Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T14
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Kết đoàn: Nông dân Lào Cai
07:35 Văn hóa - xã hội: Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực đo lường tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
07:50 Chuyển đổi số
07:55 Khám phá di sản
08:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T54
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Trailer
09:00 Còn mãi thanh xuân
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T17
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Trailer
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T55
12:50 Vươn tới ước mơ
12:55 Khám phá di sản
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối
13:25 Chuyển đổi số
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T14
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Hài dân gian - T6
16:40 Văn hóa - xã hội: Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực đo lường tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
16:55 Bản tin Tài chính thị trường
17:10 Khám phá di sản
17:15 Kết nối
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
17:40 Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T18
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Trailer
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Trailer
20:20 Cử tri hỏi cơ quan trả lời: Nghị quyết 25 về hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi và đồng bào DTTS
20:40 Học và làm theo Bác
20:55 Còn mãi thanh xuân
21:25 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Công nghệ 4.0
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Khi cuội yêu - T1
23:10 Thời sự (tiếng Dao)
23:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
23:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 28/3/2023./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Kể chuyện (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Kể chuyện (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Kể chuyện (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Văn hóa - xã hội: Khoa học và Công nghệ
07:20 Tìm trong vốn cổ
07:30 Ca khúc cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Chuyển đổi số
08:20 Em yêu Lào Cai
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Văn học và Đời sống
09:30 Thời sự
09:45 Bản tin tài chính thị trường
09:55 An toàn giao thông
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 Kết đoàn (tiếng Mông): Nông dân Lào Cai
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 Kết đoàn (tiếng Dao): Nông dân Lào Cai
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 Kết đoàn (tiếng Giáy): Nông dân Lào Cai
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Tình ca phố
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Ca khúc cách mạng
12:30 Đảng trong cuộc sống: Phòng chống tham nhũng
12:40 Dân ca & Nhạc cổ truyền
12:55 An toàn giao thông
13:00 Thời sự
13:20 Em yêu Lào Cai
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 Kết đoàn (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 Kết đoàn (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Kết đoàn (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:15 Học và làm theo Bác
15:25 Nhạc chờ
15:30 Còn mãi Thanh Xuân
15:50 Phóng sự chính luận: Người gieo hạt giống ấm no
16:00 Thời sự
16:15 Tìm trong vốn cổ
16:25 Vươn tới ước mơ
16:35 Văn hóa - xã hội: Khoa học và Công nghệ
16:45 Đảng trong cuộc sống: Phòng chống tham nhũng=
17:00 Thời sự
17:20 An toàn giao thông
17:25 Quảng cáo
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 An toàn giao thông
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Em yêu Lào Cai
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Kết đoàn (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Kết đoàn (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Kết đoàn (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 An toàn giao thông
21:15 Đảng trong cuộc sống: Phòng chống tham nhũng
21:25 Ca nhạc trẻ
21:40 Học và làm theo Bác
21:50 Vươn tới ước mơ
22:00 Thời sự
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền./.