Lịch phát sóng

05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Truyền hình thực tế tiếng Dao - Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T45
06:50 Truyền hình thanh niên: Chi đoàn thanh niên Công an huyện Văn Bàn - Lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của huyện
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động -T8
07:35 Văn học nghệ thuật: Chi hội nhiếp ảnh đẩy mạnh sáng tạo tác phẩm hội họa quảng bá vẻ đẹp đất nước và người Lào Cai
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T18
08:50 Học tập và làm theo gương Bác: Cựu chiến binh TP Lào Cai tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, phát triển KTXH tại địa phương
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
09:25 Bản tin ATGT
09:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên - T14
09:50 Cải cách hành chính: Ngành GTVT-XD nâng cao chất lượng cải cách hành chính
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T45
10:50 Đọc sách vì tương lai: Sôi nổi ngày hội đọc sách năm 2019
11:00 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai tiếng Mông + Ca nhạc
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động -T8
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T19
12:50 Tài nguyên môi trường & Phát triển: Ngày khí tượng thế giới
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
13:25 Văn học Nghệ thuật: Chi hội nhiếp ảnh đẩy mạnh sáng tạo tác phẩm hội họa quảng bá vẻ đẹp đất nước và người Lào Cai
13:45 Chuyên mục Văn hóa: Gìn giữ làn điệu Then của người Tày
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T45
14:50 Cải cách hành chính: Ngành GTVT-XD nâng cao chất lượng cải cách hành chính
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Học tập và làm theo gương Bác: Cựu chiến binh TP Lào Cai tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, phát triển KTXH tại địa phương
15:20 Giải trí Quốc tế: Những MV Kpop hay về vườn trường -T1
15:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T14
16:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống -T16
16:50 Tài nguyên môi trường & Phát triển: Ngày khí tượng thế giới
17:00 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai tiếng Mông + Ca nhạc
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động -T8
17:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T46
18:50 Truyền hình Thanh niên: Chi đoàn thanh niên Công an huyện Văn Bàn - Lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của huyện
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai - Dự báo thời tiết
20:20 Quốc phòng toàn dân
20:30 Chuyên mục bạn đường: Đảm bảo ATGT cổng trường học
20:40 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long - T9
20:55 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - T17
21:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên - T15
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí Quốc tế: Những MV Kpop hay về vườn trường -T1
22:30 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai tiếng Mông + Ca nhạc
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 23/4/2019
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai tiếng Mông + Ca nhạc
06:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T46
06:50 Truyền hình thanh niên: Chi đoàn thanh niên Công an huyện Văn Bàn - Lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của huyện
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - T9
07:35 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
07:50 Bản tin ATGT
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T19
08:50 Cải cách hành chính: Ngành GTVT-XD nâng cao chất lượng cải cách hành chính
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long -T9
09:25 Bản tin ATGT
09:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T15
09:50 Tài nguyên Môi trường & Phát triển: Ngày khí tượng thế giới
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T46
10:50 CM bạn đường: Đảm bảo ATGT cổng trường học
11:00 Thời sự tiếng Mông + Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động -T9
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T20
12:50 Truyền hình thanh niên: Chi đoàn thanh niên Công an huyện Văn Bàn - Lá cờ đầu trong phong trào
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long -T9
13:25 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
13:40 Bản tin ATGT
13:45 Chuyên mục Văn hóa: Gìn giữ làn điệu Then của người Tày
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T46
14:50 Tài nguyên Môi trường & Phát triển: Ngày khí tượng thế giới
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Cải cách hành chính: Ngành GTVT-XD nâng cao chất lượng cải cách hành chính
15:20 Giải trí quốc tế: Những MV Kpop hay về vườn trường -T2
15:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T15
16:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống- T17
16:50 Chuyên mục Văn hóa: Gìn giữ làn điệu Then của người Tày
17:00 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động T9
17:45 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long -T9
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T47
18:50 Cm bạn đường: Đảm bảo ATGT cổng trường học
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai - Dự báo thời tiết
