Lịch phát sóng

05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Kết đoàn (tiếng Dao): Chuyên đề nông dân
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T13
06:50 Kết nối + Clip bù giờ
07:00 Thời sự
07:30 Văn hóa - Xã hội: CĐ đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
07:45 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
08:00 Sóng trẻ
08:45 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên
09:00 Thời sự
09:20 Chạm đến ước mơ
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T35
10:50 Kết nối + Clip bù giờ
11:00 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
11:10 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T17
12:50 Kết nối + Clip bù giờ
13:00 Thời sự
13:30 Chạm đến ước mơ
14:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T13
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Khám phá thế giới: PTL: Khủng long - P3
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T38
16:40 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
16:55 Khám phá thế giới: PTL: Khủng long - P4
17:15 Kết nối + Clip bù giờ
17:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
17:30 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T36
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối + Clip bù giờ
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo (nếu có)
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:25 Đảng trong cuộc sống
20:40 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
20:55 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân: Hội nông dân ký kết hợp tác với BHXH tỉnh
21:10 Trang địa phương thành phố Lào Cai
21:20 Clip cổ động, Clip bù giờ
21:25 Công nghệ 4.0: Kỹ thuật cho tương lai - P8
21:45 Clip giới thiệu Lào Cai
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T42
23:00 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
23:10 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
23:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 28/6/2022
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc và Phát triển (Tiếng Mông)
05:40 Chuyện bản tôi (Tiếng Mông)
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T14
06:50 Kết nối + Clip bù giờ
07:00 Thời sự
07:30 Đảng trong cuộc sống: Chuyên đề Học tập và làm theo Bác
07:45 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
08:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T15
08:45 Văn hóa - Xã hội: CĐ đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
09:00 Thời sự
09:20 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân: Hội nông dân ký kết hợp tác với BHXH tỉnh
09:35 Trang địa phương Thành phố Lào Cai
09:45 Clip cổ động, Clip bù giờ
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T36
10:50 Kết nối + Clip bù giờ
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T18
12:50 Kết nối + Clip bù giờ
13:00 Thời sự
13:30 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân: Hội nông dân ký kết hợp tác với BHXH tỉnh
13:45 Trang địa phương Thành phố Lào Cai
13:55 Clip cổ động, Clip bù giờ
14:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T14
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Công nghệ 4.0: Kỹ thuật cho tương lai - P8
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T39
16:40 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
16:55 Khám phá thế giới: PTL Khủng long - P4
17:15 Kết nối + Clip bù giờ
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T37
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối + Clip bù giờ
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo (nếu có)
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:25 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp
20:40 Dân tộc & phát triển
20:55 Thử thách tiếng Anh
21:25 Trang địa phương huyện Bắc Hà
21:35 An sinh xã hội
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T43
23:00 Kinh nghiệm nông nghiệp CNC: Trồng cam - P3
23:20 Thời sự (tiếng Mông)
23:30 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông)
23:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:50 Giới thiệu chương trình ngày 29/6/2022
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông): Chuyên đề: Học & Làm theo Bác
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T15
06:50 Kết nối
07:00 Thời sự
07:30 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp
07:45 Dân tộc & Phát triển
08:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T16
08:45 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề: Học & Làm theo Bác
09:00 Thời sự
09:20 Thử thách tiếng Anh
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T37
10:50 Kết nối
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T19
12:50 Kết nối
13:00 Thời sự
13:30 Thử thách tiếng Anh
14:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T15
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao: Trồng cam - P3
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T40
16:40 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
16:55 Công nghệ 4.0: Kỹ thuật cho tương lai - P8
17:15 Kết nối
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao)
17:40 Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T38
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo (nếu có)
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Clip cổ động
20:25 Tạp chí Kinh tế: Số hoá nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
20:40 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên đề An ninh Lào Cai
20:50 Lào Cai hội nhập (tiếng Anh)
21:05 An sinh xã hội
21:20 Khám phá thế giới: PTL: Khủng long - P5
21:40 Tây Bắc chuyển động
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T44
23:00 Thời sự (tiếng Dao)
23:10 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao)
23:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 30/6/2022
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao)
05:50 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T16
06:50 Kết nối
07:00 Thời sự
07:30 Tạp chí Kinh tế: Số hoá nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
07:45 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên đề An ninh Lào Cai
08:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T17
08:45 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp
09:00 Thời sự
09:20 Lào Cai hội nhập (tiếng Anh)
09:35 Dân tộc & Phát triển
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T38
10:50 Kết nối
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Đối đầu nhân bản - T20
12:50 Kết nối
13:00 Thời sự
13:30 Lào Cai hội nhập (tiếng Anh)
