Huyện Bắc Hà sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

20:06 23-05-2023 | :762

Laocaitv.vn - Xác định diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà đã chủ động đưa nội dung diễn tập vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng và kế hoạch, chương trình công tác ngay từ đầu năm 2023. 

Cùng với đó, Ban tổ chức diễn tập huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ khung diễn tập. Thông qua tập huấn giúp cho Ban tổ chức và các thành phần tham gia diễn tập nắm vững nguyên tắc lý luận liên quan đến nội dung diễn tập. Từ đó tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ.

Hội nghị thông qua kế hoạch phòng thủ dân sự.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, tính tới thời điểm hiện tại, huyện Bắc Hà đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập có chất lượng. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho cuộc diễn tập được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Sau khi thông qua kế hoạch diễn tập và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, Ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo khung diễn tập huyện luyện tập theo đúng quy trình, kế hoạch. Cá nhân chuẩn bị nội dung, chủ động tự nghiên cứu luyện tập, sau đó tập phân đoạn, hợp luyện theo nhóm đến luyện tập tổng hợp; tổ chức sơ duyệt diễn tập toàn bộ nội dung chương trình đã được phê duyệt theo quy định. 

Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, huyện Bắc Hà đã sẵn sàng cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, với quyết tâm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Phạm Hồ Trúc


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết