Điểm nhấn sau 2 năm thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng

15:37 28-11-2022 | :865

Laocaitv.vn - Nâng cao chất lượng, gia tăng về số lượng; chú trọng kiểm tra cấp uỷ, cơ sở; tăng cường vai trò của tổ chức Đảng, gắn trách nhiệm với người đứng đầu - Đó là những điểm nhấn trong  thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025”. Sau 2 năm thực hiện, đề án đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, tăng cường sự trong sạch và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.

15 đảng viên bị kỷ luật trong 2 năm qua, trong đó 7 trường hợp khai trừ khỏi Đảng do vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ - Đó là kết quả từ việc Thị ủy Sa Pa đã triển khai Đề án số 16 của Tỉnh ủy theo hướng đổi mới, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm và gắn vai trò, trách nhiệm đối với người đứng đầu của địa phương xảy ra sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sa Pa cho biết: "Qua kiểm tra, giám sát cũng xem xét trách nhiệm của tổ chức, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, cũng có cán bộ đã đến mức phải xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ xử lý kỷ luật cán bộ; Ủy ban Kiểm tra cũng theo thẩm quyền xử lý kỷ luật".

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với gần 4.400 lượt tổ chức Đảng và trên 9.300 đảng viên trong 2 năm qua.  

Một điểm sáng trong thực hiện Đề án số 16, đó là việc cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Từ đó, chỉ rõ, uốn nắn những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; sớm phát hiện những khuyết điểm của đảng viên, để từ đó có biện pháp phòng ngừa.

Đồng chí Phạm Văn Viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Thắng cho biết: "Kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công và các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách. Đây là nội dung trọng tâm chúng tôi chỉ đạo thực hiện".

2 năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với gần 4.400 lượt tổ chức Đảng và trên 9.300 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 44 tổ chức Đảng, 60 đảng viên. Những con số này đều tăng rất cao so với chỉ tiêu của đề án. Việc kiểm tra bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và lấy phòng ngừa là chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: "Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để quá trình kiểm tra, giám sát đạt mục tiêu đề ra, đó là lấy "xây là chính", "cảnh báo phòng ngừa" để không vi phạm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy trong thực hiện công tác xây dựng Đảng".

Đề án số 16 đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng chống tham nhũng. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa những sai phạm, tạo niềm tin của Nhân dân.

Trung Kiên - Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết