Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Dao
05:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Dao
05:50 Bản tin Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
05:55 Bài hát tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T1
06:50 Truyền hình Thanh niên: Sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai
07:00 Thời sự
07:35 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
07:45 Trailer
07:50 Nét đẹp Lào Cai: Đồi chè cổ thụ Bắc Hà
08:00 Phim truyện: Tuyệt chiêu nhà nông - T20
08:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
09:00 Thời sự
09:10 Gương điển hình tiên tiến: Những tấm gương giáo viên tiêu biểu ở vùng cao Bắc Hà
09:20 Phim tài liệu: Hành tinh của chúng ta - P12
09:40 Câu chuyện Cuộc sống: Cô giáo của trẻ tự kỷ
10:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T2
10:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
11:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:40 Trailer
11:45 Thông tin đối ngoại
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Tuyệt chiêu nhà nông - T21
12:50 Nhà nước & Pháp luật
13:00 Thời sự
13:10 Phim tài liệu: Hành tinh của chúng ta - P11
13:30 Trang thành phố Lào Cai
13:40 Ứng xử tuổi mới lớn
13:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
14:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T1
14:50 Truyền hình Thanh niên: Sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai
15:00 Thời sự
15:10 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
15:20 Ca nhạc Quốc tế: Các MV Bảo vệ môi trường
15:40 Gương điển hình tiên tiến: Những tấm gương giáo viên tiêu biểu ở vùng cao Bắc Hà
15:50 Nhà nước & Pháp luật
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T48
16:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
17:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Vệ sỹ không gian - P2
17:50 Thông tin đối ngoại
18:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T3
18:50 Nhà nước & Pháp luật
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Phổ biến Luật bầu cử
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:35 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
20:45 An ninh Lào Cai: Lào Cai tạo điều liện thuận lợi để người dân vùng cao làm căn cước công dân
20:55 Nét đẹp Lào Cai: Đồi chè cổ thụ Bắc Hà
21:05 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử
21:20 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T49
22:10 Thời sự
22:20 Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao: Làm giàu từ nuôi cá và bò
22:40 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
22:55 Ca nhạc tiếng Dao
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 13/4/2021./.
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T2
06:50 An ninh Lào Cai: Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng cao làm căn cước công dân
07:00 Thời sự
07:35 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
07:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác bầu cử
08:00 Phim truyện: Tuyệt chiêu nhà nông - T21
08:50 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
09:00 Thời sự
09:10 Truyền hình Thanh niên: Trường Cao đẳng Lào Cai - Sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch
09:20 Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao: Làm giàu từ nuôi cá và bò
09:40 Thông tin đối ngoại
09:50 Nét đẹp Lào Cai: Đồi chè cổ thụ Bắc Hà
10:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T3
10:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:40 Trailer
11:45 Gương điển hình tiên tiến: Những tấm gương giáo viên tiêu biểu ở vùng cao Bắc Hà
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Tuyệt chiêu nhà nông - T22
12:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
13:00 Thời sự
13:10 Phim tài liệu: Hành tinh của chúng ta - T11
13:30 Câu chuyện Cuộc sống: Cô giáo của trẻ tự kỷ
13:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
14:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T2
14:50 An ninh Lào Cai: Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng cao làm căn cước công dân
15:00 Thời sự
15:10 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
15:20 Ca nhạc Quốc tế: Ca khúc quốc tế bất hủ hay nhất - P1
15:40 Truyền hình Thanh niên: Trường Cao đẳng Lào Cai - Sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch
15:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T49
16:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Vệ sỹ không gian - P3
17:50 Gương điển hình tiên tiến: Những tấm gương giáo viên tiêu biểu ở vùng cao Bắc Hà
18:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T4
18:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình, Clip Cổ động Bầu cử số 1
20:00 Thời sự
20:35 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Lào Cai thực hiện kê khai tài sản phòng ngừa tham nhũng
20:45 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích Nông thôn mới
20:55 Ca nhạc tuổi hoa: Tiến lên đoàn viên
21:15 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T50
22:05 Trailer
22:10 Thời sự
22:20 Tìm hiểu lịch sử: La Mã cổ đại - P2
22:40 Thời sự tiếng Mông
22:55 Ca nhạc tiếng Mông
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 14/4/2021
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T3
06:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích Nông thôn mới
07:00 Thời sự
07:35 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
07:45 Ứng xử tuổi mới lớn
07:55 Clip Đặc sản Bảo Hà
08:00 Phim truyện: Tuyệt chiêu nhà nông - T22
08:50 Cải cách hành chính: Lào Cai chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
09:00 Thời sự
09:10 An ninh Lào Cai
09:20 Tìm hiểu lịch sử: La Mã cổ đại - P2
09:40 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác bầu cử
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T4
10:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:40 Clip Kỳ Quan San - Chốn thần tiên
11:45 Truyền hình Thanh niên: Trường Cao đẳng Lào Cai sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch.
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T1
12:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
13:00 Thời sự
13:10 Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao: Làm giàu từ nuôi cá và bò
13:30 Ứng xử tuổi mới lớn
13:40 Nét đẹp Lào Cai: Đồi chè cổ thụ Bắc Hà
13:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
14:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T3
14:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích Nông thôn mới
15:00 Thời sự
15:10 Cải cách hành chính: Lào Cai chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
15:20 Ca nhạc Quốc tế: Ca khúc nhạc quốc tế bất hủ hay nhất - P2
15:40 An ninh Lào Cai
15:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T50
16:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Vệ sỹ không gian - T4
17:50 Truyền hình Thanh niên: Trường Cao đẳng Lào Cai sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch.
18:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T5
18:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình, clip cổ động Bầu cử số 2
20:00 Thời sự
20:35 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
20:45 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
20:55 Truyền hình Nhân đạo: CLB Nhân ái Bảo Thắng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
21:10 Công thương Lào Cai: Mường Khương phát triển hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện tích
21:20 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T51
22:10 Thời sự
22:20 Công nghệ 4.0: Khám phá công nghệ máy bay chiến đấu – P3
22:40 Thời sự tiếng Dao
22:55 Ca nhạc tiếng Dao
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 15/4/2021
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T4
06:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
07:00 Thời sự
07:35 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
07:45 Truyền hình Nhân đạo
08:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T1
08:50 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
09:00 Thời sự
09:10 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích Nông thôn mới
09:20 Công nghệ 4.0: Nền văn minh con người – P1
09:40 Ca nhạc tuổi hoa: Tiến lên đoàn viên
10:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T5
10:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
11:25 Bài hát 5 phút tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:40 Trailer
11:45 An ninh Lào Cai: Công an tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cùng cao làm căn cước công dân
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Trả em kiếp này - T2
12:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp
13:00 Thời sự
13:10 Tìm hiểu lịch sử: La Mã cổ đại - P2
13:30 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử
13:45 Trailer
13:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
14:00 Phim truyện: Người thương kẻ nhớ - T4
14:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
15:00 Thời sự
15:10 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
15:20 Ca nhạc Quốc tế: Top hit mùa hè 2019 - P1
15:40 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích Nông thôn mới
15:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp
16:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T51
16:50 Cải cách hành chính: Chạy đua thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
17:25 Bài hát 5 phút tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Vệ sỹ không gian - T5
17:50 An ninh Lào Cai: Công an tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cùng cao làm căn cước công dân
18:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái - T6
18:50 Khởi nghiệp: Bắc Hà tạo động lực cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình, clip cổ động bầu cử số 2
20:00 Thời sự
20:35 Giáo dục & Đào tạo: Chuyện về cô giáo đạt giải thưởng Lý Tự Trọng
20:45 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Lào Cai sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp
20:55 Ca nhạc tuổi hoa: Tiến lên đoàn viên
21:15 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T52
22:05 Trailer
22:10 Thời sự
22:20 Phim tài liệu: Đi bộ cùng người tiền sử - P1
22:40 Thời sự tiếng Mông
22:55 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
23:05 Bài hát 5 phút tiếng Mông
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 16/4/2021
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Mông
05:20 Thời sự tiếng Dao
05:35 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Dao
05:40 Thời sự tiếng Giáy
05:55 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Giáy
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự Tiếng Việt
06:50 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:00 Tác phẩm Văn học
07:20 Thanh niên: Sôi nổi cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai
07:30 Ca nhạc thiếu nhi
07:40 Bản tin an toàn giao thông
07:45 Dân tộc & Phát triển
08:00 Phổ biến Luật bầu cử
08:05 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
08:20 Thầy thuốc của bạn: Phòng chống bệnh loãng xương
08:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Bảo Yên phát huy hiệu quả của các HTX để giảm nghèo
09:00 Thời sự tiếng Mông
09:15 Dân tộc & Thời đại tiếng Mông
09:25 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
09:30 Thời sự tiếng Dao
09:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Dao
09:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
10:00 Thời sự tiếng Giáy
10:15 Dân tộc & Thời đại tiếng Giáy
10:25 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ta là của nhau
11:00 Thầy thuốc của bạn: Phòng chống bệnh loãng xương
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Bản tin Chính sách & Pháp luật
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Câu chuyện Cuộc sống
12:20 Ca khúc Cách mạng
12:50 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
13:00 Thời sự Tiếng Việt
13:15 Bản tin ATGT
13:20 An ninh Lào Cai
13:30 Thời sự tiếng Mông
13:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Mông
13:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
13:55 Ca nhạc tiếng Mông
14:25 Thời sự tiếng Dao
14:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Dao
14:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
15:00 Ca nhạc tiếng Dao
15:30 Thời sự tiếng Giáy
15:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Giáy
15:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
16:00 Ca nhạc tiếng Giáy
16:30 Đại đoàn kết: Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử
16:45 Phổ biến Luật bầu cử
16:50 Ca nhạc thiếu nhi
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 An ninh Lào Cai
17:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ta là của nhau
18:00 Tiếp sóng VOV
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự Tiếng Việt
19:15 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
19:25 GTCT
19:30 Thời sự Tiếng Mông
19:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Mông
19:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
20:00 Thời sự tiếng Dao
20:15 Dân tộc & Thời đại tiếng Dao
20:25 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
20:30 Thời sự tiếng Giáy
20:45 Dân tộc & Thời đại tiếng Giáy
20:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 An ninh Lào Cai
21:45 Đại đoàn kết: Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử
22:00 Tác phẩm Văn học
22:20 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
22:30 Ca khúc Cách mạng./.
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp Mông
05:20 Thời sự tiếng Dao
05:35 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp Dao
05:40 Thời sự tiếng Giáy
05:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp Giáy
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự Tiếng Việt
06:50 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:00 Tác phẩm Văn học
07:20 An ninh Lào Cai:
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ta là của nhau
08:00 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
08:05 Đại đoàn kết: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử
08:20 Ca khúc Cách mạng
08:50 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
09:00 Thời sự tiếng Mông
09:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
09:20 Phụ nữ vùng cao hôm nay
09:30 Thời sự tiếng Dao
09:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
09:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
10:00 Thời sự tiếng Giáy
10:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
10:20 Phụ nữ vùng cao hôm nay
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Ta là của nhau
11:00 Thầy thuốc của bạn: Biến chứng nguy hiểm của bệnh Gout
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Bản tin Chính sách & Pháp luật
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Câu chuyện Cuộc sống
12:20 Ca khúc Cách mạng
12:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Lào Cai thực hiện kê khai tài sản phòng ngừa tham nhũng
13:00 Thời sự Tiếng Việt
13:15 Bản tin ATGT
13:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích NTM
13:30 Thời sự tiếng Mông
13:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
13:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
14:00 Ca nhạc tiếng Mông
14:30 Thời sự tiếng Dao
14:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
14:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
15:00 Ca nhạc tiếng Dao
15:30 Thời sự tiếng Giáy
15:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
15:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
16:00 Ca nhạc tiếng Giáy
16:30 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
16:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
16:50 Ca nhạc thiếu nhi
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích NTM
17:30 Tác phẩm Văn học
17:50 An ninh Lào Cai
18:00 Tiếp sóng VOV
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự Tiếng Việt
19:15 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Lào Cai thực hiện kê khai tài sản phòng ngừa tham nhũng
19:25 GTCT
19:30 Thời sự Tiếng Mông
19:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
19:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
20:00 Thời sự tiếng Dao
20:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
20:20 Phụ nữ vùng cao hôm nay
20:30 Thời sự tiếng Giáy
20:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
20:50 Phụ nữ vùng cao hôm nay
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích NTM
21:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
22:00 Tác phẩm Văn học
22:20 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Lào Cai thự ./.
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
05:20 Thời sự tiếng Dao
05:35 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
05:40 Thời sự tiếng Giáy
05:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự Tiếng Việt
06:50 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:00 Tác phẩm Văn học
07:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Bản Liền về đích NTM
07:30 Câu chuyện Cuộc sống
07:50 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
08:00 Phổ biến Luật bầu cử
08:05 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
08:20 Thầy thuốc của bạn: Bệnh Mãn dục ở Nam giới
08:50 An ninh Lào Cai
09:00 Thời sự tiếng Mông
09:15 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Mông
09:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
09:30 Thời sự tiếng Dao
09:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Dao
09:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
10:00 Thời sự tiếng Giáy
10:15 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Giáy
10:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
10:30 Câu chuyện Cuộc sống
10:50 Khởi nghiệp: Phụ nữ Dân tộc thiểu số Văn Bàn sáng tạo, khởi nghiệp
11:00 Thầy thuốc của bạn: Bệnh Mãn dục ở nam giới
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Bản tin Chính sách & Pháp luật
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Câu chuyện Cuộc sống
12:20 Ca khúc cách mạng
12:50 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
13:00 Thời sự Tiếng Việt
13:15 Bản tin ATGT
13:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
13:30 Thời sự tiếng Mông
13:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Mông
13:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
14:00 Ca nhạc tiếng Mông
14:30 Thời sự tiếng Dao
14:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Dao
14:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
15:00 Ca nhạc tiếng Dao
15:30 Thời sự tiếng Giáy
15:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Giáy
15:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
16:00 Ca nhạc tiếng Giáy
16:30 Truyền hình Nhân đạo: CLB Nhân ái Bảo Thắng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
16:45 Phổ biến Luật bầu cử
16:50 Ca nhạc thiếu nhi
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
17:30 Thầy thuốc của bạn: Bệnh mãn dục ở nam giới
18:00 Tiếp sóng VOV
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự Tiếng Việt
19:15 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
19:25 GTCT
19:30 Thời sự tiếng Mông
19:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Mông
19:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
20:00 Thời sự tiếng Dao
20:15 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Dao
20:20 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
20:30 Thời sự tiếng Giáy
20:45 Phổ biến Luật bầu cử tiếng Giáy
20:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
21:45 Truyền hình Nhân đạo: CLB Nhân ái Bảo Thắng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
22:00 Tác phẩm Văn học
22:20 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
22:30 Ca khúc Cách mạng
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
05:20 Thời sự tiếng Dao
05:35 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
05:40 Thời sự tiếng Giáy
05:55 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự Tiếng Việt
06:50 Bản tin Chính sách & Pháp luật
07:00 Tác phẩm Văn học
07:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
07:30 Thầy thuốc của bạn:Điều trị bệnh rối loạn mỡ máu
08:00 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
08:05 Phát thanh Nhân đạo: CLB Nhân ái Bảo Thắng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo
08:20 Ca khúc Cách mạng
08:50 Nông dân Lào Cai: Nông dân Lào Cai hướng đến Bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
09:00 Thời sự tiếng Mông
09:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
09:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông
09:30 Thời sự tiếng Dao
09:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
09:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao
10:00 Thời sự tiếng Giáy
10:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
10:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Đi để trở về
11:00 Thầy thuốc của bạn:Điều trị bệnh rối loạn mỡ máu
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Bản tin Chính sách & Pháp luật
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Câu chuyện Cuộc sống
12:20 Ca khúc Cách mạng
12:50 Chuyên mục Giáo dục & Đào tạo: Chuyện về cô giáo đạt giải thưởng Lý Tự Trọng
13:00 Thời sự Tiếng Việt
13:15 Bản tin ATGT
13:20 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Lào Cai sôi nổi các hoạt động chào mừng ĐH phụ nữ các cấp
13:30 Thời sự tiếng Mông
13:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
13:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông
14:00 Ca nhạc tiếng Mông
14:30 Thời sự tiếng Dao
14:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
14:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao
15:00 Ca nhạc tiếng Dao
15:30 Thời sự tiếng Giáy
15:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
15:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy
16:00 Ca nhạc tiếng Giáy
16:30 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
16:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp
16:50 Ca nhạc thiếu nhi
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Quảng cáo
17:20 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Lào Cai sôi nổi các hoạt động chào mừng ĐH phụ nữ các cấp
17:30 Câu chuyện Cuộc sống
17:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Giới thiệu sản phẩm OCOP
18:00 Tiếp sóng VOV
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 GTCT
18:55 Bản tin ATGT
19:00 Thời sự Tiếng Việt
19:15 Chuyên mục Giáo dục & Đào tạo: Chuyện về cô giáo đạt giải thưởng Lý Tự Trọng
19:25 GTCT
19:30 Thời sự Tiếng Mông
19:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Mông
19:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông
20:00 Thời sự tiếng Dao
20:15 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Dao
20:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao
20:30 Thời sự tiếng Giáy
20:45 Bản tin bầu cử Quốc hội & HĐND các cấp tiếng Giáy
20:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy
21:00 Thời sự Tiếng Việt
21:20 Ca nhạc trẻ
21:35 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Lào Cai sôi nổi các hoạt động chào mừng ĐH phụ nữ các cấp
21:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
22:00 Tác phẩm Văn học
22:20 Chuyên mục Giáo dục & Đào tạo: Chuyện về cô giáo đạt giải thưởng Lý Tự Trọng
22:30 Ca khúc Cách mạng