Lịch phát sóng

05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Mông)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T27
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Kết đoàn: Công tác Mặt trận
07:35 Văn hóa - xã hội: Văn hóa - Thể thao
07:50 Chuyển đổi số
07:55 Khám phá di sản
08:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T17
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Còn mãi thanh xuân
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
09:50 Tây Bắc chuyển động
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T35
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T18
12:50 Vươn tới ước mơ
12:55 Khám phá di sản
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Chuyển đổi số
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T27
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Đảng trong cuộc sống: Học tập và làm theo Bác
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Say nắng - T17
16:40 Phim hoạt hình: Thành phố xe hơi - T37
17:00 Bản tin Tài chính thị trường
17:15 Kết nối
17:20 Dân tộc phát triển (tiếng Dao)
17:30 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Dao)
17:40 Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T36
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Trailer
20:20 Đảng trong cuộc sống: Công tác tư tưởng
20:35 Phim quảng cáo: Lady hill Sapa Resort - Bừng sáng giữa Sa Pa
20:45 Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến
20:50 Phóng sự tài liệu tuyên truyền về dân tộc và miền núi
21:05 Xây dựng chính quyền: Nhà nước và Pháp luật
21:20 Kết đoàn: Công tác Mặt trận
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Công nghệ 4.0
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Say nắng - T18
23:10 Dân tộc phát triển (tiếng Dao)
23:20 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Dao)
23:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 5/12/2023./.
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc phát triển (tiếng Dao)
05:40 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Dao)
05:50 Ca nhạc (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T28
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Văn hóa - Xã hội: Văn hóa - Thể thao
07:35 Đảng trong Cuộc sống: Công tác tư tưởng
07:55 Vươn tới ước mơ
08:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T18
08:50 Kết nối
08:55 Sao OCOP
09:00 Còn mãi thanh xuân
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Tây Bắc chuyển động
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T36
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Kết đoàn: Công tác Mặt trận (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Khám phá di sản
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T19
12:50 Chuyển đổi số
12:55 Vươn tới ước mơ
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối
13:25 Khám phá di sản
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T28
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Đảng trong cuộc sống: Học tập & Làm theo Bác
15:30 Khám phá thế giới: Công nghệ 4.0
15:50 Phim truyện: Say nắng - T18
16:40 Phim hoạt hình: Thành phố xe hơi - T38
17:00 Bản tin Tài chính thị trường
17:15 Chuyển đổi số
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông): Học & Làm theo Bác
17:45 Bài hát (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T37
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:20 Nông nghiệp - Nông thôn: Xây dựng nông thôn mới
20:35 Dân tộc & Phát triển
20:50 Phóng sự tài liệu: Giảm nghèo bền vững ở vùng lõi nghèo
21:10 Phim quảng cáo: Lady hill Sapa Resort - Bừng sáng giữa Sa Pa
21:20 Kết đoàn: Công tác Mặt trận
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới: Kinh nghiệm Nông nghiệp Công nghệ cao
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Say nắng - T19
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học & Làm theo Bác
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 6/12/2023
05:27 Nhạc hiệu
05:30 Thời sự (tiếng Dao)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao): Học và làm theo Bác
05:50 Bài hát (tiếng Dao)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T30
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Tây Bắc chuyển động
07:30 Tường thuật trực tiếp: Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
10:00 Thời sự
10:10 Bản tin Thế giới
10:15 Nông nghiệp - Nông thôn:Xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đầu hoàn thành tiêu chí nhà ở
10:30 Tạp chí Kinh tế:Chuyên mục Công thương
10:45 Phóng sự tài liệu: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới & Dự báo thời tiết
11:50 Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Sao OCOP
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T21
12:50 Vươn tới ước mơ
12:55 Khám phá di sản
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Chuyển đổi số
13:30 Còn mãi thanh xuân
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T30
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Say nắng - T20
16:40 Phim hoạt hình: Thành phố xe hơi - T40
17:00 Tạp chí Kinh tế: Chuyên mục Công thương
17:15 Sao OCOP
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T39
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Clip cổ động, Clip bù giờ
20:20 Phát triển bền vững: Tài nguyên & Môi trường
20:35 Trang truyền hình huyện Bảo Thắng
20:50 Phóng sự tài liệu: Chuyện giảm nghèo ở vùng cao TP Lào Cai
21:10 Lào Cai hội nhập (tiếng Trung)
21:25 Dân tộc & Phát triển
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Say nắng - T21
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
23:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 8/12/2023
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Thời sự (tiếng Mông)
05:40 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
05:50 Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T31
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Tạp chí Kinh tế: Chuyên mục Công thương
07:35 Phát triển bền vững: Tài nguyên & Môi trường
07:50 Chuyển đổi số
07:55 Vươn tới ước mơ
08:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T21
08:50 Sao OCOP
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Trang truyền hình huyện Bảo Thắng
09:15 Lào Cai hội nhập (tiếng Trung)
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Tây Bắc chuyển động
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T39
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Dao)
11:10 Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
11:20 Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Chuyển đổi số
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T22
12:50 Sao OCOP
12:55 Vươn tới ước mơ
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối
13:25 Khám phá di sản
13:30 Phóng sự tài liệu: Chuyện giảm nghèo ở vùng cao TP Lào Cai
13:50 Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến
14:00 Tường thuật trực tiếp: Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
17:00 Thời sự
17:10 Bản tin Thế giới
17:15 Sao OCOP
17:20 Thời sự (tiếng Dao)
17:30 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao): Công tác tư tưởng
17:45 Bài hát (tiếng Dao)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T40
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Vươn tới ước mơ
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:20 Xây dựng Chính quyền: Cải cách hành chính
20:35 Trang thành phố Lào Cai
20:50 Đảng trong Cuộc sống: Học tập & Làm theo Bác
21:05 Phóng sự tài liệu: 10 năm Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai
21:15 Trang truyền hình huyện Bảo Thắng
21:30 Phim quảng cáo: Lady hill Sapa Resort - Bừng sáng giữa Sa Pa
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Say nắng - T22
23:10 Thời sự (tiếng Dao)
23:20 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Dao): Công tác tư tưởng
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 9/12/2023
05:27 Giới thiệu chương trình
05:30 Dân tộc & Phát triển (tiếng Mông)
05:40 Đảng trong Cuộc sống (tiếng Mông): Công tác tư tưởng
06:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T33
06:50 Nét đẹp Lào Cai
07:00 Thời sự
07:15 Bản tin Thế giới
07:20 Xây dựng Chính quyền: Cải cách hành chính
07:35 Kết đoàn: Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
07:50 Vươn tới ước mơ
07:55 Sao OCOP
08:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T23
08:50 Khám phá di sản
08:55 Clip quảng bá Lào Cai
09:00 Thử thách tiếng Anh
09:30 Thời sự
09:40 Bản tin Thế giới
09:45 Tây Bắc chuyển động
09:55 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
10:00 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T41
10:50 Nét đẹp Lào Cai
11:00 Thời sự (tiếng Mông)
11:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
11:20 Ca nhạc (tiếng Mông)
11:30 Thời sự
11:45 Bản tin Thế giới
11:50 Clip quảng bá Lào Cai
11:55 Vươn tới ước mơ
12:00 Giới thiệu chương trình
12:00 Phim truyện: Hồi ức quá khứ - T24
12:50 Khám phá di sản
12:55 Chuyển đổi số
13:00 Thời sự
13:15 Bản tin Thế giới
13:20 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
13:25 Phóng sự tài liệu: Sa Pa với công tác giảm nghèo
13:45 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
14:00 Phim truyện: Bố là tất cả - T33
14:50 Tây Bắc chuyển động
15:00 Thời sự
15:10 Bản tin Thế giới
15:15 Phóng sự tài liệu: Kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên
15:25 Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến
15:30 Khám phá thế giới
15:50 Phim truyện: Say nắng - T23
16:40 Phim hoạt hình: Thành phố xe hơi - T42
17:00 Bản tin Tài chính thị trường
17:15 Vươn tới ước mơ
17:20 Thời sự (tiếng Mông)
17:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
17:40 Ca nhạc (tiếng Mông)
17:50 Phim truyện: Thợ săn ma túy - T42
18:40 Tây Bắc chuyển động
18:50 Sao OCOP
18:55 Clip quảng bá Lào Cai
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Giới thiệu chương trình
19:50 Thời sự
20:08 Bản tin Thế giới
20:15 Kết nối
20:16 Trailer
20:20 Văn hóa - Xã hội: Sáng tạo trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
20:35 Lào Cai trong âm nhạc
21:20 Vươn tới ước mơ
21:25 Phóng sự tài liệu: Mường Khương phát triển vùng chè bền vững
21:35 Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40 Khám phá thế giới
22:00 Thời sự
22:15 Bản tin Thế giới
22:20 Phim truyện: Say nắng - T24
23:10 Thời sự (tiếng Mông)
23:20 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
23:30 Ca nhạc (tiếng Mông)
23:40 Giới thiệu chương trình ngày 11/12/2023./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Kể chuyện (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Kể chuyện (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Kể chuyện (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Văn hóa - xã hội: Văn hóa-thể thao
07:20 Tìm trong vốn cổ
07:30 Ca khúc cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Chuyển đổi số
08:20 Em yêu Lào Cai
08:50 Vươn tới ước mơ
08:55 Văn học và Đời sống
09:30 Thời sự
09:45 Bản tin tài chính thị trường
09:55 Sao OCOP: Thịt trâu sấy Bảo Yên
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 Kết đoàn (tiếng Mông): Công tác mặt trận
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 Kết đoàn (tiếng Dao): Công tác mặt trận
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 Kết đoàn (tiếng Giáy): Công tác mặt trận
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Bản tình ca đêm
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Ca khúc cách mạng
12:30 Đảng trong cuộc sống: Công tác tư tưởng
12:40 Dân ca & Nhạc cổ truyền
12:55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:00 Thời sự
13:20 Ca nhạc theo chủ đề: Tình khúc Phú Quang
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 Kết đoàn (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 Kết đoàn (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Kết đoàn (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:15 Học và làm theo Bác
15:30 Thử thách tiếng Anh
15:50 Phát triển bền vững: Giảm nhẹ thiên tai
16:00 Thời sự
16:15 Tìm trong vốn cổ
16:25 Vươn tới ước mơ
16:35 Văn hóa - xã hội: Văn hóa - thể thao
16:45 Đảng trong cuộc sống: Công tác tư tưởng
17:00 Thời sự
17:20 Sao OCOP: Sản phẩm cốm của thôn Bản Trung
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Lào Cai trong âm nhạc
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Kết đoàn (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Kết đoàn (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Kết đoàn (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 Sao OCOP: Sản phẩm cốm của thôn Bản Trung
21:15 Đảng trong cuộc sống: Công tác tư tưởng
21:25 Ca nhạc trẻ
21:40 Học và làm theo Bác
21:50 Vươn tới ước mơ
22:00 Thời sự
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền
23:00 Tiếp sóng VOV2./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Kể chuyện (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Kể chuyện (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Kể chuyện (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Đảng trong cuộc sống
07:20 Bản tin tài chính thị trường
07:30 Ca khúc cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Vươn tới ước mơ
08:20 Ca nhạc theo chủ đề: Tình khúc Phú Quang
08:50 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
08:55 Văn học và Đời sống
09:30 Thời sự
09:45 Học và làm theo Bác
09:55 Vươn tới ước mơ
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 Văn hóa - xã hội (tiếng Mông)
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 Văn hóa - xã hội (tiếng Dao)
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 Văn hóa - xã hội (tiếng Giáy)
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Mùa nhớ
11:30 Thời sự
11:50 Quảng cáo
12:00 Ca khúc cách mạng
12:30 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
12:40 Dân ca & Nhạc cổ truyền
12:55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:00 Thời sự
13:20 Văn học và Đời sống
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 Văn hóa xã hội (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 Văn hóa xã hội (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Văn hóa xã hội (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:15 Dân tộc và phát triển
15:30 Em yêu Lào Cai
16:00 Thời sự
16:15 Bản tin tài chính thị trường
16:25 Chuyển đổi số
16:35 Đảng trong cuộc sống
16:45 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
17:00 Thời sự
17:20 Vươn tới ước mơ
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 Vươn tới ước mơ
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Văn học và Đời sống
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 Vươn tới ước mơ
21:15 Nông nghiệp - Nông thôn: Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
21:25 Dân tộc và phát triển
21:35 Ca nhạc trẻ
21:50 Chuyển đổi số
21:55 Bài hát 5 phút
22:00 Thời sự
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền
23:00 Tiếp sóng VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Tạp chí Kinh tế: Công thương
07:20 Quảng cáo (siêu thị Thành Công)
07:21 Bài hát
07:25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
07:30 Ca khúc Cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Sao OCOP: Sản phẩm cốm của thôn Bản Trung
08:20 Còn mãi thanh xuân
08:40 Phóng sự chính luận: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới
08:50 Văn học và Đời sống
09:20 Vươn tới ước mơ
09:30 Thời sự
09:45 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
09:55 Chuyển đổi số
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông): Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao): Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Giáy): Chuyên đề xây dựng nông thôn mới
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Chuyến tàu tuổi thơ
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Ca khúc Cách mạng
12:30 Phát triển bền vững: Quản lý Nhà nước về Tài nguyên khoáng sản và vật liệu đầu vào các nhà máy sản xuất gạch
12:40 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
12:55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:00 Thời sự
13:20 Văn học và Đời sống
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Nông nghiệp - Nông thôn (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:15 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại: An ninh Lào Cai
15:30 Văn học và Đời sống
16:00 Thời sự
16:15 Dân tộc và phát triển
16:25 Sao OCOP: Sản phẩm mật ong Thanh Xuân
16:30 Vươn tới ước mơ
16:35 Phóng sự tài liệu: Chuyện giảm nghèo ở vùng cao TP Lào Cai
17:00 Thời sự
17:20 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 Chuyển đổi số
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Văn học và Đời sống
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Ca nhạc (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 Sao OCOP: Tinh dầu quế Bảo Yên
21:15 Phát triển bền vững: Quản lý Nhà nước về Tài nguyên khoáng sản và vật liệu đầu vào các nhà máy sản xuất gạch
21:25 Phóng sự chính luận: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới
21:35 Ca nhạc trẻ
21:50 Đảng trong cuộc sống: Công tác tư tưởng
22:00 Thời sự
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc cổ truyền
23:00 Tiếp sóng VOV2./.
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Phát triển bền vững: Tài nguyên & Môi trường
07:25 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
07:30 Ca khúc Cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Sao OCOP: Sản phẩm mật ong Thanh Xuân
08:20 Ca nhạc chủ đề: Thoáng mây bay
08:50 Văn học và Đời sống
09:20 Chuyển đổi số
09:30 Thời sự
09:45 Phóng sự chính luận
09:55 Vươn tới ước mơ
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 Dân tộc và phát triển (tiếng Mông)
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 Dân tộc và phát triển (tiếng Dao)
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 Dân tộc và phát triển (tiếng Giáy)
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Chuyến tàu tuổi thơ
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Ca khúc Cách mạng
12:30 Xây dựng Chính quyền: Cải cách hành chính
12:40 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
12:55 Chuyển đổi số
13:00 Thời sự
13:20 Ca nhạc theo chủ đề: Tình khúc Phú Quang
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Công tác tư tưởng
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 Đảng trong cuộc sống (tiếng Dao): Công tác tư tưởng
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 Đảng trong cuộc sống (tiếng Giáy): Công tác tư tưởng
15:00 Thời sự
15:15 Trang địa phương huyện Bảo Thắng
15:30 Em yêu Lào Cai
16:00 Thời sự
16:15 An ninh-Quốc phòng-Đối ngoại: An ninh Lào Cai
16:25 Phóng sự chính luận
16:35 Phát triển bền vững: Tài nguyên & Môi trường
16:45 Đảng trong Cuộc sống: Học và làm theo Bác
17:00 Thời sự
17:20 Chuyển đổi số
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 Sao OCOP: Sản phẩm cốm của thôn Bản Trung
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Ca khúc Cách mạng
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Chuyện bản tôi (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 Chuyển đổi số
21:15 Xây dựng Chính quyền: Cải cách hành chính
21:25 Trang địa phương huyện Bảo Thắng
21:35 Ca nhạc trẻ
21:50 Phóng sự chính luận
22:00 Thời sự
22:15 Văn học và Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng VOV2
05:00 Thời sự (tiếng Mông)
05:10 Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
05:20 Thời sự (tiếng Dao)
05:30 Chuyện bản tôi (tiếng Dao)
05:40 Thời sự (tiếng Giáy)
05:50 Chuyện bản tôi (tiếng Giáy)
06:00 Tiếp sóng TS VOV1
06:30 Thời sự
06:45 Tây Bắc chuyển động
06:55 Ca nhạc trẻ
07:10 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
07:25 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
07:30 Ca khúc Cách mạng
08:00 Thời sự
08:15 Chuyển đổi số
08:20 Thử thách tiếng Anh
08:40 Vươn tới ước mơ
08:45 Tạp chí Văn học - Nghệ thuật Lào Cai
08:55 Văn học & Đời sống
09:30 Thời sự
09:45 Tìm trong vốn cổ
09:55 Sao OCOP: Sản phẩm cốm của thôn Bản Trung
10:00 Thời sự (tiếng Mông)
10:10 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Mông): An ninh Lào Cai
10:20 Thời sự (tiếng Dao)
10:30 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Dao): An ninh Lào Cai
10:40 Thời sự (tiếng Giáy)
10:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Giáy): An ninh Lào Cai
11:00 Ca nhạc theo chủ đề: Mùa nhớ
11:30 Thời sự
11:55 Giới thiệu chương trình
12:00 Ca khúc Cách mạng
12:30 Văn hóa - Xã hội: Sáng tạo trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
12:40 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
12:55 Sao OCOP: Sản phẩm bưởi Múc
13:00 Thời sự
13:20 Lào Cai trong âm nhạc
13:50 Tây Bắc chuyển động
14:00 Thời sự (tiếng Mông)
14:10 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Mông)
14:20 Thời sự (tiếng Dao)
14:30 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Dao)
14:40 Thời sự (tiếng Giáy)
14:50 An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại (tiếng Giáy)
15:00 Thời sự
15:15 Bản tin tài chính thị trường
15:30 Em yêu Lào Cai
16:00 Thời sự
16:15 Đảng trong cuộc sống: Học & Làm theo Bác
16:25 Vươn tới ước mơ
16:35 Kết đoàn: Phụ nữ Lào Cai
16:45 Văn hóa - Xã hội: Sáng tạo trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
17:00 Thời sự
17:20 Sao OCOP: Sản phẩm mật ong Thanh Xuân
17:30 Ca khúc thiếu nhi
18:00 Tiếp sóng TS VOV1
18:50 Giới thiệu chương trình
18:55 Vươn tới ước mơ
19:00 Tây Bắc chuyển động
19:10 Lào Cai trong âm nhạc
19:40 Thời sự
20:00 Thời sự (tiếng Mông)
20:10 Kể chuyện (tiếng Mông)
20:20 Thời sự (tiếng Dao)
20:30 Kể chuyện (tiếng Dao)
20:40 Thời sự (tiếng Giáy)
20:50 Kể chuyện (tiếng Giáy)
21:00 Tây Bắc chuyển động
21:10 Chuyển đổi số
21:15 Văn hóa - Xã hội: Sáng tạo trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
21:25 Bản tin tài chính thị trường
21:35 Ca nhạc trẻ
21:50 Vươn tới ước mơ
22:00 Thời sự
22:15 Văn học & Đời sống
22:45 Dân ca & Nhạc Cổ truyền
23:00 Tiếp sóng VOV2./.