Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Dao: Người Dao Văn Bàn trồng măng sặt phát triển kinh tế gia đình
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T29
06:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Con đã lớn rồi
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T3
07:40 Ca nhạc Quốc tế: Những ca khúc trong phim Hàn Quốc - P2
08:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T37
08:50 CM: Quốc phòng toàn dân
09:00 Thời sự
09:10 Gương điển hình tiên tiến: Cán bộ Y tế dự phòng - Những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid 19
09:20 Phim tài liệu: Ngăn chặn đại dịch - P13
09:40 Lào Cai giảm nghèo bền vững: Huyện Bát Xát nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo
09:50 CM Cải cách hành chính: Đẩy mạnh CCHC ở một cơ quan cấp tỉnh
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T15
10:50 Đọc sách vì tương lai: Hãy như gia đình tôi - Gia đình đọc sách
11:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao: Cuộc sống mới ở vùng biên Cốc Lầy
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 CM ATTP: Tăng cường đảm bảo ATTP tại các cơ sở nước uống đóng bình
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T1
12:50 CM Cải cách hành chính: Đẩy mạnh CCHC ở một cơ quan cấp tỉnh
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Ngăn chặn đại dịch - P13
13:35 Đại đoàn kết: Tăng cường tình quân dân
13:50 Kết nối
13:55 Địa chỉ tin cậy: Rượu men lá Na Lang
14:00 Phim truyện: Tình muộn - T29
14:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Con đã lớn rồi
15:00 Thời sự
15:15 CM: Quốc phòng toàn dân
15:25 Ca nhạc Quốc tế: Những ca khúc trong phim Hàn Quốc - P2
15:45 Gương điển hình tiên tiến: Cán bộ Y tế dự phòng - Những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid 19
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T34
16:50 Đọc sách vì tương lai: Hãy như gia đình tôi - Gia đình đọc sách
17:00 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao: Cuộc sống mới ở vùng biên Cốc Lầy
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T3
17:50 Nét đẹp Lào Cai: Tri thức trong tập tục của người Dao
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T16
18:50 CM Cải cách hành chính: Đẩy mạnh CCHC ở một cơ quan cấp tỉnh
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết, thông báo cách ly corona
20:25 Mỗi tuần cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế "- Cuốn sách bạn nên đọc
20:35 CM: An ninh Lào Cai
20:45 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
20:55 Giáo dục & Đào tạo: Học trực tuyến - Hiệu quả và mức độ đánh giá
21:05 Trailer
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T35
22:00 Thời sự
22:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ cây sen - P2
22:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao: Cuộc sống mới ở vùng biên Cốc Lầy
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 24/03/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Dao: Cuộc sống mới ở vùng biên Cốc Lầy
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T30
06:50 An ninh Lào Cai
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T4
07:40 Địa chỉ tin cậy: Măng tây
07:45 Giáo dục & Đào tạo: Học trực tuyến - hiệu quả và mức độ đánh giá
07:55 Hướng dẫn khai báo y tế
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T2
08:50 Mỗi tuần cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế "- Cuốn sách bạn nên đọc
09:00 Thời sự
09:10 Clip thông báo học trực tuyến
09:15 Dạy học trên truyền hình: Môn Toán học lớp 9
09:45 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
09:55 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T17
10:50 Quốc phòng toàn dân
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 Gương điển hình tiên tiến: Cán bộ Y tế dự phòng - Những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid 19
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T3
12:50 Đọc sách vì tương lai: Hãy như gia đình tôi - Gia đình đọc sách
13:00 Thời sự
13:15 CNQT: Tình yêu tuổi học trò
13:35 Thông báo học trực tuyến
13:40 Phim truyện: Tình muộn - T30
14:30 Tiếp sóng Đài Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Hóa học lớp 12: Bài 29
15:00 Thời sự
15:15 Tiếp sóng Đài Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Hóa học lớp 12: Bài 30
15:45 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
15:55 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
16:00 Dạy học trên truyền hình: Môn GDCD lớp 12
16:30 Quốc phòng toàn dân
16:40 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ cây sen - P2
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T4
17:50 Gương điển hình tiên tiến: Cán bộ Y tế dự phòng - Những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid 19
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T18
18:50 Đọc sách vì tương lai: Hãy như gia đình tôi - Gia đình đọc sách
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:25 Phim tài liệu: Thái Bình - 130 năm trong ngàn năm lịch sử
20:57 Hướng dẫn khai báo y tế
21:00 Trang thành phố Lào Cai
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T36
22:00 Thời sự
22:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
22:20 Tạp chí người cao tuổi: Yoga và sức khỏe người cao tuổi
22:30 Tìm hiểu lịch sử: Chiến tranh thế giới thứ 2 - P2
22:50 Thời sự tiếng Mông
23:05 Ca nhạc tiếng Mông
23:20 Giới thiệu chương trình ngày 25/3/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T31
06:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về địch NTM năm 2020
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T5
07:40 Trang thành phố Lào Cai
07:50 Nét đẹp Lào Cai: Tri thức trong tập tục của người Dao
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T3
08:50 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe Người cao tuổi
09:00 Thời sự
09:10 Thông báo học trực tuyến
09:15 Tiếp sóng kênh HN1: Dạy học trên truyền hình:
09:45 Dân tộc & Phát triển tiếng Việt
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T18
10:50 Mỗi tuần cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế "- Cuốn sách bạn nên đọc
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 Ứng xử tuổi mới lớn: Con đã lớn rồi
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T4
12:50 Quốc phòng toàn dân
13:00 Thời sự
13:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu từ cây sen
13:35 Hướng dẫn khai báo y tế
13:40 Phim truyện: Tình muộn - T31
14:30 Tiếp sóng kênh HN1:Dạy học trên truyền hình:
15:00 Thời sự
15:15 Tiếp sóng kênh HN1:Dạy học trên truyền hình:
15:45 Hướng dẫn khai báo y tế
15:50 Trang TP Lào Cai
16:00 Tiếp sóng kênh HN1:Dạy học trên truyền hình:
16:30 An ninh Lào Cai
16:40 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
16:50 Giáo dục & Đào tạo: Học trực tuyến - Hiệu quả và mức độ đánh giá
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Khách sạn huyền bí - T5
17:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Con đã lớn rồi
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T19
18:50 Quốc phòng toàn dân
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Địa chỉ tin cậy: Nấm hương Sa Pa
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết, clip thông báo cách li corona
20:25 Lào Cai trong âm nhạc: Lá cờ Đảng
20:45 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ứng dụng nông nghiệp CNC trong trồng cây dược liệu
20:55 Truyền hình nhân đạo: Hoạt động của tháng thanh niên gắn với từ thiện nhân đạo
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T37
22:00 Thời sự
22:10 Công nghệ: Câu chuyện khoa học - P2
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 26/3/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao
05:45 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T32
06:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng nông nghiệp CNC trong trồng cây dược liệu
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P1
07:40 Truyền hình nhân đạo
07:55 Kết nối
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T4
08:50 Lào Cai xây dựng Nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về địch NTM năm 2020
09:00 Thời sự
09:10 Thông báo học trực tuyến
09:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 8
09:45 Trang thành phố Lào Cai
09:55 Hướng dẫn khai báo Y tế
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T19
10:50 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe Người cao tuổi
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
11:25 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 An ninh Lào Cai
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T5
12:50 Mỗi tuần cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế "- Cuốn sách bạn nên đọc
13:00 Thời sự
13:15 Tìm hiểu lịch sử: Chiến tranh thế giới thứ 2 - P2
13:35 Kết nối
13:40 Phim truyện: Tình muộn - T32
14:30 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Toán lớp 12
15:00 Thời sự
15:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Toán lớp 12
15:45 Truyền hình nhân đạo
16:00 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Lịch sử lớp 12
16:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng nông nghiệp CNC trong trồng cây dược liệu
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
17:25 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P1
17:50 An ninh Lào Cai
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T20
18:50 Mỗi tuần cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế "- Cuốn sách bạn nên đọc
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết: clip bù giờ, clip cổ động, trailer cổ động
20:25 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
20:35 Phụ nữ & Cuộc sống: Bổ sung vitamin A đúng cách cho trẻ
20:45 Đại biểu nhân dân
21:05 Thông báo cách ly phòng dịch Covid-19
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T38
22:00 Thời sự
22:10 Phim tài liệu: Ngăn chặn đại dịch - T14
22:30 Thời sự tiếng Mông
22:45 Phụ nữ & Cuộc sống tiếng Mông
22:55 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 27/3/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Mông
05:45 Ca nhạc tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T33
06:50 Phụ nữ & cuộc sống: Bổ sung vitamin A đúng cách cho trẻ
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P2
07:40 Đại biểu nhân dân
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T5
08:50 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
09:00 Thời sự
09:10 Thông báo học trực tuyến
09:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình
09:45 Truyền hình nhân đạo: Hoạt động của tháng thanh niên gắn với từ thiện nhân đạo
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T20
10:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng nông nghiệp CNC trong trồng cây dược liệu
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Phụ nữ & cuộc sống tiếng Dao
11:25 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về địch NTM năm 2020
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T6
12:50 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe người cao tuổi
13:00 Thời sự
13:15 Công nghệ: Câu chuyện khoa học - P2
13:35 Bệnh viện Y học cổ truyền tuyên truyền phòng chống covid 19
13:40 Phim truyện: Tình muộn - T33
14:30 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình
15:00 Thời sự
15:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình
15:45 Truyền hình nhân đạo: Hoạt động của tháng thanh niên gắn với từ thiện nhân đạo
16:00 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình
16:30 Lào Cai trong âm nhạc: Lá cờ Đảng
16:50 Phụ nữ & Cuộc sống: Bổ sung vitamin A đúng cách cho trẻ
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Phụ nữ & cuộc sống tiếng Dao
17:25 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P2
17:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về địch NTM năm 2020
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T21
18:50 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe Người cao tuổi
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
20:35 Đô thị & Phát triển: Sa Pa với công tác thu gom, xử lý rác thải
20:45 Truyền hình thanh niên: Dấu ấn tháng thanh niên tình nguyện
20:55 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán các dân tộc ở Lào Cai
21:05 Bệnh viện Y học cổ truyền tuyên truyền phòng chống covid 19
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T39
22:00 Thời sự
22:10 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P1
22:30 Thời sự tiếng Dao
22:45 Phụ nữ & cuộc sống tiếng Dao
22:55 Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 28/3/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao
05:45 Phụ nữ & cuộc sống tiếng Dao
05:55 Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T34
06:50 Đô thị & phát triển: Sa Pa với công tác thu gom, xử lý rác thải
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P3
07:40 Lào Cai trong âm nhạc: Lá cờ Đảng
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T6
08:50 Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
09:00 Thời sự
09:10 Thông báo học trực tuyến
09:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn lớp 9
09:45 Truyền hình thanh niên: Dấu ấn tháng thanh niên tình nguyện
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T21
10:50 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
11:00 Chuyện của tôi tiếng Mông: Trồng sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cao
11:15 Đại đoàn kết tiếng Mông
11:30 Thời sự
11:45 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán các dân tộc ở Lào Cai
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T7
12:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng nông nghiệp CNC trong trồng cây dược liệu
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P1
13:35 Thông báo học trực tuyến
13:40 Phim truyện: Tình muộn - T34
14:30 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Sinh học lớp 12
15:00 Thời sự
15:15 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Sinh học lớp 12
15:45 Truyền hình nhân đạo: Hoạt động của tháng thanh niên gắn với từ thiện nhân đạo
16:00 Tiếp sóng kênh Hà Nội 1: Dạy học trên truyền hình: Môn Toán học lớp 12
16:30 Đại biểu nhân dân
16:50 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
17:00 Chuyện của tôi tiếng Mông: Trồng sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cao
17:15 Đại đoàn kết tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P3
17:50 Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T22
18:50 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán các dân tộc ở Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
20:35 Truyền hình nhân đạo: Hội Chữ thập đỏ các cấp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
20:50 Lào Cai trong âm nhạc: Chiều biên giới
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T40
22:00 Thời sự
22:10 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P2
22:30 Chuyện của tôi tiếng Mông: Trồng sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cao
22:45 Đại đoàn kết tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 29/3/2020
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Mông: Trồng sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cao
05:45 Đại đoàn kết tiếng Mông
06:00 Phim truyện: Tình muộn - T35
06:50 Truyền hình thanh niên: Dấu ấn tháng thanh niên tình nguyện
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P4
07:40 Lào Cai trong âm nhạc: Chiều biên giới
08:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T7
08:50 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
09:00 Thời sự
09:10 Đô thị & phát triển: Sa Pa với công tác thu gom, xử lý rác thải
09:20 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P2
09:40 Truyền hình nhân đạo: Hội CTĐ các cấp tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T22
10:50 Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
11:00 Chuyện của tôi tiếng Dao
11:15 Đại đoàn kết tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:45 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán các dân tộc ở Lào Cai
11:55 Dự báo thời tiết + Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hoa hồng thép - T8
12:50 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
13:00 Thời sự
13:15 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P2
13:35 Đại biểu nhân dân
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Tình muộn - T35
14:50 Truyền hình thanh niên: Dấu ấn tháng thanh niên tình nguyện
15:00 Thời sự
15:15 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
15:25 Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nhất về tình yêu - P1
15:45 Đô thị & phát triển: Sa Pa với công tác thu gom, xử lý rác thải
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T40
16:50 Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
17:00 Chuyện của tôi tiếng Dao
17:15 Đại đoàn kết tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Câu chuyện ẩm thực - P4
17:50 Nét đẹp Lào Cai: Nét đẹp phong tục tập quán các dân tộc ở Lào Cai
18:00 Phim truyện: Sự thật nghiệt ngã - T23
18:50 Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:25 Khoa học, kỹ thuật và đời sống: Ngành Y tế đẩy mạnh áp dụng KHKT vào hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân
20:35 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
20:45 Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nhất Kpop
21:05 Trailer
21:10 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời - T41
22:00 Thời sự
22:10 Phim tài liệu: Các loài máu lạnh - P3
22:30 Chuyện của tôi tiếng Dao
22:45 Đại đoàn kết tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 30/3/2020
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:15 Câu chuyện của tôi tiếng Mông
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:45 Câu chuyện của tôi tiếng Dao
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:15 Câu chuyện của tôi tiếng Giáy
06:30 Thời sự Tiếng Việt
06:50 Chính sách & Pháp Luật
07:00 Đối thoại chính sách: Tìm hiểu Luật khám, chữa bệnh
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Mông
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Dao
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Nhạc truyền thống Cách mạng
11:15 Giảm nghèo bền vững
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Mỗi tuần 1 cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế" - Cuốn sách bạn nên đọc
11:55 An toàn giao thông
12:00 Thời sự tiếng Mông
12:15 Đại đoàn kết tiếng Mông
12:30 Thời sự tiếng Dao
12:45 Đại đoàn kết tiếng Dao
13:00 Thời sự tiếng Giáy
13:15 Đại đoàn kết tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nang dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 CM: An ninh Lào Cai
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 Mỗi tuần 1 cuốn sách: "Sức mạnh của sự tử tế" - Cuốn sách bạn nên đọc
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:15 Đại đoàn kết tiếng Mông
05:30 CT phát thanh tiếng Dao:Thời sự tiếng Dao
05:45 Đại đoàn kết tiếng Dao
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:15 Đại đoàn kết tiếng Giáy
06:30 Thầy thuốc của bạn: Điều trị rối loạn mỡ máu không dùng thuốc.
07:00 Chính sách & Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Mông
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự Tiếng Dao
09:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Dao
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc Tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền: Dân ca 3 miền
11:15 Trang thành phố Lào Cai
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Tạp chí người cao tuổi: Yoga và sức khỏe người cao tuổi
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:20 An Ninh Lào Cai tiếng Mông
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:50 An Ninh Lào Cai tiếng Dao
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:20 An Ninh Lào Cai tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Việt
13:45 Ca nhạc trẻ
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Lào Cai Xây dựng NTM: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự Tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự Tiếng Việt
21:50 Tạp chí người cao tuổi:Yoga và sức khỏe người cao tuổi
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:20 An Ninh Lào Cai tiếng Mông
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:50 An Ninh Lào Cai tiếng Dao
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:20 An Ninh Lào Cai tiếng Giáy
06:30 Thầy Thuốc của Bạn: Điều trị rối loạn mỡ máu không dùng thuốc
07:00 Chính sách &Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Mông
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Dao
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Sức khỏe cho mọi người tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Nhân đạo: Hội chữ thập đỏ các cấp chung tay "Nâng bước em đến trường"
11:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe Người cao tuổi
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Mông: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Dao: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Giáy: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
13:30 Thời sự tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Các công trình nước thực hiện thu tiền theo chỉ thị 08
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc tiếng Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 Tạp chí Người cao tuổi: Yoga và sức khỏe Người cao tuổi
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Bài hát được yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:20 LC Xây dựng NTM tiếng Mông: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:50 LC Xây dựng NTM tiếng Dao: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:20 LC Xây dựng NTM tiếng Giáy: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
06:30 Đối thoại chính sách: Tìm hiểu Luật khám, chữa bệnh
07:00 Chính sách & Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Giáo dục Nghề nghiệp tiếng Mông
08:25 Ca nhạc Tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Giáo dục Nghề nghiệp tiếng Dao
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Giáo dục Nghề nghiệp tiếng Giáy
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền: Dân ca 3 miền
11:15 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 CM Lâm nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
13:30 Thời sự tiếng Việt
13:45 Ca nhạc trẻ
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Bảo Yên phát triển kinh tế
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 CM: Người đại biểu Nhân dân
17:50 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 Lâm nghiệp Lào Cai: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
06:30 Thầy thuốc của bạn: Điều trị rối loạn mỡ máu không dùng thuốc.
07:00 Chính sách & Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Đại biểu Nhân dân
07:50 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Mông: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Dao: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Giáy: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Nhạc truyền thống Cách mạng
11:15 Phụ nữ & Cuộc sống: Phụ nữ Bảo Yên phát triển kinh tế
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Mông: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Dao: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếng Giáy: Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển dược liệu giống
13:30 Thời sự Tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Đô thị & Phát triển: Sa Pa với công tác thu gom xử lý rác thải
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách &Pháp Luật
19:00 Thời sự Tiếng Mông
19:15 Ca nhạc Tiếng Mông
19:50 Thời sự Tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự Tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc Tiếng Giáy
21:30 Thời sự Tiếng Việt
21:50 Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển: Lắng nghe, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:20 CM Lâm nghiệp tiếng Mông: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:50 CM Lâm nghiệp tiếng Dao: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:20 CM Lâm nghiệp tiếng Giáy: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
06:30 Thầy thuốc của bạn
07:00 Chính sách & pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Mông: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Dao: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
09:25 Ca nhạc tiếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 Lào Cai xây dựng nông thôn mới tiếng Giáy: Tân Thượng quyết tâm về đích NTM năm 2020
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
11:15 Đô thị & Phát triển: Sa Pa với công tác thu gom xử lý rác thải
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự tiếng Việt
11:45 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
11:55 An Toàn Giao Thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:15 Bài hát 5 phút tiếng Mông
12:20 An toàn thực phẩm tiếng Mông: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:50 An toàn thực phẩm tiếng Dao: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:20 An toàn thực phẩm tiếng Giáy: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
13:30 Thời sự tiếng Việt
13:45 Ca nhạc trẻ
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự tiếng Việt
17:15 Góc tư vấn học đường
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Lào Cai trong âm nhạc: Tổ quốc tôi
17:50 Trang địa phương huyện Si Ma Cai
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự tiếng Việt
21:50 Công đoàn Lào Cai: Công đoàn viên chức tỉnh với các phong trào thi đua
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
05:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
05:20 CM ATTP tiếng Mông: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
05:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
05:50 CM ATTP tiếng Dao: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
06:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
06:20 CM ATTP tiếng Giáy: Đảm bảo an toàn vệ sinh ở các bếp ăn trường học nội trú, bán trú
06:30 Thầy thuốc của bạn: Chăm sóc trẻ thế nào để phòng dịch Covid-19
07:00 Chính sách &Pháp Luật
07:10 Thời sự tiếng Việt
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
08:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
08:15 CM Lâm nghiệp tiếng Mông: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
08:25 Ca nhạc tiếng Mông
09:00 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
09:15 CM Lâm nghiệp tiếng Dao: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
09:25 Ca nhạc triếng Dao
10:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
10:15 CM Lâm nghiệp tiếng Giáy: Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp
10:25 Ca nhạc tiếng Giáy
11:00 Nhạc truyền thống Cách mạng
11:15 Góc tư vấn học đường
11:25 Giới thiệu Chương trình
11:30 Thời sự Tiếng Việt
11:45 Khoa học, kỹ thuật đời sống: Ngành Y tế đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc sức khỏe nhân dân
11:55 An toàn giao thông
12:00 CT phát thanh tiếng Mông: Thời sự tiếng Mông
12:15 Kịch truyền thanh tiếng Mông
12:30 CT phát thanh tiếng Dao: Thời sự tiếng Dao
12:45 Kịch truyền thanh tiếng Dao
13:00 CT phát thanh tiếng Giáy: Thời sự tiếng Giáy
13:15 Kịch truyền thanh tiếng Giáy
13:30 Thời sự Tiếng Việt
13:45 Ca nhạc thiếu nhi
14:00 Câu chuyện cuộc sống: Mẹ chồng nàng dâu
14:30 Thời sự tiếng Mông
14:45 Ca nhạc tiếng Mông
15:20 Thời sự tiếng Dao
15:35 Ca nhạc tiếng Dao
16:10 Thời sự tiếng Giáy
16:25 Ca nhạc tiếng Giáy
17:00 Thời sự Tiếng Việt
17:15 Thanh niên: Dấu ấn tháng thanh niên tình nguyện
17:25 Dự báo thời tiết + GTCT
17:30 Chương trình đọc truyện: Giới thiệu truyện ngắn hay
18:00 Tiếp sóng VOV
18:47 Dự báo thời tiết
18:50 Chính sách & Pháp Luật
19:00 Thời sự tiếng Mông
19:15 Ca nhạc tiếng Mông
19:50 Thời sự tiếng Dao
20:05 Ca nhạc Dao
20:40 Thời sự tiếng Giáy
20:55 Ca nhạc tiếng Giáy
21:30 Thời sự Tiếng Việt
21:50 Khoa học, kỹ thuật và đời sống: Ngành Y tế đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc sức khỏe nhân dân
22:00 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích