Lịch phát sóng

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - Phần 2
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 4
06:50 An ninh Lào Cai
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
07:30 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
07:40 Chắp cánh ước mơ: Những sự sẻ chia đáng trân trọng
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Khát vọng đen tối - Tập 15
08:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tập 18
09:35 Chuyên mục Văn hóa: Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 2018
09:45 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
10:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - Tập 8
10:50 Lao động và việc làm: Chăm sóc bảo vệ trẻ em – Góc nhìn trong tháng hành động
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Guitar Cover: Thí sinh triển vọng
11:50 An ninh Lào Cai
12:00 Phim truyện: Khát vọng đen tối - Tập 16
12:50 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
13:25 Chắp cánh ước mơ: Những sự sẻ chia đáng trân trọng
13:35 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tập 18
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 4
14:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
15:25 Guitar Cover: Thí sinh triển vọng
15:35 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - Phần 2
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - Tập 16
16:50 An ninh Lào Cai
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - Phần 2
17:45 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - Tập 9
18:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
20:30 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi miến đao Bát Xát
20:40 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - Tập 17
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tập 19
22:20 Thời sự Lào Cai
22:40 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - Phần 2
23:00 Thời sự tiếng Mông
23:15 Ca nhạc tiếng Mông
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 20/6/2018
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Ca nhạc tiếng Mông
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn giao thông
05:55 Trailer
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T05
06:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi miến đao Bát Xát
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
07:30 TTTT kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV
09:30 Học tập và làm theo TGĐĐ HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
09:40 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - P3
09:55 An toàn giao thông
10:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - Tập 9
10:45 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 An ninh Lào Cai
11:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
12:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Khát vọng đen tối - T17
12:45 Chắp cánh ước mơ: Những sự sẻ chia đáng trân trọng
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Tìm hiểu lịch sử: Câu chuyện Ireland - P13
13:25 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi miến đao Bát Xát
13:35 Phim tài liệu: Hành tinh con người - T19
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Sắc đẹp và tội ác - T05
14:50 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Học tập và làm theo TGĐĐ HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
15:20 An ninh Lào Cai
15:35 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P3
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - Tâp 17
16:50 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - P3
17:45 Chắp cánh ước mơ: Những sự sẻ chia đáng trân trọng
18:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - T10
18:50 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Bảo Thắng PT kinh tế xây dựng NTM
20:30 Cải cách hành chính Lào Cai: Bảo Thắng triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC địa phương 2018
20:40 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Thử thách cuộc sống - T18
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tâp 20
22:20 Thời sự Lào Cai
22:40 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P3
23:00 Thời sự tiếng Dao
23:15 Ca nhạc tiếng Dao
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 21/6/2018
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - Phần 4
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 6
06:50 Chuyên mục Văn hóa: Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 2018
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Công nghệ
07:30 Cải cách hành chính Lào Cai: Quang Kim nâng cao chất lượng công tác cải cách hành
07:40 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Bảo Thắng PT kinh tế xây dựng NTM
07:50 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
08:00 Phim truyện: Khát vọng đen tối - Tập 17
08:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi miến đao Bát Xát
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tập 20
09:35 Giáo dục và đào tạo Lào Cai: tấm gương quản lý trong ngành giáo dục thành phố Lào Cai
09:45 Học tập và làm theo TGĐĐ HCM: Những tấm gương điển hình trong học tập theo TGĐĐ HCM
09:55 Trailer
10:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - Tập 10
10:50 Chắp cánh ước mơ: Những sự sẻ chia đáng trân trọng
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 An ninh Lào Cai
11:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Quang Kim nâng cao chất lượng công tác cải cách hành
12:00 Phim truyện: Khát vọng đen tối - Tập 18
12:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ Bảo Thắng PT kinh tế xây dựng NTM
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Phim tài liệu: Hành tinh con người - T20
14:00 TTTT kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV
16:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Tắc kè nhát gan - Phần 4
17:45 Khởi nghiệp: Hệ sinh thái khởi nghiệp
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Tháng ngày tươi đẹp - Tập 11
18:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Quang Kim nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Phân loại chất thải rắn: Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai nỗ lực phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn
20:30 Trang TP Lào Cai
20:40 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - Tập 19
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Hành tinh con người - Tập 21
22:20 Thời sự Lào Cai
22:40 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về các ngày trong tuần - P1
23:00 Thời sự tiếng Mông
23:15 Ca nhạc tiếng Mông
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 22/6/2018