Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng thanh tra Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

11:42 28-09-2019 | :188

Laocaitv.vn - Ngày 27/9, Đoàn cán bộ Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Bá Chí làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại Bộ CHQS tỉnh Lào cai.

Đoàn thanh tra làm việc với Bộ CHQS tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phạm Hồ Trúc)

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Bộ Quốc phòng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đến 100% cán bộ, chiến sỹ; Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của Bộ CHQS tỉnh thường xuyên được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ của đơn vị. Hằng năm, tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao dộng cho các nhóm đối tượng được gần 200 lượt, thành lập các mạng lưới an toàn vệ sinh viên, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy về an toàn, bảo hộ lao động, kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục.

Đoàn thanh tra kiểm tra công tác bảo dưỡng vũ khí. (Ảnh: Phạm Hồ Trúc)

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 08 của Bộ Quốc phòng về tình hình quản lí, sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kế hoạch phòng chống cháy nổ; công tác huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động; quản lý,  các chế độ chăm sóc sức khỏe cho người lao động...;  kiểm tra tại trạm sửa chữa, kho K10 về tình trạng kỹ thuật của các loại máy móc, các trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện phòng chống cháy nổ.

Kết luận đợt thanh tra, đoàn thanh tra đã đánh giá cao công tác vệ sinh an toàn lao động và sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia lao động tại Bộ CHQS tỉnh Lào Cai; đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt các văn bản mới có liên quan cho cán bộ chiến sỹ; tiếp tục xây dựng các kế hoạch về công tác an toàn bảo hộ lao động, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phạm Hồ Trúc


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết