Ca nhạc tiếng Dao (16/6/2021)

Ngày xuất bản: 16-06-2021

Lượt xem: 2314

Các ca khúc có trong chương trình:

1. Học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Thể hiện: Bàn Ông Nhất

 

2. Chiếc cầu

Thể hiện: Bàn Thị Khé

 

3. Đất nước Việt Nam sống trong hòa bình

Thể hiện: Lý Thừa Hiển