20:20 Ứng xử tuổi mới lớn: Trò chuyện với CLB Dấu Hỏi Xanh Trường PTDTNT Lào Cai
20:30 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Quang Kim tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
20:40 Vui đến trường: Trường mầm non Hoa Hồng huyện Văn Bàn
20:50 Kết nối
20:55 Phim truyện: Thử thách cuộc sống -T18
21:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T16
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí Quốc tế: Những MV Kpop hay về vườn trường -T2
22:30 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 24/4/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
06:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T47
06:50 Chuyên mục bạn đường: Đảm bảo ATGT cổng trường học
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kung Fu Heo -T1
07:35 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long - T9
07:50 Kết nối
07:55 Trailer ATTP 2019, Clip hoa xương rồng
08:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T20
08:50 Tài nguyên môi trường & Phát triển
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Quang Kim tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
09:20 Kết nối
09:25 Trailer
09:30 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T16
09:50 Chuyên mục Văn hóa: Gìn giữ làn điệu Then của người Tày
10:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T47
10:50 Chuyên mục bạn đường: Đảm bảo ATGT cổng trường học
11:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Biệt đội Kung Fu Heo -T1
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T21
12:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Trò chuyện với CLB Dấu hỏi xanh Trường PTDTNT Lào Cai
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Quang Kim tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
13:20 Kết nối
13:25 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Kỹ thuật trồng thanh long -T9
13:40 Trailer
13:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư
14:00 Phim truyện: Vô gian đạo - T47
14:50 Chuyên mục Văn hóa: Gìn giữ làn điệu Then của người Tày
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Tài nguyên môi trường & Phát triển: Ngày khí tượng thế giới
15:20 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc Kpop giúp tăng tự tin
15:40 Phim tài liệu: Khám phá thế giới tự nhiên -T16
16:00 Phim truyện: Tình muộn - T48
16:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Trò chuyện với CLB Dấu hỏi xanh Trường PTDTNT Lào Cai
17:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim Thiếu nhi: Biệt đội Kung Fu Heo -T1
17:45 Vui đến trường: Trường mầm non Hoa Hồng huyện Văn Bàn
17:55 Kết nối
18:00 Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế - T48
18:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Quang Kim tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Tạp chí người cao tuổi: Gương người cao tuổi ở thị trấn Bát Xát
20:30 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Xây dựng vùng sản xuất chuỗi rau an toàn
20:40 Trang địa phương huyện Mường Khương
20:50 Phim truyện: Thử thách cuộc sống -T19
21:40 Quốc phòng toàn dân
21:50 Phim tài liệu: Thế giới vĩ mô -T1
22:10 Thời sự Lào Cai
22:20 Công nghệ: Công nghệ chế tạo ô tô -T14
22:35 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc Kpop giúp tăng tự tin
22:55 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
23:25 Giới thiệu chương trình ngày 25/4/2019
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Đài TNVN
06:25 Trailer An toàn thực phẩm + Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Về thăm quê em
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 Kinh tế & Phát triển: Thành phố Lào Cai quy hoạch mạng lưới chợ
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Hiểu đúng về vi khuẩn HP
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền)
09:10 Chính sách và pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Khám phá nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
09:30 Quốc phòng toàn dân
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Kinh tế & Phát triển: Thành phố Lào Cai quy hoạch mạng lưới chợ
10:00 Văn học nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Về thăm quê em
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Hiểu đúng về vi khuẩn HP
11:15 Quốc phòng toàn dân
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Đài TNVN
12:55 Trailer An toàn thực phẩm+Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Quốc phòng toàn dân
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Khám phá nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin ATGT
14:00 Văn học nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Kinh tế & Phát triển: Thành phố Lào Cai quy hoạch mạng lưới chợ
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Hiểu đúng về vi khuẩn HP
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Khám phá nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin ATGT
16:50 Quốc phòng toàn dân
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ca nhạc Thiếu nhi
17:50 Chính sách & Pháp luật
18:00 Tiếp sóng Đài TNVN
18:55 Trailer An toàn thực phẩm+Giới thiệu chương trình
19:00 Kinh tế & Phát triển: Thành phố Lào Cai quy hoạch mạng lưới chợ
19:10 Quốc phòng toàn dân
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Hiểu đúng về vi khuẩn HP
19:40 Chính sách và pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc Thiếu nhi
20:20 Kinh tế & Phát triển: Thành phố Lào Cai quy hoạch mạng lưới chợ
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Khám phá nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai
05:30 Nhạc hiệu - Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Trailer An toàn thực phẩm + Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Huế thương
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 Lào Cai XD NTM: Quang Kim thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Hội chứng điếc đột ngột
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách & Pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Đền Ken trên đỉnh Phù Đinh - Di tích lịch sử văn hóa linh thiêng
09:30 Góc tư vấn học đường: Giữ lửa niềm đam mê học Toán
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Lào Cai XD NTM: Quang Kim thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
10:00 Văn học nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Huế thương
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Hội chứng điếc đột ngột
11:15 Góc tư vấn học đường: Giữ lửa niềm đam mê học Toán
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Trailer An toàn thực phẩm + Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Góc tư vấn học đường: Giữ lửa niềm đam mê học Toán
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Đền Ken trên đỉnh Phù Đinh - Di tích lịch sử văn hóa linh thiêng
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin ATGT
14:00 Văn học nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Lào Cai XD NTM: Quang Kim thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Hội chứng điếc đột ngột
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Đền Ken trên đỉnh Phù Đinh - Di tích lịch sử văn hóa linh thiêng
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này Năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin ATGT
16:50 Góc tư vấn học đường: Giữ lửa niềm đam mê học Toán
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ca nhạc Thiếu nhi
17:50 Chính sách & Pháp luật
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Trailer An toàn thực phẩm + Giới thiệu chương trình
19:00 Lào Cai XD NTM: Quang Kim thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
19:10 Góc tư vấn học đường: Giữ lửa niềm đam mê học Toán
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Hội chứng điếc đột ngột
19:40 Chính sách & Pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc Thiếu nhi
20:15 Bản tin ATGT
20:20 Lào Cai XD NTM: Quang Kim thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Đền Ken trên đỉnh Phù Đinh - Di tích lịch sử văn hóa linh thiêng
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự Lào Cai
06:00 Tiếp sóng Thời Sự Đài TNVN
06:25 Trailer ATTP + Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự Lào Cai
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Mái trường mến yêu
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Xây dựng vùng sản xuất chuỗi rau an toàn
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Khoa học về giới tính thai nhi
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách & pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Bắc Hà điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn
09:30 Tạp chí người cao tuổi: Gương người cao tuổi ở thị trấn Bát Xát
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 Quốc phòng toàn dân
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Mái trường mến yêu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Khoa học về giới tính thai nhi
11:15 Tạp chí người cao tuổi: Gương người cao tuổi ở thị trấn Bát Xát
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự Lào Cai
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Trailer ATTP + Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Tạp chí người cao tuổi: Gương người cao tuổi ở thị trấn Bát Xát
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách & Pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Bắc Hà điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin ATGT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự Lào Cai
15:00 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Xây dựng vùng sản xuất chuỗi rau an toàn
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Khoa học về giới tính thai nhi
15:30 Quốc phòng toàn dân
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Bắc Hà điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin ATGT
16:50 Tạp chí người cao tuổi: Gương người cao tuổi ở thị trấn Bát Xát
17:00 Thời sự Lào Cai
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách & pháp luật
18:00 Tiếp sóng thời sự Đài TNVN
18:55 Trailer ATTP + Giới thiệu chương trình
19:00 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Xây dựng vùng sản xuất chuỗi rau an toàn
19:10 Quốc phòng toàn dân
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Khoa học về giới tính thai nhi
19:40 Chính sách & pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Xây dựng vùng sản xuất chuỗi rau an toàn
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Bắc Hà điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn
21:10 Bản tin ATGT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự Lào Cai