Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Kết đoàn (tiếng Dao): Công tác Mặt trận
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T10
06:50 Kết nối
07:00 Thời sự
07:30 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao: Bắc Hà - Nghiêng say mùa đông
07:45 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Những ca khúc đạt giải thưởng Fansipan tỉnh Lào Cai năm 2022
08:00 Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật Phòng chống tham nhũng
08:45 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác Mặt trận
09:00 Thời sự
09:20 Còn mãi thanh xuân
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T39
10:50 Kết nối
11:00 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
11:10 Chuyển bản tôi (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
0 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T26
12:50 Kết nối + Clip bù giờ
13:00 Thời sự
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T10
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Phim tài liệu: Sinh vật lạ - P8
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T42
16:40 Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai: Những ca khúc đạt giải thưởng Fansipan tỉnh Lào Cai năm 2022
16:55 Phim tài liệu: Sinh vật lạ - P9
17:15 Kết nối
17:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
17:30 Chuyển bản tôi (tiếng Dao)
17:40 Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T40
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối + Clip bù giờ
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình + Quảng cáo (nếu có)
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:23 Trailer
20:25 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề Phòng chống tham nhũng
20:40 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
20:55 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác Mặt trận
21:10 An sinh xã hội
21:25 Công nghệ 4.0: Nhà của tương lai - P22
21:45 Clip giới thiệu Lào Cai
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T43
23:00 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
23:10 Chuyển bản tôi (tiếng Dao)
23:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 6/12/2022./.
05:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
05:40 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
05:50 Ca nhạc (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T11
06:50 Kết nối
07:00 Thời sự
07:30 TTTT: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI
09:45 Bệnh viện đa khoa tỉnh - Nơi gửi gắm niềm tin
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T40
10:50 Kết nối + Clip bù giờ
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
12:00 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T27
12:50 Kết nối
13:00 Thời sự
13:30 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác Mặt trận
13:45 Trang truyền hình thành phố Lào Cai
13:55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Nơi gửi gắm niềm tin
14:00 Phim truyện: Hạt giống tâm hồn - T11
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:30 Công nghệ 4.0: Nhà của tương lai - P22
15:50 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T43
16:40 Tạp chí Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Những ca khúc đạt giải thưởng Fansipan tỉnh Lào Cai năm 2022
16:55 Phim tài liệu: Sinh vật lạ - P9
17:15 Kết nối
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Hạnh phúc của người khác - T1
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Kết nối
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình
19:50 Thời sự
20:20 Dự báo thời tiết
20:22 Kết nối
20:25 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
20:40 Dân tộc & Phát triển
20:55 Còn mãi thanh xuân
21:25 Kinh nghiệm nông nghiệp Công nghệ cao: Làm giàu từ mặt nước - P2
21:45 Clip giới thiệu Lào Cai
21:50 Thời sự
22:10 Phim truyện: Bí mật của chồng tôi - T44
23:00 Thời sự (tiếng Mông)
23:10 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông)
23:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 7/12/2022
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Tác phẩm Văn học
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Cơn mưa tình yêu
08:00 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao
08:10 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
08:20 Phổ biến chính sách, pháp luật
08:30 Tây Bắc chuyển động
08:40 Quảng cáo
08:45 Ca nhạc trẻ
09:00 Thời sự (tiếng Mông)
09:20 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác mặt trận (tiếng Mông)
09:30 Thời sự (tiếng Dao)
09:50 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác mặt trận (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác mặt trận (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Tháng mấy em nhớ anh
11:00 Tư vấn sức khỏe
11:10 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác mặt trận
11:20 Xây dựng chính quyền: Nhà nước và Pháp luật
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Đảng trong Cuộc sống: Chuyên đề Phòng chống tham nhũng
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
15:10 Phổ biến chính sách, pháp luật
15:20 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao
15:30 Ca nhạc theo chủ đề: Việt Nam quê hương tôi
16:00 Kết đoàn: Chuyên đề Công tác Mặt trận
16:10 Ca nhạc trẻ
16:25 Tác phẩm Văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
19:40 Phổ biến chính sách, pháp luật
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Mông)
20:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Dao)
21:10 Ca nhạc (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Giáy)
21:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:28 Dự báo thời tiết
06:30 Thời sự
07:00 Đảng trong cuộc sống: Chuyên đề Phòng chống tham nhũng
07:10 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
07:20 TTTT: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI
09:45 Bản tin ATGT
09:50 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao (tiếng Dao)
10:00 Thời sự (tiếng Giáy)
10:20 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao (tiếng Giáy)
10:30 Ca nhạc theo chủ đề
11:00 Phổ biến chính sách, pháp luật
11:10 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao
11:20 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Tác phẩm Văn học
12:30 Ca khúc Cách mạng
13:00 Thời sự
13:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
13:30 Thời sự (tiếng Mông)
13:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
14:00 Thời sự (tiếng Dao)
14:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
14:30 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00 Dân tộc & Phát triển
15:10 Tư vấn sức khỏe
15:20 Đảng trong cuộc sống: Chuyên đề Phòng chống tham nhũng
15:30 Ca nhạc theo chủ đề: Lối cũ ta về
16:00 Văn hóa - xã hội: Văn hóa, thể thao
16:10 Trang địa phương huyện Bảo Thắng
16:25 Tác phẩm văn học
16:55 Giới thiệu chương trình
17:00 Thời sự
17:30 Quảng cáo
17:35 Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
17:45 Tây Bắc chuyển động
17:55 Bài hát
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:48 Dự báo thời tiết
18:50 Ca nhạc thiếu nhi
19:00 Thời sự
19:30 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới
19:40 Tư vấn sức khỏe
19:50 Ca nhạc thiếu nhi
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:20 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Mông)
20:30 Văn hóa - xã hội: Văn hóa, thể thao (tiếng Mông)
20:40 Thời sự (tiếng Dao)
21:00 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Dao)
21:10 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao (tiếng Dao)
21:20 Thời sự (tiếng Giáy)
21:40 Phụ nữ và các vấn đề về bình đẳng giới (tiếng Giáy)
21:50 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa, thể thao (tiếng Giáy)
22:00 Thời sự
22:30 Tác phẩm Văn học
23:00 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:15 Chào sóng