Lịch phát sóng

04:47 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao: Mô hình thí điểm chống tảo hôm và hôn nhân cận huyết tại Pa Cheo - Bát Xát
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Ông trùm baby - P4
06:00 Phim truyện: Đoạt tình - T46
06:50 Vì chủ quyền an ninh biên giới
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
07:30 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Vai trò của các CCB trong phát triển kinh tế địa phương
07:40 Người đại biểu ND
08:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T30
08:50 Lào Cai hội nhập
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T21
09:35 Truyền hình thanh niên: Thanh niên Lào Cai khởi nghiệp
09:45 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
10:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T58
10:50 Lao động và việc làm: Liên kết giúp nhau của phụ nữ
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Guitar Cover: Giọng ca triển vọng
11:50 Vì chủ quyền an ninh biên giới
12:00 Phim truyện: Người kế vị - T6
12:50 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Vai trò của các CCB trong phát triển kinh tế địa phương
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
13:25 Trang địa phương: Trang địa phương Văn Bàn
13:35 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T21
13:55 Kết nối
14:00 Phim truyện: Đoạt tình - T46
14:50 Lào Cai hội nhập
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
15:25 Truyền hình thanh niên:Thanh niên Lào Cai khởi nghiệp
15:30 Giải trí quốc tế: Ca khúc về tình bạn - P2
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Cù lao lúa - T3
16:50 Vì chủ quyền an ninh biên giới
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Ông trùm baby - P4
17:45 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Vai trò của các CCB trong phát triển kinh tế địa phương
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia – T59
18:50 Lào Cai hội nhập
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Giảm nghèo - những cách làm sáng tạo
20:30 Nhà nước và pháp luật
20:40 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Cù lao lúa - T4
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T22
22:20 Thời sự Lào Cai
22:40 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về tình bạn - P2
23:00 Thời sự tiếng Mông
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 25/5/2018
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Ca nhạc tiếng Mông
05:30 Tiếp sóng: Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng
08:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Người kế vị - T6
08:50 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Vai trò của các CCB trong phát triển kinh tế địa phương
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T20
09:40 Phim thiếu nhi: Ông trùm baby - P5
09:55 An toàn giao thông
10:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Đội đặc nhiệm chống Mafia - T59
10:45 Chuyên mục Thiếu nhi: Tuổi hoa Lào Cai
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Người đại biểu nhân dân
12:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Người kế vị - T7
12:50 Truyền hình thanh niên: Thanh niên Lào Cai khởi nghiệp
13:00 Thời sự
13:10 Tìm hiểu lịch sử: Câu chuyện Ai Len - P6
13:25 Guitar Cover
13:35 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T20
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Đoạt tình - T47
14:50 Giảm nghèo - những cách làm sáng tạo
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Người đại biểu nhân dân
15:35 Giải trí quốc tế: 5 nghệ sĩ Billboard 2017
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Cù lao lúa - T4
16:50 Nhà nước và pháp luật
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Ông trùm baby - P5
17:45 Trang địa phương Văn Bàn
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Đội đặc nhiệm chống Mafia - T60
18:50 Giảm nghèo - những cách làm sáng tạo
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Xây dựng NTM ở vùng cao Bắc Hà
20:30 Sức khỏe cộng đồng
20:40 Phim truyện (Quảng cáo nếu có): Cù lao lúa - T5
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Giải mã bí ẩn - T21
22:20 Thời sự
22:40 Giải trí quốc tế: 5 nghệ sĩ Billboard 2017
23:00 Thời sự tiếng Dao
23:15 Ca nhạc tiếng Dao
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 26/4/2018