Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020

14:02 06-07-2020 | :233

Laocaitv.vn - Sáng ngày 6/7/2020, tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (lớp 1) năm 2020. Tham dự lễ khai giảng có đại diện thủ trưởng cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh; đại diện Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai cùng 86 học viên là trưởng, phó các phòng, ban thuộc một số sở ngành của tỉnh, thành phố và lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến địa phương. Trong đó, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong nền quốc phòng toàn dân. Giáo dục quốc phòng và an ninh là quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước đối với hệ thống chính trị. Thông qua việc giáo dục quốc phòng, an ninh sẽ trang bị cho mọi công dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian học tập 12 ngày, các học viên sẽ được học tập 15 chuyên đề lớn về: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; chuyến đề về phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số bài luyện tập quân sự, kiến thức xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương…

Theo kế hoạch, năm 2020, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh sẽ mở 4 lớp cho đối tượng 3, đây là lớp 1 trong năm nay.

Việt Hùng – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết