Lịch phát sóng

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao:Mô hình phát triênt kinh tế tổng hợp ở Tòng Sành
05:20 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Thời sự
05:55 An toàn giao thông
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T66
06:50 Kinh tế đối ngoại
07:00 Thời Sự
07:25 Công nghệ
07:40 Chắp cánh ước mơ
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Yêu không hối tiếc - T71
08:45 Trang địa phương
09:00 Thời Sự
09:25 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
09:45 Phim thiếu nhi: Tiểu thư và gã bụi đời - T5
10:00 Phim truyện: Người vận chuyển - T18
10:45 Thiếu nhi: Làm mứt
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân ca
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự
11:40 Ca nhạc: Xuân tình yêu
12:00 Phim truyện: Yêu không hối tiếc - T72
12:50 Môi trường và phát triển: Khoác áo mới đón xuân
13:00 Thời sự
13:10 Công nghệ
13:25 Chắp cánh ước mơ
13:40 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T66
14:45 Thiếu nhi: Làm mứt
15:00 Thời sự
15:10 Phim ca nhạc: Mơ em chợ tình Sa pa
15:50 Kinh tế đối ngoại
16:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng - T35
16:45 Văn hóa: Phong tục tết của đồng bào người Giáy
17:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân ca
17:30 Phim thiếu nhi: Tiểu thư và gã bụi đời - T5
17:45 Nông nghiệp toàn cảnh
18:00 Phim truyện: Người vận chuyển - T19
18:50 Trang địa phương
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Trang địa phương
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Ngành Y tế LC làm theo lời Bác
20:30 An ninh Lào Cai
20:40 Phim truyện: Nghiệt oan - T1
21:40 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
22:20 Thời sự
22:40 Giải trí quốc tế: Những ca khúc latin sôi động - P3
23:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân, Giới thiệu chương trình hôm sau
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao:Mô hình phát triênt kinh tế tổng hợp ở Tòng Sành
05:20 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Thời sự
05:55 An toàn giao thông
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T66
06:50 Kinh tế đối ngoại
07:00 Thời sự
07:25 Công nghệ
07:40 Chắp cánh ước mơ
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Yêu không hối tiếc – T71
08:45 Trang địa phương
09:00 Thời sự
09:25 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
09:45 Phim thiếu nhi: Tiểu thư và gã bụi đời - T5
10:00 Phim truyện: Người vận chuyển - T18
10:45 Thiếu nhi: Làm mứt
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân ca
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự
11:40 Ca nhạc: Xuân tình yêu
12:00 Phim truyện: Yêu không hối tiếc - T72
12:50 Môi trường và phát triển: Khoác áo mới đón xuân
13:00 Thời sự
13:10 Công nghệ
13:25 Chắp cánh ước mơ
13:40 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T66
14:45 Thiếu nhi: Làm mứt
15:00 Thời sự
15:10 Phim ca nhạc: Mơ em chợ tình Sa pa
15:50 Kinh tế đối ngoại
16:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng - T35
16:45 Văn hóa: Phong tục tết của đồng bào người Giáy
17:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân ca
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Tiểu thư và gã bụi đời - T5
17:45 Nông nghiệp toàn cảnh
18:00 Phim truyện: Người vận chuyển – T19
18:50 Trang địa phương
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Bản tin An toàn giao thông
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Ngành Y tế LC làm theo lời Bác
20:30 An ninh Lào Cai
20:40 Phim truyện: Nghiệt oan - T1
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T3
22:20 Thời sự
22:40 Giải trí cuốc tế
23:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Về vùng cao n ghe khúc hát dân ca Giới thiệu chương trình ngày 21/02/2018
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Mông (104 số)
05:15 Ca nhạc tiếng Mông (182 số)
05:30 Thời sự Lào Cai
05:55 An toàn giao thông
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T68
06:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi rau Gia Phú huyện Bảo Thắng
07:00 Thời sự Lào Cai
07:25 Khởi nghiệp: Phong trào khởi nghiệp từ dịch vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai
07:35 Phim ca nhạc: Mơ em chợ tình Sapa
08:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T1
08:50 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Ngành Y tế LC làm theo lời Bác
09:00 Thời sự Lào Cai
09:25 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - T5
09:45 Phim thiếu nhi: Chuyển nhà - T2
10:00 Phim truyện: Người vận chuyển - T20
10:50 Văn hóa: Phong tục tết của đồng bào người Giáy
11:00 Thời sự tiếng Dao (104 số)
11:15 Ca nhạc tiếng Dao (183 số)
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 An ninh Lào Cai
11:50 Trang địa phương
12:00 Phim truyện: Nữ cảnh sát - T2
12:45 Chắp cánh ước mơ
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi rau Gia Phú huyện Bảo Thắng
13:20 Phim tài liệu: năm du lịch quốc gia
13:50 Nông nghiệp toàn cảnh
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T68
14:50 Khởi nghiệp: Phong trào khởi nghiệp từ dịch vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Học tập và làm theo theo TGĐĐ HCM: Ngành Y tế LC làm theo lời Bác
15:20 An ninh Lào Cai
15:30 Giải trí quốc tế:Bài ca mùa xuân - P2
15:50 Kinh tế đối ngoại
16:00 Phim truyện: Nghiệt oan - T2
16:50 Phim tài liệu: Lào Cai - sắc màu văn hóa
17:00 Thời sự tiếng Dao (104 số)
17:17 Ca nhạc tiếng Dao (182 số)
17:30 Phim thiếu nhi: Chuyển nhà - T2
17:45 Chắp cánh ước mơ
18:00 Phim truyện: Người vận chuyển - T21
18:50 Bảo vệ chất lượng nông - lâm - thủy sản: Chuỗi rau Gia Phú huyện Bảo Thắng
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Xây dựng NTM góp phần nâng cao đời sống ND
20:30 Cải cách hành chính Lào Cai: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ
20:40 Phim truyện: Nghiệt oan - T3
21:30 Thời sự Lai Châu
22:00 Phim tài liệu: Mật mã Da vinci - P6
22:20 Thời sự Lào Cai
22:40 Giải trí quốc tế: Bài ca mùa xuân - P2
23:00 Thời sự tiếng Dao, Ca nhạc tiếng Dao
23:30 Giới thiệu chương trình ngày 22/02/2018