lào Cai
18:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T31
18:50 Công thương Lào Cai: Lào Cai đẩy nhanh tiến trình đưa điện về nông thôn
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Phát huy nghề truyền thống để giảm nghèo
20:35 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Võ Lao xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập
20:45 Trang thành phố Lào Cai
20:55 Nét đẹp Lào Cai: Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa Tày ở Bắc Hà
21:05 Trailer
21:10 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T10
22:00 Thời sự
22:10 Tìm hiểu lịch sử: Chiến tranh thế giới lần thứ 2 - P22
22:30 Thời sự tiếng Mông
22:45 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 12/8/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T15
06:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Võ Lao xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Người cá Ponyo - P1
07:40 Trang thành phố Lào Cai
07:50 Nét đẹp Lào Cai: Bảo tồn & Phát huy nét đẹp văn hóa Tày ở Bắc Hà
08:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T19
08:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Phát huy nghề truyền thống để giảm nghèo
09:00 Thời sự
09:10 An ninh Lào Cai
09:20 Tìm hiểu lịch sử: Chiến tranh thế giới lần thứ 2 - P22
09:40 Kết nối
09:45 Dân tộc & Phát triển tiếng Việt
10:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T31
10:50 Cải cách hành chính: Hiệu quả hoạt động "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 Ứng xử tuổi mới lớn: Con yêu mẹ
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T20
12:50 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc & Giáo dục trẻ em
13:00 Thời sự
13:15 Kinh nghiệm Nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ ếch - T7
13:35 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P2
13:55 Địa chỉ tin cậy: mật ong Thanh Xuân
14:00 Phim truyện: Ngày mai bình yên - T15
14:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Võ Lao xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập
15:00 Thời sự
15:15 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Phát huy nghề truyền thống để giảm nghèo
15:25 Ca nhạc Quốc tế: Những bài hát tiếng Trung nổi tiếng trên Tiktok - P2
15:45 An ninh Lào Cai
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T10
16:50 Cải cách hành chính: Hiệu quả hoạt động "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Người cá Ponyo - P2
17:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Con yêu mẹ
18:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T32
18:50 Nhà nước & Pháp luật: Luật bảo vệ, chăm sóc & Giáo dục trẻ em
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Địa chỉ tin cậy: mật ong Thanh Xuân
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Khởi nghiệp: Hiệu quả phong trào sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số
20:35 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa
20:45 Truyền hình Nhân đạo: Hoàn cảnh đáng thương của em nhỏ bị bệnh bóng nước thượng bì bẩm sinh
21:00 Số hóa truyền hình mặt đất: Tiến độ triển khai số hóa mặt đất trên địa bàn tỉnh
21:10 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T11
22:00 Thời sự
22:10 Công nghệ & Cuộc sống: Công nghệ chế tạo & Sản xuất
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 13/8/2020
05:00 Nhạc hiệu + Giới thiệu CT
05:05 Ca nhạc trẻ
05:20 Bản tin Chính sách & Pháp luật
05:30 Thời sự tiếng Việt
05:50 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Quang Kim chung tay xây dựng nông thôn mới
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Bản tin ATGT
06:35 Thời sự tiếng Việt
06:55 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
07:10 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:20 CM An ninh Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
08:00 Câu chuyện Cuộc sống: Chuyện lấy chồng trước tuổi 30
08:30 Thời sự Tiếng Mông
08:45 Ca nhạc Tiếng Mông
09:20 Thời sự Tiếng Dao
09:35 Ca nhạc Tiếng Dao
10:10 Thời sự Tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
11:15 CM An ninh Lào Cai
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 Cải cách hành chính Lào cai: Thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị, thôn bản
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Thời sự tiếng Mông
12:20 Giảm nghèo bền vững tiếng Mông
12:30 Thời sự tiếng Dao
12:50 Giảm nghèo bền vững tiếng Dao
13:00 Thời sự tiếng Giáy
13:20 Giảm nghèo bền vững tiếng Giáy
13:30 Thời sự tiếng Mông
13:45 Ca nhạc tiếng Mông
14:20 Thời sự tiếng Dao
14:35 Ca nhạc tiếng Dao
15:10 Thời sự tiếng Giáy
15:25 Ca nhạc tiếng Giáy
16:00 Chương trình đọc truyện
16:30 Đối thoại chính sách: Tìm hiểu luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam
17:00 Đối thoại chính sách: Tìm hiểu Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam
17:15 Quảng cáo
17:20 Ca nhạc thiếu nhi
17:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự tiếng Việt
19:15 Cải cách hành chính Lào cai: Thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị, thôn bản
19:25 GTCT
19:30 Thời sự tiếng Mông
19:50 Giảm nghèo bền vững tiếng Mông
20:00 Thời sự tiếng Dao
20:20 Giảm nghèo bền vững tiếng Dao
20:30 Thời sự tiếng Giáy
20:50 Giảm nghèo bền vững tiếng Giáy
21:00 Thời sự tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Bản tin Chính sách & Pháp luật
21:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
22:00 Chương trình đọc truyện
05:00 Nhạc hiệu + Giới thiệu CT
05:05 Ca nhạc trẻ
05:20 Bản tin Chính sách & Pháp luật
05:30 Thời sự tiếng Việt
05:50 An ninh Lào Cai
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Bản tin ATGT
06:35 Thời sự tiếng Việt
06:55 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
07:10 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Võ Lao xây dựng NTM sau sáp nhập
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
08:00 Câu chuyện Cuộc sống: Chuyện lấy chồng trước tuổi 30
08:30 Thời sự Tiếng Mông
08:45 Ca nhạc Tiếng Mông
09:20 Thời sự Tiếng Dao
09:35 Ca nhạc Tiếng Dao
10:10 Thời sự Tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
11:15 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Võ Lao xây dựng NTM sau sáp nhập
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Phát huy nghề truyền thống để giảm nghèo
11:55 Giới thiệu chương trình
0 Dẫn hệ, gt chuyển chương trình tiếng Dân tộc
12:00 Thời sự Tiếng Mông
12:20 An Ninh Lào Cai tiếng Mông
12:30 Thời sự Tiếng Dao
12:50 An Ninh Lào Cai tiếng Dao
13:00 Thời sự Tiếng Giáy
13:20 An Ninh Lào Cai tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Mông
13:45 Ca nhạc tiếng Mông
14:20 Thời sự Tiếng Dao
14:35 Ca nhạc Tiếng Dao
15:10 Thời sự Tiếng Giáy
15:25 Ca nhạc tiếng Giáy
16:00 Chương trình đọc truyện
16:30 Thầy thuốc của bạn
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 Ca nhạc thiếu nhi
17:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự tiếng Việt
19:15 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Phát huy nghề truyền thống để giảm nghèo
19:25 GTCT
19:30 Thời sự tiếng Mông
19:50 An Ninh Lào Cai tiếng Mông
20:00 Thời sự Tiếng Dao
20:20 An Ninh Lào Cai tiếng Dao
20:30 Thời sự Tiếng Giáy
20:50 An Ninh Lào Cai tiếng Giáy
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Bản tin Chính sách & Pháp luật
21:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
22:00 Chương trình đọc truyện
05:00 Nhạc hiệu + Giới thiệu CT
05:05 Ca nhạc trẻ
05:20 Bản tin Chính sách & Pháp luật
05:30 Thời sự tiếng Việt
05:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Võ Lao xây dựng NTM sau sáp nhập
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Bản tin ATGT
06:35 Thời sự Tiếng Việt
06:55 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
07:10 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
08:00 Câu chuyện Cuộc sống: Chuyện lấy chồng trước tuổi 30
08:30 Thời sự Tiếng Mông
08:45 Ca nhạc Tiếng Mông
09:20 Thời sự Tiếng Dao
09:35 Ca nhạc Tiếng Dao
10:10 Thời sự Tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Phát thanh nhân đạo: Hoàn ảnh đáng thương của cô bé mắc bệnh hiểm nghèo
11:15 CM Số hóa TH mặt đất: Tiến độ triển khai số hóa mặt đất trên địa bàn tỉnh
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 CM Khởi nghiệp: Những thanh niên dân tộc thiểu số tự tin khởi nghiệp sáng tạo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Thời sự Tiếng Mông
12:20 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Mông
12:30 Thời sự Tiếng Dao
12:50 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Dao
13:00 Thời sự Tiếng Giáy
13:20 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Mông
13:45 Ca nhạc tiếng Mông
14:20 Thời sự Tiếng Dao
14:35 Ca nhạc tiếng Dao
15:10 Thời sự Tiếng Giáy
15:25 Ca nhạc tiếng Giáy
16:00 Chương trình đọc truyện
16:30 Thầy thuốc của bạn
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 Ca nhạc thiếu nhi
17:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cha yêu
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự Tiếng Việt
19:15 CM Khởi nghiệp: Những thanh niên dân tộc thiểu số tự tin khởi nghiệp sáng tạo
19:25 GTCT
19:30 Thời sự Tiếng Mông
19:50 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Mông
20:00 Thời sự Tiếng Dao
20:20 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Dao
20:30 Thời sự Tiếng Giáy
20:50 Lào Cai xây dựng Nông Thôn Mới tiếng Giáy
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Bản tin Chính sách & Pháp luật
21:45 Phát thanh nhân đạo: Hoàn ảnh đáng thương của cô bé mắc bệnh hiểm nghèo
22:00 Chương trình đọc truyện