Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai vững mạnh

08:34 29-03-2021 | :86

Laocaitv.vn - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự... Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu.

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực. Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”... Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được tiến hành thường xuyên. Phối hợp với các huyện, thị, thành ủy đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Đặc biệt, cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Mặt khác, Đảng bộ Quân sự tỉnh chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo kế hoạch. Thông qua kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành tốt, không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Có thể khẳng định, thực hiện tốt việc xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở căn cốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; là yếu tố quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Phạm Hồ Trúc


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết