Ca nhạc tiếng Dao (13/6/2021)

Ngày xuất bản: 14-06-2021

Lượt xem: 1467

Các bài hát có trong chương trình:

1. Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

- Thể hiện: Bàn Thừa Chu

 

2. Bác Hồ mang lại ấm no hạnh phúc cho Nhân dân

- Thể hiện: Triệu Thị Sinh

 

3. Bác Hồ mở đường xây dựng đất nước

- Thể hiện: Triệu Nguyên Phủng