ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH LÀO CAI

Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143840093 Fax: 02143840093
Email: phongttdt@laocaitv.vn

Liên hệ quảng cáo: 02143832555