Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Kết đoàn (tiếng Dao)
05:50 Chuyện bản tôi (Tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T38
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:30 Văn hóa - Xã hội:Chuyên đề: Sức khỏe & Dân số
07:45 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai: Trò chuyện với chị Vũ Thị Trang – Tác giả của cuốn sách "Trống trong đời sống Văn hóa người Dao đỏ ở Sa Pa"
08:00 Sóng trẻ
08:45 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên: Tạo sân chơi cho học sinh trong trường học
09:00 Thời sự
09:20 Thử thách tiếng Anh
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T33
10:50 Kết nối + Clip bù giờ
11:00 Dân tộc & phát triển (tiếng Mông)
11:10 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T78
12:50 Nét đẹp Lào Cai
13:00 Thời sự
13:30 Thử thách tiếng Anh
14:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T38
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Phim tài liệu: Hành trình khảo cổ ở Ai Cập - T13
15:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T35
16:40 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Trò chuyện với chị Vũ Thị Trang – Tác giả của cuốn sách "Trống trong đời sống Văn hóa người Dao đỏ ở Sa Pa"
16:55 Phim tài liệu: Hành trình khảo cổ ở Ai Cập - T12
17:15 Kết nối + Clip bù giờ
17:20 Dân tộc & phát triển (tiếng Mông)
17:30 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T34
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Clip cổ động
20:25 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
20:40 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
20:55 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên
21:10 Trang thành phố Lào Cai
21:20 Công nghệ 4.0
21:40 Nét đẹp Lào Cai
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T36
23:00 Dân tộc & phát triển (tiếng Mông)
23:10 Chuyện bản tôi (Tiếng Mông)
23:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:30 Giới thiệu chương trình 24/1/2022
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & phát triển (tiếng Mông)
05:40 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T39
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:30 Đảng trong cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
07:45 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
08:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T78
08:45 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số
09:00 Thời sự
09:20 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên: Tạo sân chơi cho học sinh trong trường học
09:35 Trang thành phố Lào Cai
09:45 Tây Bắc chuyển động
09:55 Trailer
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T34
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T79
12:50 Nét đẹp Lào Cai
13:00 Thời sự
13:30 Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: Biên niên sử truyền hình: Năm 1956
14:00 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T39
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Công nghệ 4.0: Công nghệ chế tạo máy bay
15:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T36
16:40 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Trò chuyện với chị Vũ Thị Trang – Tác giả của cuốn sách "Trống trong đời sống Văn hóa người Dao đỏ ở Sa Pa"
16:55 Phim tài liệu: Hành trình khảo cổ ở Ai Cập - T13
17:15 Kết nối
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T35
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Bản tin An toàn giao thông
18:55 Kết nối
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Trailer
20:25 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Lào Cai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lãnh vực nông, lâm nghiệp
20:40 Dân tộc & Phát triển: Không khí đón Tết tại vùng cao Lào Cai
20:55 Thử thách tiếng Anh
21:25 Khám phá thế giới: Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao: Kết hợp nuôi ong trong vườn lan
21:45 Trailer
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T37
23:00 Thời sự (tiếng Mông)
23:10 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông)
23:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 26/1/2022
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề
08:00 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số
08:10 Dân tộc & Phát triển
08:20 Tư vấn sức khỏe
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ: Tình yêu muôn màu
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên: Tạo sân chơi cho học sinh trong trường học
11:20 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
15:10 Phổ biến chính sách, pháp luật
15:20 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số
15:30 Ca nhạc theo chủ đề
16:00 Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên: Tạo sân chơi cho học sinh trong trường học
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Dân tộc & Phát triển
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
19:40 Phổ biến chính sách, pháp luật
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Kết đoàn: Chuyên đề thanh niên (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề
08:00 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
08:10 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
08:20 Phổ biến chính sách, pháp luật
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số
11:20 Dân tộc & Phát triển
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Lào Cai kêu gọi doanh nghiệp đầu tự vào nông nghiệp
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân tộc & Phát triển
15:10 Phổ biến chính sách, pháp luật
15:20 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề công tác Dân vận
15:30 Ca nhạc theo chủ đề
16:00 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề Nông nghiệp: Lào Cai kêu gọi doanh nghiệp đầu tự vào nông nghiệp
19:40 Phổ biến chính sách, pháp luật
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Văn hóa - xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Văn hóa - Xã hội: Chuyên đề sức khỏe & Dân số (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm văn học
23:00 Dân ca & Nhạc cổ truyền