13:45 Dân tộc & Phát triển
14:00 Phim truyện: Độc thân tuổi 30 - T16
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Khám phá thế giới: PTL: Khủng long - P5
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T41
16:40 Dân tộc & Phát triển
16:55 Kinh nghiệm nông nghiệp Công nghệ cao: Trồng cam - P3
17:15 Bản tin ATGT
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T39
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo (nếu có)
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Trailer
20:25 Phát triển bền vững: Chuyên đề Giảm nhẹ thiên tai
20:40 Trang địa phương huyện Bảo Yên
20:55 Lào Cai hội nhập (tiếng Trung)
21:10 Tạp chí Kinh tế: Số hoá nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
21:25 Khám phá thế giới: PTL Khủng long - P6
21:45 Trailer
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T45
23:00 Thời sự (tiếng Mông)
23:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
23:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 01/7/2022./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Yêu xa
08:00 Văn hóa - xã hội: Chuyên đề Đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
08:10 Dân tộc & Phát triển
08:20 Tư vấn sức khỏe
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Kết đoàn:Chuyên đề Nông dân Lào Cai (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Kết đoàn:Chuyên đề Nông dân Lào Cai (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân Lào Cai (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Dưới những cơn mưa
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân: Nông dân Lào Cai thi đua sản xuất nông nghiệp hàng hóa
11:20 Chuyên mục Công đoàn: Điểm nhấn trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Đảng trong Cuộc sống
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
15:10 Phổ biến chính sách, pháp luật
15:20 Văn hóa - Xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
15:30 Ca nhạc theo chủ đề: Là con gái thật tuyệt
16:00 Kết đoàn: Chuyên đề Nông dân: Nông dân Lào Cai thi đua sản xuất nông nghiệp hàng hóa
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Dân tộc & Phát triển
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Đảng trong Cuộc sống
19:40 Tư vấn sức khỏe
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Kết đoàn (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Kết đoàn (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Kết đoàn (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Là con gái thật tuyệt
08:00 CM An sinh xã hội
08:10 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
08:20 Phổ biến chính sách, pháp luật
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Văn hóa - xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Văn hóa - xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Văn hóa - xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Gia đình yêu thương
11:00 Tư vấn sức khỏe
11:10 Văn hóa - xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
11:20 Trang địa phương huyện Bắc Hà
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm văn học
12:30 Ca khúc cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Nông nghiệp - Nông thôn:Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân tộc & phát triển
15:10 Phổ biến chính sách, pháp luật
15:20 CM An sinh xã hội
15:30 Ca nhạc theo chủ đề: Giọt nắng bên thềm
16:00 Văn hóa - xã hội:Chuyên đề Đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Trang địa phương huyện Bắc Hà
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Nông nghiệp - Nông thôn:Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
19:40 Tư vấn sức khỏe
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Văn hóa - xã hội (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Văn hóa - xã hội (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Văn hóa - xã hội (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm văn học
23:00 Dân ca & Nhạc cổ truyền
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Gia đình yêu thương
08:00 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
08:10 Dân tộc & Phát triển
08:20 Tư vấn sức khỏe
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Tình bạn
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Trang địa phương huyện Bắc Hà
11:20 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Tạp chí Kinh tế: Chuyên đề Kinh tế số: Số hóa nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên đề An ninh Lào Cai
15:10 Tư vấn sức khỏe
15:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
15:30 Sóng trẻ
16:00 Trang địa phương huyện Bắc Hà
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Dân tộc & Phát triển
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Tạp chí Kinh tế: Số hóa nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
19:40 Phổ biến chính sách, pháp luật
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Yêu xa
08:00 Tạp chí Kinh tế: Số hóa nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
08:10 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên đề An ninh Lào Cai
08:20 Tư vấn sức khỏe
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Gia đình
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
11:20 Dân tộc & Phát triển
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Phát triển bền vững: Chuyên đề Giảm nhẹ thiên tai: Khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Đọc truyện (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Đọc truyện (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Đọc truyện (tiếng Giáy)
15:00 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề Đào tạo nghề: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
15:10 Tư vấn sức khỏe
15:20 Tạp chí Kinh tế: Số hóa nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh
15:30 Ca nhạc theo chủ đề: Tình thơ
16:00 Nhà nông hỏi đáp
16:15 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Phát triển các mô hình sản xuất an toàn
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: Chuyên đề An ninh Lào Cai
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Bản tin An toàn giao thông
18:55 Bài hát
19:00 Thời sự
19:30 Phát triển bền vững: Chuyên đề Giảm nhẹ thiên tai: Khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ
19:40 Phổ biến chính sách, pháp luật
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
20:30 Đọc truyện (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
21:10 Đọc truyện (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Giáy)
21:50 Đọc truyện (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền./.