Lịch phát sóng

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Chuyện của tôi tiếng Dao: Người góp phần làm thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng cao
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T7
06:50 Chương trình thiếu nhi: Thương lắm thầy cô ơi
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P1
07:35 Trang địa phương Bảo Thắng
07:50 Bản tin ATGT
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T41
08:50 Nhà nước và pháp luật: Ngành tư pháp Lào Cai áp dụng chính sách pháp luật vào thực tiễn đời sống
09:00 Thời sự
09:10 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
09:25 Bản tin ATGT
09:30 Phim tài liệu: Lịch sử ngành thực vật học - P9
09:50 Cải cách hành chính: Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai với việc nâng cao chất lượng giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn.
10:00 Phim truyện: Câu chuyện tình yêu - T21
10:50 Trang địa phương Si Ma Cai
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng Hmông: Huyện Si Ma Cai với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P1
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: tình muộn - T42
12:50 Tài nguyên - Môi trường và phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
13:00 Thời sự
13:10 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
13:25 Trang địa phương Bảo Thắng
13:40 Bản tin ATGT
13:45 Chuyên mục văn hóa: Tết của người Nùng
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T7
14:50 Cải cách hành chính: Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai với việc nâng cao chất lượng giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn.
15:00 Thời sự
15:10 Nhà nước và pháp luật: Ngành tư pháp Lào Cai áp dụng chính sách pháp luật vào thực tiễn đời sống
15:20 Giải trí quốc tế: Bản tình ca Âu Mỹ TN 90-2000 - P3
15:40 Phim tài liệu: Lịch sử ngành thực vật học - P9
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T22
16:50 Tài nguyên - Môi trường và phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
17:00 Dân tộc và phát triển tiếng Hmông: Huyện Si Ma Cai với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P1
17:45 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
18:00 Phim truyện: câu chuyện tình yêu - T22
18:50 Chương trình thiếu nhi: Thương lắm thầy cô ơi
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự + Dự báo thời tiết
20:20 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
20:30 Bảo vệ chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chuỗi chè hữu cơ Linh Dương
20:40 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
20:55 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T23
21:40 Phim tài liệu: Lịch sử ngành thực vật học - P10
22:00 Thời sự
22:10 Giải trí quốc tế: Bản tình ca Âu Mỹ TN 90-2000 - P3
22:30 Dân tộc và phát triển tiếng Hmông: Huyện Si Ma Cai với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 13/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển tiếng Mông: Huyện Si Ma Cai với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T8
06:50 Chương trình thiếu nhi: Thương lắm thầy cô ơi
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P2
07:35 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
07:50 Bản tin ATGT
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T42
08:50 Cải cách hành chính: Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai với việc nâng cao chất lượng giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn.
09:00 Thời sự
09:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
09:25 Bản tin ATGT
09:30 Phim tài liệu: Lịch sử ngành thực vật học - P10
09:50 Tài nguyên - Môi trường & Phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T2
10:50 Bảo vệ chất lượng NLS&TS: Chuỗi chè hữu cơ Linh Dương
11:00 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P2
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: tình muộn - T43
12:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
13:00 Thời sự
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
13:25 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
13:40 Bản tin ATGT
13:45 Chuyên mục Văn hóa: Tết của người Nùng
13:55 Độc đáo những cung đường
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T8
14:50 Tài nguyên - Môi trường & Phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
15:00 Thời sự
15:10 Cải cách hành chính: Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai với việc nâng cao chất lượng giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn
15:20 Giải trí Quốc tế: Các bài hát Âu Mỹ - P1
15:40 Phim tài liệu: Lịch sử ngành thực vật học - P10
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T23
16:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
17:00 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P2
17:45 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát – T3
18:50 Bảo vệ chất lượng NLS&TS: Chuỗi chè hữu cơ Linh Dương
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự + Dự báo thời tiết
20:20 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
20:30 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
20:40 Vui đến trường: Cùng bé học mà chơi
20:50 Kết nối
20:55 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T24
21:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P7
22:00 Thời sự
22:10 Giải trí Quốc tế: Các bài hát Âu Mỹ - P1
22:30 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 14/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T9
06:50 Bảo vệ chất lượng NLS&TS: Chuỗi chè hữu cơ Linh Dương
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P3
07:35 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T43
08:50 Tài nguyên - Môi trường & Phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
09:00 Thời sự
09:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
09:20 Kết nối
09:25 Trailer
09:30 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P7
09:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T3
10:50 Quản lý chất lượng NLS&TS: Chuỗi chè hữu cơ Linh Dương
11:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P3
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Tình muộn - T44
12:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
13:00 Thời sự
13:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
13:20 Kết nối
13:25 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây: Làm giàu thành công nhờ trồng dâu tằm đón khách du lịch - P1
13:40 Trailer
13:45 Truyền hình nhân đạo: Những hoàn cảnh cần được giúp đỡ
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T9
14:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
15:00 Thời sự
15:10 Tài nguyên - Môi trường & Phát triển: Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
15:20 Giải trí Quốc tế: Các bài hát Âu Mỹ - P1
15:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P7
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T24
16:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
17:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P3
17:45 Vui đến trường: Cùng bé học mà chơi
17:55 Kết nối
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T4
18:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự + Dự báo thời tiết
20:20 Phòng chống buôn lậu & gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
20:30 Nông nghiệp & phát triển nông thôn: Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường chăn nuôi
20:40 Trang địa phương huyện Bắc Hà
20:55 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T25
21:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P8
22:00 Thời sự
22:10 Công nghệ: Trạm vũ trụ hòa bình - P2
22:25 PTL Hai dòng sông văn hóa - T1
22:40 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 15/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T10
06:50 Vui đến trường: Cùng bé học mà chơi
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P4
07:35 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường chăn nuôi
07:45 Bản tin ATGT
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T44
08:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
09:00 Thời sự
09:10 Công nghệ: Trạm vũ trụ hòa bình - P2
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P8
09:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T4
10:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
11:00 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P4
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: tình muộn - T45
12:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ: Trạm vũ trụ hòa bình - P2
13:25 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
13:35 Kết nối
13:40 Trailer
13:45 Trang địa phương huyện Bắc Hà
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T10
14:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
15:20 Giải trí Quốc tế: Các bài hát Âu Mỹ - P2
15:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P8
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T25
16:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
17:00 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P4
17:45 Công nghệ: Trạm vũ trụ hòa bình - P2
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T5
18:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường chăn nuôi
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai + Dự báo thời tiết
20:20 Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020: Du lịch Lào Cai về đích sớm 2 năm
20:40 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
20:50 An ninh Lào Cai
21:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T26
21:45 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P2
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 PTL Hai dòng sông văn hóa – T2
22:25 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P9
22:45 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
23:15 Giới thiệu chương trình ngày 16/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T11
06:50 An ninh Lào Cai
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P5
07:35 Công nghệ: Trạm vũ trụ hòa bình - P2
07:50 Bản tin ATGT
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T45
08:50 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
09:00 Thời sự
09:10 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P2
09:25 Kết nối
09:30 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P9
09:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T5
10:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường chăn nuôi
11:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P5
11:55 Bản tin ATGT
12:00 Phim truyện: tình muộn - T46
12:50 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
13:00 Thời sự
13:10 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P2
13:25 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T2
13:40 Kết nối
13:45 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T11
14:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
15:00 Thời sự
15:10 Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
15:20 Giải trí Quốc tế: Các bài hát Âu Mỹ - P3
15:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P9
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T26
16:50 Giáo dục& Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
17:00 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P5
17:45 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P2
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T6
18:50 An ninh Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự + Dự báo thời tiết
20:20 PTL: Phòng chống thiên tai
20:40 Trang địa phương huyện Bát Xát
20:50 Chuyên mục Văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
21:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T27
21:45 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T3
22:00 Thời sự
22:10 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P10
22:30 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 17/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự tiếng Dao + Ca nhạc tiếng Dao
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T12
06:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
07:00 Thời sự
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P6
07:35 PTL: Phòng chống thiên tai
07:55 Kết nối
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T46
08:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
09:00 Thời sự
09:10 Chuyên mục Văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
09:20 Kết nối
09:25 Trailer
09:30 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P10
09:50 Giáo dục& Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T6
10:50 An ninh Lào Cai
11:00 Chuyện của tôi Hmông: Chị Sùng Thị Lan khởi nghiệp từ nghề truyền thống; giới thiệu chương trình
11:30 Thời sự
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P6
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Tình muộn - T47
12:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
13:00 Thời sự
13:10 Chuyên mục Văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
13:20 Bản tin ATGT
13:25 Về đích sớm mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020: Du lịch Lào Cai về đích sớm 2 năm
13:45 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T3
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T12
14:50 Giáo dục& Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
15:00 Thời sự
15:10 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
15:20 Giải trí Quốc tế: Những ca khúc về tình yêu hay nhất - P1
15:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P10
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T27
16:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Sáng tạo trong làm đường giao thông nông thôn
17:00 Chuyện của tôi tiếng Hmông: Chị Sùng Thị Lan khởi nghiệp từ nghề truyền thống
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P6
17:45 Chuyên mục Văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T7
18:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin ATGT
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự + Dự báo thời tiết
20:20 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo tại huyện Si Ma Cai
20:30 Văn học nghệ thuật: Chi hội Văn - Thành tựu đáng tự hào
20:50 Trailer
20:55 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T28
21:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P11
22:00 Thời sự
22:10 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T4
22:25 Chuyện của tôi tiếng Hmông: Chị Sùng Thị Lan khởi nghiệp từ nghề truyền thống
22:55 Giới thiệu chương trình ngày 18/8/2019
05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30 Câu chuyện của tôi tiếng Hmông: Chị Sùng Thị Lan khởi nghiệp từ nghề truyền thống
06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T13
06:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P7
07:35 Chuyên mục văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
07:45 Bản tin ATGT
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Tình muộn - T47
08:50 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
09:00 Thời sự Lào Cai
09:10 Văn học nghệ thuật: Chi hội Văn - Thành tựu đáng tự hào
09:30 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P11
09:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
10:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T7
10:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
11:00 Câu chuyện của tôi tiếng Dao: Người góp phần làm thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng cao.
11:30 Giới thiệu chương trình - Thời sự Lào Cai
11:40 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P7
11:55 Kết nối
12:00 Phim truyện: Tình muộn - T48
12:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo tại huyện Si Ma Cai
13:00 Thời sự
13:10 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T4
13:25 Bản tin ATGT
13:30 Chuyên mục Văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
13:40 Kết nối
13:45 Tìm hiểu lịch sử: Lịch sử các nền văn minh - P2
14:00 Phim truyện: Nghiệt Oan - T13
14:50 Phòng chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng chống buôn lậu
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
15:20 Giải trí quốc tế: Những ca khúc về tình yêu hay nhất - P2
15:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P11
16:00 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T28
16:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo tại huyện Si Ma Cai
17:00 Câu chuyện của tôi tiếng Dao: Người góp phần làm thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng cao.
17:30 Phim thiếu nhi: Lâu đài di động - P7
17:45 Chuyên mục văn hóa: Nét đẹp người Pa Dí
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T8
18:50 Trang địa phương huyện Bát Xát
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai + Dự báo thời tiết
20:20 Phụ nữ & cuộc sống: Gương phụ nữ tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội
20:30 Truyền hình thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
20:40 Đại đoàn kết các dân tộc Lào Cai: Vai trò cán bộ Mặt trận trong vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững
20:55 Phim truyện: Nghiêng nghiêng dòng nước - T29
21:40 Phim tài liệu: Thế giới tự nhiên: Săn mồi - P12
22:00 Thời sự Lào Cai
22:10 PTL: Hai dòng sông văn hóa - T5
22:30 Câu chuyện của tôi tiếng Dao: Người góp phần làm thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng cao.
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 19/8/2019
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 Kinh tế & Phát triển: Lào Cai, vai trò kết nối xúc tiến thương mại
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Đột quỵ ở người cao huyết áp
08:55 Ca nhạc (dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Quốc phòng toàn dân
09:20 Du lịch và cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
09:30 Tài nguyên, Môi trường & Phát triển: TP đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Kinh tế & Phát triển: Lào Cai, vai trò kết nối xúc tiến thương mại
10:00 Văn học nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Đột quỵ ở người cao huyết áp
11:15 Quốc phòng toàn dân
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời: Giai điệu yêu thương
13:15 Tài nguyên, Môi trường & Phát triển: TP đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và pháp luật
13:40 Du lịch và cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
15:00 Kinh tế & Phát triển: Lào Cai, vai trò kết nối xúc tiến thương mại
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Đột quỵ ở người cao huyết áp
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Du lịch và cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời: Giai điệu yêu thương
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Quốc phòng toàn dân
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách và pháp luật
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Kinh tế & Phát triển: Lào Cai, vai trò kết nối xúc tiến thương mại
19:10 Tài nguyên, Môi trường & Phát triển: TP đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Đột quỵ ở người cao huyết áp
19:40 Chính sách và pháp luật
19:50 Nhạc trẻ: Khi ta bên nhau
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Kinh tế & Phát triển: Lào Cai, vai trò kết nối xúc tiến thương mại
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Du lịch và cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Nhạc truyền thống cách mạng: Bài ca đi cùng năm tháng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này Năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách & Pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + Thời sự Quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Lào Cai XD NTM: Đường Nông thôn mới- Chưa như kỳ vọng của người dân
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Những sai lầm khiến người đau mắt đỏ có thể bị mù "
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách & Pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
09:30 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 Lào Cai XD NTM: Đường Nông thôn mới- Chưa như kỳ vọng của người dân
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Những sai lầm khiến người đau mắt đỏ có thể bị mù "
11:15 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + Thời sự Quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Chính sách & Pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + Thời sự Quốc tế
15:00 Lào Cai XD NTM: Đường Nông thôn mới- chưa như kỳ vọng của người dân
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Những sai lầm khiến người đau mắt đỏ có thể bị mù "
15:30 Chính sách & Pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này Năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
17:00 Thời sự TT chiều
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách & Pháp luật
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Lào Cai XD NTM: Đường Nông thôn mới- Chưa như kỳ vọng của người dân
19:10 Khởi nghiệp: Thêm động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Những sai lầm khiến người đau mắt đỏ có thể bị mù "
19:40 Chính sách & Pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Lào Cai XD NTM: Đường Nông thôn mới- Chưa như kỳ vọng của người dân
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Bào tàng tỉnh Lào Cai - Điểm đến hấp dẫn du khách
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách & Pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chăn nuôi an toàn sinh học
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền ): Dân ca 3 miền
09:10 Gương điển hình tiên tiến: Thanh niên làm kinh tế giỏi
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
09:30 Nông dân Lào Cai: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Nòng cốt trong các phong trào của Hội.
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chăn nuôi an toàn sinh học
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
11:15 Nông dân Lào Cai: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Nòng cốt trong các phong trào của Hội.
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Nông dân Lào Cai: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Nòng cốt trong các phong trào của Hội.
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Gương điển hình tiên tiến: Thanh niên làm kinh tế giỏi
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
15:00 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chăn nuôi an toàn sinh học
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
15:30 Chính sách & Pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Nông dân Lào Cai: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Nòng cốt trong các phong trào của Hội.
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Gương điển hình tiên tiến: Thanh niên làm kinh tế giỏi
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chăn nuôi an toàn sinh học
19:10 Nông dân Lào Cai: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Nòng cốt trong các phong trào của Hội.
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
19:40 Chính sách & Pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chăn nuôi an toàn sinh học
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:40 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách và pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Biển hát lời tình yêu
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 An ninh Lào Cai
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách & Pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
09:30 Lào Cai phòng chống buôn lậu & gian lận thương mại: Đẩy mạnh tuyên truyền – Giải pháp hữu hiệu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 An ninh Lào Cai
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Biển hát lời tình yêu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
11:15 Lào Cai phòng chống buôn lậu & GLTM: Đẩy mạnh tuyên truyền – Giải pháp hữu hiệu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Lào Cai phòng chống buôn lậu & GLTM: Đẩy mạnh tuyên truyền – Giải pháp hữu hiệu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Chính sách & Pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
15:00 An ninh Lào Cai
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
15:30 Chính sách & Pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này Năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Lào Cai phòng chống buôn lậu & GLTM: Đẩy mạnh tuyên truyền – Giải pháp hữu hiệu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách và pháp luật
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 An ninh Lào Cai
19:10 Lào Cai phòng chống buôn lậu & GLTM: Đẩy mạnh tuyên truyền – Giải pháp hữu hiệu trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Ung thư gan từ những thói quen xấu của nhiều người
19:40 Chính sách & Pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 An ninh Lào Cai
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Tết của người Nùng
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách & Pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
08:00 Văn học Nghệ thuật
08:30 Trang địa phương huyện Bắc Hà
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ trong ngày hè
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách và pháp luật
09:20 Du lịch & Cuộc sống: Nét đẹp người Pa Dí
09:30 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 Trang địa phương huyện Bắc Hà
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Họa mi tóc nâu
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ trong ngày hè
11:15 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Chính sách & Pháp luật
13:40 Du lịch & Cuộc sống: Nét đẹp người Pa Dí
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
15:00 Trang địa phương huyện Bắc Hà
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: Bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ trong ngày hè
15:30 Chính sách & Pháp luật
15:40 Du lịch & Cuộc sống: Nét đẹp người Pa Dí
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này Năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Trang địa phương huyện Bắc Hà
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Du lịch & Cuộc sống: Nét đẹp người Pa Dí
19:10 Giáo dục & Đào tạo: Công tác chuẩn bị cho năm học mới
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: Bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ trong ngày hè
19:40 Chính sách & Pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Trang địa phương huyện Bắc Hà
20:30 Văn học Nghệ thuật
21:00 Du lịch & Cuộc sống: Nét đẹp người Pa Dí
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
06:00 Tiếp song Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này Năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách & Pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
08:00 Văn học Nghệ thuật: Giới thiệu truyện ngắn hay
08:30 Vấn đề bạn quan tâm
08:40 Sức khỏe cho mọi người: Đừng để nắng hè làm tổn thương da bạn
08:55 Ca nhạc (Dân ca & Nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Văn học Nghệ thuật Lào Cai: Chi hội Văn – Thành tựụ đáng tự hào
09:30 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này Năm xưa
09:50 Vấn đề bạn quan tâm
10:00 Văn học Nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Những bài hát được yêu thích
11:00 Sức khỏe cho mọi người: Đừng để nắng hè làm tổn thương da bạn
11:15 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
11:25 Bản tin An toàn GT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
12:00 Tiếp song Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời ;
13:15 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
13:25 Ngày này Năm xưa
13:30 Văn học nghệ thuật Lào Cai: Chi hội Văn – Thành tựụ đáng tự hào
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin An toàn GT
14:00 Văn học Nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + thờ sự quốc tế
15:00 Vấn đề bạn quan tâm
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Sức khỏe cho mọi người: đừng để nắng hè làm tổn thương da bạn
15:30 Văn học nghệ thuật Lào Cai: Chi hội Văn – Thành tựụ đáng tự hào
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này Năm xưa
16:00 Nhạc không lời ;
16:15 Văn học Nghệ thuật
16:45 Bản tin An toàn GT
16:50 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách và pháp luật
18:00 Tiếp song Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Vấn đề bạn quan tâm
19:10 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Sức khỏe cho mọi người: đừng để nắng hè làm tổn thương da bạn
19:40 Chính sách và pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 Vấn đề bạn quan tâm
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đổi mới công tác bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ
21:10 Bản tin An toàn GT
21:15 Ca nhạc: nhạc truyền thống cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + thời sự quốc tế
05:30 Nhạc hiệu + Thời sự trong tỉnh
05:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
06:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
06:25 Giới thiệu chương trình
06:30 Ngày này năm xưa
06:35 Ca nhạc (Dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
06:50 Chính sách & Pháp luật
07:00 Thời sự trong tỉnh
07:20 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
07:30 Ca nhạc theo chủ đề: Niềm tin chiến thắng
08:00 Văn học nghệ thuật
08:30 Phát thanh thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
08:40 Đại đoàn kết: Vai trò cán bộ mặt trận trong vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững
08:55 Ca nhạc (Dân ca & nhạc cổ truyền): Dân ca 3 miền
09:10 Chính sách và pháp luật
09:20 Du lịch & cuộc sống: Nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà
09:30 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở Si Ma Cai
09:40 Bản tin ATGT
09:45 Ngày này năm xưa
09:50 Phát thanh thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
10:00 Văn học nghệ thuật
10:30 Ca nhạc theo chủ đề: Niềm tin chiến thắng
11:00 Đại đoàn kết: Vai trò cán bộ mặt trận trong vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững
11:15 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở Simacai
11:25 Bản tin ATGT
11:30 Thời sự trong tỉnh
11:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
12:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
12:55 Giới thiệu chương trình
13:00 Nhạc không lời
13:15 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở Si Ma Cai
13:25 Ngày này năm xưa
13:30 Chính sách và pháp luật
13:40 Du lịch & cuộc sống: Nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà
13:50 An toàn thực phẩm
13:55 Bản tin ATGT
14:00 Văn học nghệ thuật
14:30 Thời sự trong tỉnh
14:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
15:00 Phát thanh thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
15:10 An toàn thực phẩm
15:15 Đại đoàn kết: Vai trò cán bộ mặt trận trong vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững
15:30 Chính sách và pháp luật
15:40 Du lịch & cuộc sống: Nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà
15:50 An toàn thực phẩm
15:55 Ngày này năm xưa
16:00 Nhạc không lời
16:15 Văn học nghệ thuật
16:45 Bản tin ATGT
16:50 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở Si Ma Cai
17:00 Thời sự trong tỉnh
17:20 Quảng cáo
17:25 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế
17:35 Ca nhạc thiếu nhi
17:50 Chính sách & Pháp luật
18:00 Tiếp sóng Thời sự Đài TNVN
18:55 Giới thiệu chương trình
19:00 Phát thanh thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
19:10 Giảm nghèo - Những cách làm sáng tạo: nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo ở Si Ma Cai
19:20 An toàn thực phẩm
19:25 Đại đoàn kết: Vai trò cán bộ mặt trận trong vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững
19:40 Chính sách & pháp luật
19:50 Ca nhạc trẻ
20:05 Ca nhạc thiếu nhi
20:20 PT thanh niên: Đoàn xã Nậm Chảy - Chi đoàn tiêu biểu vững mạnh
20:30 Văn học nghệ thuật
21:00 Du lịch & cuộc sống: Nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà
21:10 Bản tin ATGT
21:15 Ca nhạc: Nhạc truyền thống Cách mạng
21:30 Thời sự trong tỉnh
21:50 Thời sự trong nước + Thời sự quốc tế